In het Midden-Oosten werkten we in 2021 in deze landen:

Afbeelding
Libanon

Libanon  

Libanon bevindt zich in een diepe crisis, financieel, economisch, politiek en humanitair. De enorme explosie op 4 augustus 2020 in de haven van Beiroet zorgde voor meer dan tweehonderd doden, duizenden gewonden en enorme schade aan huizen en bezittingen van mensen en bedrijven. Het is een trieste trigger gebleken voor meer instabiliteit, achteruitgang en onveiligheid. De bodem lijkt nog niet in zicht: hyperinflatie, politieke impasse, toenemend geweld, haperende sociale voorzieningen en een economische depressie die nu ook de middenklasse raakt.  

Door de burgeroorlog in Syrië heeft Libanon één van de grootste aantallen vluchtelingen per hoofd van de bevolking in de wereld. Zij leven in extreme armoede onder onacceptabele en gevaarlijke omstandigheden.  

Binnen deze context verleent onze partner MERATH noodhulp. Een eerste fase is in mei 2021 afgerond. Via een netwerk van meer dan twintig lokale kerken zijn hygiënekits en winterartikelen uitgedeeld aan meer dan 20.000 mensen (incl. vluchtelingen en migranten) in Beiroet, de Beka-vallei, het Libanon-gebergte en de noordelijke gouvernementen. We zijn in juli 2021 een vervolgfase gestart, waarbij per maand tegoedbonnen van US$ 80 voor de aankoop van voedsel aan gezinnen worden verstrekt. Tot en met december hebben we hiermee meer dan 2.000  volwassenen en kinderen geholpen. 

Afbeelding
syrie

Syrië 

De impact van de oorlog die in 2011 in Syrië begon, heeft een aanzienlijke tol geëist van de bevolking. Syrië kent één van de meest zorgwekkende crises ter wereld vanwege de extreme armoede en honger. Toenemende onzekerheden, complexe politieke situaties en beperkte toegang tot noodhulp leiden tot veel psychische nood en leggen grote druk op maatschappelijke diensten. 

Vanaf maart 2021 hadden 13,4 miljoen Syriërs humanitaire hulp nodig. Meer dan 5,8 miljoen Syriërs vluchtten naar andere landen en naar schatting 6,7 miljoen mensen raakten ontheemd in eigen land. Hoewel de stabiliteit in veel delen van het land is toegenomen, leven de meeste Syriërs in erbarmelijke omstandigheden. Het aantal mensen dat met voedselonzekerheid te maken had, steeg van 9,8 miljoen in 2020 naar maar liefst 12,4 miljoen in maart 2021. Bij 1,27 miljoen van hen is sprake van ernstige voedselonzekerheid. 

In 2021 ging Tearfund verder met projecten op het gebied van wederopbouw voor de meest kwetsbare gezinnen die zijn teruggekeerd naar hun huizen en gemeenschappen in de buurt van Homs. Hiermee hebben we 211 huishoudens ondersteund. 558 mensen werden via een landbouwproject geholpen aan zaaigoed en herstel van irrigatiesystemen. 407 vrouwen en meisjes die te maken hebben gehad met gendergerelateerd geweld ontvingen psychosociale zorg. In 2022 wordt een start gemaakt met buurtcentra, zodat er aan hun welzijn en weerbaarheid gebouwd kan worden.  

Het project voor jongeren van 13-17 jaar in detentiecentra in Damascus en Latakia is voortgezet. 507 tieners kregen goed voedsel, kleding en hygiënekits. In oktober is aan dit project een vakopleiding toegevoegd. Deelnemers kunnen hier verschillende vaardigheden ontwikkelen, onder meer op het gebied van landbouw, timmerwerk en haarverzorging. Zo worden zij voorbereid op re-integratie in de samenleving, doordat ze in de toekomst in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Psychosociale zorg en hulp bij het herenigen van gezinnen gingen ook door en verhoogden het welzijn van de gedetineerden.