CAR kent veel interne conflicten. Botsingen tussen gewapende eenheden zorgden voor veel gewelddadigheden en criminele activiteiten, en hebben een nieuwe golf van ontheemden veroorzaakt. Het project dat toegekend is aan Tearfund  loopt tot december 2022 en vindt plaats in Bambari, een district in het mid-zuiden van CAR. Het bouwt voort op de activiteiten die reeds in juni 2021 zijn gestart. Het betreft een project dat inzet op het verbeteren van toegang tot zorg via 5 gezondheidsinstellingen en het tegengaan van mortaliteit door toegang tot schoon (drink) water. In het gebied is er extreme schaarste aan water en door hier verandering in te brengen kunnen we voorkomen dat mensen ziek worden, maar helpen we ook gezondheidsinstellingen om goede zorg te verlenen.

Met financiering van de Europese Unie kunnen Tearfund en International Medical Corps snel in actie komen.

Daarnaast zal er gewerkt worden aan de integratie van afvalbeheer en is er bijzondere aandacht voor de nood van de meest kwetsbare groepen, waaronder vrouwen en meisjes. Juist deze groep krijgt vaak te maken met gendergerelateerd geweld. Ook is er aandacht voor het tegengaan van extreme ondervoeding bij kinderen onder 5 jaar. Door ondervoeding zijn kinderen kwetsbaar voor ziekten, zoals diarree. Om die reden is de toegang tot schoon (drink)water en de beschikking over extra voeding van levensbelang. Naar verwachting worden in totaal zo’n 61.000 mensen bereikt via dit project.

‘We zijn erg dankbaar voor deze nieuwe subsidie. De situatie in CAR is op dit moment uiterst kritiek en met financiering van de Europese Unie kunnen Tearfund en International Medical Corps snel in actie komen om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Bambari in hun nood tegemoet te komen’, aldus Martin Herlaar, directeur Internationale Programma’s van Tearfund Nederland.

2,1 miljoen mensen worden geconfronteerd met acute voedselonzekerheid.

‘3,1 miljoen mensen in CAR hebben humanitaire hulp nodig en 2,1 miljoen mensen worden geconfronteerd met acute voedselonzekerheid', aldus  Yvan Hildebrand, hoofd van het EU-kantoor voor humanitaire hulp in Bangui, in de Centraal Afrikaanse Republiek. ‘De Europese Unie handhaaft haar humanitaire steun aan de meest kwetsbare mensen in CAR, waar we sinds 2014 bijna 236 miljoen euro hebben gefinancierd voor noodhulp, onderdak, toegang tot schoon water, hygiëne en sanitaire voorzieningen en basisgezondheidszorg.’

Tearfund heeft een lange traditie van humanitaire hulpverlening en het bevorderen van duurzame ontwikkeling en biedt hulp gericht op voedselzekerheid, levensonderhoud,  schoon drinkwater, sanitair en hygiëne.

Voor meer informatie (voertaal: Engels) kunt u contact opnemen met:

Hilaire Avril

Regional Information Officer for North, West and Central Africa

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)

Tel: +221 77 740 92 17

Hilaire.Avril@echofield.eu

Over EU Civil Protection and Humanitarian Aid

De Europese Unie en haar lidstaten zijn 's werelds grootste donor van humanitaire hulp. Noodhulp is een uiting van Europese solidariteit met mensen in nood over de hele wereld. Het heeft tot doel levens te redden, menselijk lijden te voorkomen en te verlichten, en de integriteit en menselijke waardigheid te waarborgen van bevolkingsgroepen die zijn getroffen door natuurrampen en door de mens veroorzaakte crises. Via haar afdeling Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) helpt de Europese Unie jaarlijks miljoenen slachtoffers van conflicten en rampen. Met het hoofdkantoor in Brussel en een wereldwijd netwerk van veldkantoren verleent de EU hulp aan de meest kwetsbare mensen op basis van humanitaire behoeften.

Afbeelding
EU
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden en komen in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. Dat doen we bijvoorbeeld in de Hoorn van Afrika, Oekraïne de Democratische Republiek Congo (DRC), Zuid-Soedan, Madagaskar, Syrië, Bangladesh en Haïti. Het aantal klimaatrampen en conflicten in de wereld neemt toe, waardoor steeds meer mensen vluchten en ontheemd raken. We ondersteunen hen door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid, wederopbouw en het meebouwen aan weerbare gemeenschappen.