Onze ambassadeurs spelen een belangrijke rol in het uitdragen van onze missie. Zij vertellen van hun betrokkenheid bij Tearfund en bewegen anderen om zich aan ons te verbinden.  

Moses Alagbe 

PASTOR, DIRECTEUR AMSTERDAM BIBLE ACADEMY EN VOORZITTER PCC 

Moses schreef o.a. mee aan de Veertigdagenkalender. 

Reinier van den Berg 

METEOROLOOG EN KLIMAATDESKUNDIGE 

Reinier sprak op een ondernemersbijeenkomst van Tearfund, en adviseert ons hoe we thema’s rondom klimaat onder de aandacht van onze bedrijvenrelaties kunnen brengen.  

Trinity 

BAND 

Bert, Elbert, Johan en Niek wierven tijdens hun tour in het najaar van 2021 nieuwe donateurs voor een project in Zimbabwe. Ook werkten zij mee aan het online kerstconcert en realiseerden we samen met hen een videoclip voor hun nummer Brieven aan de Hemel.

Mirjam van der Vegt 

AUTEUR, SPREKER EN (STILTE)TRAINER 

Mirjam schreef in 2021 mee aan de Veertigdagenkalender en heeft een `Kracht van rust’-workshop verzorgd tijdens een ondernemersbijeenkomst in oktober. 

Rikko Voorberg 

THEOLOOG, THEATERMAKER, SCHRIJVER EN COLUMNIST

Afbeelding
paasconcert

Jurjen ten Brinke 

SPREKER, PRESENTATOR EN VOORGANGER 

Jurjen verleende onder meer zijn medewerking aan het paasconcert, was co-host van The Justice Conference en was betrokken bij de organisatie van de IM-werkconferentie in Maastricht. Daarnaast is hij één van de sprekers die namens Tearfund spreekbeurten verzorgd. 

Mensenkinderen (Bas van Nienes) 

SINGER-SONGWRITER 

Bas werkte het afgelopen jaar mee aan het online paasconcert. 

TimZingt 

CABARETIER EN KLEINKUNSTENAAR 

Tim leverde een bijdrage aan de interne studiedag rond identiteit en inclusie, verzorgde een (online) optreden tijdens de New Wine Zomerconferentie en werkte mee aan de campagne rondom The Climb. 

Otto de Bruijne 

SPREKER EN KUNSTENAAR 

Otto is vanaf het eerste uur betrokken bij Tearfund. Hij leverde een bijdrage aan de interne studiedag rond identiteit en inclusie en aan het online kerstconcert en schreef mee aan de Veertigdagenkalender. 

Pearl Jozefzoon 

ZANGERES 

Pearl werkte dit jaar mee aan zowel het paasconcert als het kerstconcert.