Sinds de start van de coronacrisis is geweld tegen vrouwen toegenomen. Tegelijkertijd is directe toegang tot hulplijnen verslechterd. Daarom is het nu nóg belangrijker om krachten te bundelen in de aanpak van dit probleem. In Congo werken we binnen verschillende gemeenschappen met het programma Transforming Masculinities. En dat blijkt een succes! We delen er graag meer over door middel van persoonlijke verhalen van een aantal betrokkenen.

SGBV congo vrouw

Een omslag in denken

Hélene Rwanisa, betrokken via onze lokale partner in Congo, legt uit hoe het programma Transforming Masculinities precies werkt. ‘Alle activiteiten die we uitvoeren hebben uiteindelijk gedragsverandering als doel. Dat is het uitgangspunt. De onderliggende oorzaken van geweld tegen vrouwen zijn namelijk niet altijd direct bekend. Hiervoor is het nodig om het gesprek aan te gaan met kerkleiders en andere rolmodellen uit de gemeenschap. Zij helpen ons te ontdekken welke sociaal-culturele normen of tradities er zijn die structurele genderongelijkheid in de hand werken. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zorgt vaak voor een slechte verstandhouding tussen echtgenoten en financiële taboes binnen huwelijken’, vertelt Hélene. Het is belangrijk dat kerkleiders en rolmodellen zich publiekelijk uitspreken tegen geweld en zo zorgen voor een omslag in denken binnen de gemeenschappen. 'Door middel van trainingen, gegeven vanuit Bijbels perspectief, worden zij hierin toegerust.'

Man SGBV project Congo

In harmonie samenleven

Eén van de deelnemers uit het project, Singoma Muzoka Pereza, is kerkleider binnen zijn gemeenschap. Hij vertelt: ‘Ik ben enorm blij en dankbaar voor de trainingen over seksueel- en gendergerelateerd geweld die we hebben gekregen. Hierdoor is er veel veranderd. Niet alleen bij ons in de kerk, maar ook in mijn eigen huis.’ Hij en zijn vrouw benadrukken hoe ook hun eigen verstandhouding is veranderd. 'We delen onze gedachten en ideeën steeds vaker met elkaar en er zijn geen geheimen meer. Juist ook als het gaat over financiën.’ Tot voor kort dachten ze beiden nog heel anders over geld. ‘Binnen onze gemeenschap wordt er eigenlijk niet gesproken over financiële situaties. Nu zien we hoe belangrijk het is om dat wel te doen. We hebben binnen ons huwelijk een gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen voor ons inkomen. Door hierover te praten gaan we conflict en ongelijkheid uit de weg. We weten nu wat het betekent om samen in harmonie te leven.’

Steeds minder huiselijk geweld

Dankzij het project is het aantal vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld de afgelopen twee jaar flink afgenomen in de provincie Ituri. Waar eerst 69 procent van de vrouwen te maken had met geweld, is dat nu 29 procent. Kerkleiders zijn dus krachtige spelers in de strijd tegen seksueel- en gendergerelateerd geweld. Tegelijkertijd ziet de vrouw van Singoma dat Congo nog steeds voor uitdagingen staat en verandering nodig blijft. ‘In onze cultuur worden vrouwen nog steeds te vaak als objecten behandeld. Het blijft hard nodig om de Bijbelse visie op dit probleem te delen tijdens de trainingen.’ In Congo is het overgrote deel van de bevolking christelijk, waardoor mensen bereid zijn om te luisteren naar de boodschap van belangrijke kerkleiders. En niet alleen volwassenen worden aangezet tot verandering. ‘Van jongs af aan moeten meisjes en jongens uit onze gemeenschap leren begrijpen dat ze gelijk zijn en hun verantwoordelijkheden delen. Alleen dan kunnen we blijvende verandering mogelijk maken.’

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Afbeelding
Gerechtigheid

Justice

Recht doen is voor ons een opdracht van God. Door te bouwen aan een beweging van rechtbrengers werken we aan verandering.