Tearfund is lid van coöperatie PerspActive.

Op 31 oktober 2016 is PerspActive opgericht: een coöperatie van negen organisaties werkzaam op het gebied van internationale samenwerking. Mensen in ontwikkelingslanden in staat stellen langdurig een beter leven op te bouwen is de kerntaak voor de samenwerking binnen de coöperatie. 

Bruggen tussen generaties

Daarbij kijkt PerspActive vooruit. Hoe zal de wereld eruitzien voor toekomstige generaties en hoe kunnen we nu anticiperen op een duurzame wereld voor iedereen? Wat zijn de vooruitzichten te midden van grote veranderingen zoals snelle bevolkingsgroei, verstedelijking, klimaatverandering en het voedselvraagstuk? PerspActive zet daarbij de jeugd centraal en slaat bruggen tussen generaties.  Met als focus: duurzaamheid, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en het creëren van een stimulerende werk- en leeromgeving. De wereld anno 2030 is daarbij ons uitgangspunt.

Samen effectiever

De christelijke waarden die we als lidorganisaties delen, onze kennis, ervaring en netwerken helpen ons om de bovengenoemde problemen beter aan te kunnen pakken, door samenwerking, visie en ontwikkelingsprogramma’s. Doordat  we elkaar aanvullen, vergroten we onze effectiviteit en levert ons werk meer resultaat op. Zo dragen we bij aan een betere wereld voor de nieuwe generatie.

De leden van PerspActive

Naast Tearfund zijn ook de volgende organisaties lid van PerspActive: Edukans, ICCO, Leger des Heils, Leprazending, Light fot the World, Red een Kind, Wilde Ganzen en Woord en Daad.