‘Stijgende zeespiegels, smeltende ijskappen en extreme weersomstandigheden… Ik weet dat het gebeurt, toch houd ik me niet heel erg bezig met klimaatverandering. Dat wil niet zeggen dat ik geen rekening houd met het milieu. Afval scheid ik, lampen laat ik zo veel mogelijk uit en ik probeer geen water te verspillen. Ook eet ik sinds kort minder vlees, recycle ik graag en koop ik veel tweedehands. Maar niet per se vanwege het milieu; ik houd niet van de wegwerpmaatschappij. Waarom zou je eten weggooien of nieuwe spullen kopen als het er al is?’

‘Gek eigenlijk: ik vind het erg dat zeeën en oceanen vol drijven met plastic, maar ik koop nog steeds plastic verpakkingen. Ik weet dat uitlaatgassen slecht zijn voor het milieu, maar toch ga ik met de auto. Het is niet gemakkelijk om heel milieubewust te leven, je bent gewend aan een bepaalde manier van leven. Natuurlijk zou ik veel meer kunnen doen. Al denk ik dat ook het kleine, zoals ik dat doe, zin heeft. Als iedereen op deze manier iets bijdraagt…’

Daniëlle Hirsch sprak tijdens The Justice Week over klimaatverandering en wat wij daaraan kunnen doen. Beluister hieronder haar toespraak terug (van minuut 9:47 tot minuut 20:01).

Wat hebben duurzaamheid en armoede met elkaar te maken?

Klimaatverandering, milieuvervuiling en economische ongelijkheid zijn een directe oorzaak van armoede. Als het lang te nat of te droog is, heeft dat een effect op oogsten en daarmee vaak op gezondheid en inkomen. Ook verontreiniging van lucht, water en land kunnen je gezondheid en daardoor je inkomen negatief beïnvloeden. En als je stelselmatig minder kansen op bijvoorbeeld onderwijs of werkgelegenheid hebt, kun je vaak minder goed in je eigen levensonderhoud voorzien dan een ander.

De aarde en het klimaat beschermen, zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en ons inzetten voor gelijke economische kansen, is dus van groot belang om armoede uit te bannen.