Tearfunds boekenclub: 60 leden

Het afgelopen jaar is Tearfunds boekenclub gestart. De club is gericht op het versterken van bewustwording rondom de thema’s diversiteit en inclusie. Diversiteit gaat over het begrijpen en waarderen van onze verschillen. Het omvat zowel individuele kenmerken als de verschillende waarden, overtuigingen, ervaringen, achtergronden en gedragingen van mensen. Inclusie gaat over het creëren van een omgeving waarin iedereen eerlijk en respectvol wordt behandeld. 

The Justice Conference: 650 deelnemers

Op 30 oktober organiseerden we het online event The Justice Conference. Tijdens deze editie stond het brengen van ‘herstel’ centraal. Om ons heen zien we elke dag de gevolgen van beschadigde relaties, tussen mensen en God, tussen mensen en de natuur en tussen mensen onderling. Als gevolg hiervan lijden miljoenen mensen onder armoede en onrecht. Tijdens The Justice Conference gingen deelnemers de zoektocht aan. Hoe kunnen we als individu en als gemeenschap verbindingen herstellen? Wat hebben herstel en gerechtigheid met elkaar te maken? En hoe kun je zelf herstel brengen? Sprekers uit binnen- en buitenland deelden hun ontdekkingen op dit gebied. Medewerking werd verleend door bisschop Michael Curry (de eerste voorzitter van de Episcopaalse Kerk in de VS van Afro-Amerikaanse afkomst), Evert Jan Ouweneel (cultuurfilosoof), Lisa Sharon Harper (activist, kunstenaar en oprichter van Freedom Road) en Mounir Samuel (journalist en auteur). 

The Justice Conference is een initiatief van Tearfund en werd mede mogelijk gemaakt door International Justice Mission, EO, Compassion Nederland, Tot Heil des Volks, See You, A Rocha, Micha Nederland, Leprazending, World Vision, Stichting Gave, GroeneKerken, ChristenUnie, New Wine, ZOA en Present Nederland.

GroenGelovig: 342 deelnemers

Op 28 en 29 mei werd het (online) event GroenGelovig georganiseerd. Doel was het versterken van de zorg voor de schepping vanuit het geloof. Deelnemers konden kiezen uit verschillende webinars en gingen met elkaar in gesprek over onze zorg voor de aarde. O.a. Ruth Valerio, theoloog en directeur Global Advocacy and Influencing bij Tearfund Engeland, leverde een bijdrage.

GroenGelovig is een initiatief van Tearfund, GroeneKerken, Micha Nederland, EO, Kerk in Actie, ChristenUnie, CGMV, Christen Contact Agrarisch (CCA), A Rocha en Laudato Sí-werkgroep Nederland.

Afbeelding
paasconcert

Paasconcert

Op zaterdag 3 april zond Tearfund het gratis online paasconcert uit, met optredens van Pearl Jozefzoon en Mensenkinderen en een overdenking van Jurjen ten Brinke. Het paasconcert vormde de afsluiting van de veertigdagentijd én van onze veertigdagenkalender.

1.678 personen keken naar dit paasconcert. De oproep om een bijdrage te leveren aan ons project in Syrië leverde € 2.546 op.

Afbeelding
kerstconcert

Kerstconcert

Net als in 2020 organiseerde Tearfund een online kerstconcert. Medewerking werd onder meer verleend door Trinity, Pearl Jozefzoon en Otto de Bruijne.

4.637 personen bestelden een gratis ticket; voor 2.585 van hen bleek het een eerste kennismaking met Tearfund te zijn. De oproep om een bijdrage te leveren aan ons project gericht op traumaverwerking in Syrië haalde € 8.199,50 op.