Het recente gewelddadige conflict heeft meer dan 400.000 mensen gedwongen hun huis en leefgebied te verlaten. Ze zijn gevlucht voor hun leven, met vaak niet meer dan alleen de kleren die ze aanhadden. Deze mensen hebben direct noodhulp nodig die voorziet in elementaire levensbehoeften zoals o.a. voedsel en water.

Verschillende leden van de Tearfund Family en Integral Alliance zijn met hun lokale partners en eigen teams al vele jaren aanwezig in Afghanistan en voorzien nu in levensreddende noodhulp, op plaatsen waar ze toegang hebben. Vanwege de onveiligheid zijn verschillende programma’s tijdelijk gestopt, maar deze zullen weer opstarten als de omstandigheden het toelaten.

De noden zijn immens, want Afghanistan heeft naast deze crisis ook te maken met de grootste droogte sinds decennia, wat grote voedseltekorten tot gevolg heeft. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater en zijn door de coronacrisis ziekenhuizen zwaar overbelast. Onze partners doen alles wat ze kunnen om te helpen.

Bidt u mee voor de getroffenen in Afghanistan?

Help mee!

Met jouw bijdrage aan het noodhulpfonds kan Tearfund gelijk in actie komen, ook als er geen aandacht van de media is. Want ieder mens in nood is het waard om geholpen te worden.
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden en komen in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. Hoe we dat doen?