Read this article in English

De Europese Unie (EU) ondersteunt de hulpactie die Tearfund verleent in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). De verwachting is dat dit jaar 2,8 miljoen mensen – meer dan de helft van de bevolking - noodhulp nodig zullen hebben, met name op het gebied van voedselhulp, toegang tot gezondheidszorg, schoon water en hygiëne. In juni ontving Tearfund van de Europese Unie € 970.000 voor een project onder de getroffen gemeenschappen in Bumbari, een district in het zuiden van CAR.

CAR kent veel interne conflicten en deze zijn na de verkiezingen van eind december verder toegenomen. Botsingen tussen gewapende eenheden zorgden voor veel gewelddadigheden en criminele activiteiten, en hebben een nieuwe golf van ontheemden veroorzaakt.

De verwachting is dat dit jaar 2,8 miljoen mensen – meer dan de helft van de bevolking - noodhulp nodig zullen hebben.

‘We zijn erg dankbaar voor deze nieuwe subsidie. De situatie in CAR is op dit moment uiterst kritiek en met financiering van de Europese Unie kunnen Tearfund en International Medical Corps snel in actie komen om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Bumbari in hun nood tegemoet te komen’, aldus Martin Herlaar, directeur Internationale Programma’s van Tearfund Nederland.

Het project duurt 9 maanden en bereikt naar verwachting 73.000 mensen. De eerste activiteiten zijn in juni gestart. Het betreft enerzijds de voortzetting van de regionale ziekenhuizen Madomale, Sio en Bumbari, en anderzijds biedt het ruimte voor ondersteuning van drie gezondheidszorginstellingen. Het project richt zich daarnaast op de nood van risicogroepen, waaronder vrouwen en meisjes. Zij hebben vaak te maken met gendergerelateerd geweld.

‘2,8 miljoen mensen in CAR hebben humanitaire hulp nodig en 2,3 miljoen mensen worden geconfronteerd met acute voedselonzekerheid', aldus Cheik Ba, hoofd van het EU-kantoor voor humanitaire hulp in Bangui, in de Centraal Afrikaanse Republiek. ‘De Europese Unie handhaaft haar humanitaire steun aan de meest kwetsbare mensen in CAR, waar we sinds 2014 bijna 236 miljoen euro hebben gefinancierd voor noodhulp, onderdak, toegang tot schoon water, hygiëne en sanitaire voorzieningen en basisgezondheidszorg.’

Tearfund heeft een lange traditie van humanitaire hulpverlening en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in CAR en biedt hulp gericht op voedselzekerheid, levensonderhoud, WASH-activiteiten: schoon drinkwater, sanitair en hygiëne. In dit project werkt Tearfund samen met het International Medical Corps als uitvoerende partner.

Voor meer informatie (voertaal: Engels) kunt u contact opnemen met:

Hilaire Avril
Regional Information Officer for North, West and Central Africa
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
Tel: +221 77 740 92 17
Hilaire.Avril@echofield.eu

Over EU Civil Protection and Humanitarian Aid

De Europese Unie en haar lidstaten zijn 's werelds grootste donor van humanitaire hulp. Noodhulp is een uiting van Europese solidariteit met mensen in nood over de hele wereld. Het heeft tot doel levens te redden, menselijk lijden te voorkomen en te verlichten, en de integriteit en menselijke waardigheid te waarborgen van bevolkingsgroepen die zijn getroffen door natuurrampen en door de mens veroorzaakte crises. Via haar afdeling Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) helpt de Europese Unie jaarlijks miljoenen slachtoffers van conflicten en rampen. Met het hoofdkantoor in Brussel en een wereldwijd netwerk van veldkantoren verleent de EU hulp aan de meest kwetsbare mensen op basis van humanitaire behoeften.

Afbeelding
EU
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden en komen in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. Hoe we dat doen?