India lijdt nog steeds ernstig onder de coronapandemie. Er komen nog elke dag veel besmettingen bij, de druk op de gezondheidszorg is hoog en er is een tekort aan alles: van ziekenhuisbedden tot plek in de crematoria. ‘De rijen van wachtende mensen voor ziekenhuizen worden korter, maar nog steeds worden mensen geweigerd omdat er te weinig bedden zijn’, aldus Matthijs. Volgens hem geven de strenge lokale lockdowns het ziekenhuispersoneel iets meer lucht, maar lijden de meest armen en kwetsbaren juist extra onder de beperkende maatregelen. ‘Mensen die elke dag eten van wat ze die dag verdienen, hebben al weken geen mogelijkheid om geld te verdienen.’

De rampzalige gevolgen van corona

Een voorbeeld van iemand die nu extra hard geraakt wordt, is de 45-jarige Anil. Hij verdiende als schoenmaker bij een schoenfabriek bijna 1500 roepies (ongeveer 17 euro) per week tot de pandemie uitbrak. De salarissen werden door de lockdown verlaagd, waardoor hij veel minder geld verdiende om goed voor zijn vrouw en drie zonen te kunnen zorgen. De situatie van het gezin wordt nog moeilijker als Anil zich ziek begint te voelen. Als een bezoek aan de dokter niets oplevert, gaat hij naar het ziekenhuis. Hier wordt hij positief getest op corona. Hij heeft dringend hulp nodig, maar vanwege de enorme hoeveelheid patiënten laten doktoren hem niet binnen. De doodzieke Anil en zijn vrouw moeten langs verschillende ziekenhuizen en krijgen uiteindelijk pas na dagen aandringen een plek aangeboden.

Anil wordt twee dagen opgenomen, wat hem uiteindelijk twintigduizend roepies (ongeveer 225 euro) kost. Daar zijn de kosten voor de benodigde zuurstofflessen en dure medicijnen niet eens bij opgeteld. Omdat het gezin geen geld heeft voor een verdere behandeling, raden dokters hem aan om de medicatie thuis voort te zetten. Door te weinig behandeling heeft Anil nog steeds last van hoge koorts en is hij erg zwak.

Het verhaal van Asha, haar man en vier kinderen is net zo schrijnend. Haar man werkte net als Anil in een schoenfabriek, maar sinds de pandemie heeft hij geen werk meer en heeft het gezin moeite om rond te komen. Via partnerorganisatie Emmanuel Hospital Association (EHA) krijgt Asha’s zoon een training over boekhouding en na het afronden hiervan vertrekt hij naar een andere stad voor een nieuwe baan. Totdat alle bedrijven noodgedwongen hun deuren moeten sluiten door de tweede coronagolf.

Als hij weer thuis is treft hij zijn moeder verschrikkelijk ziek en zwak aan. Ze heeft een longinfectie en ook zijn vader lijdt aan ademhalingsproblemen. Asha’s zoon brengt zijn moeder naar verschillende doktoren, maar haar gezondheid verbetert niet. Omdat het gezin nauwelijks geld heeft, kan Asha alleen medicijnen betalen en niet de nodige gezondheidstesten ondergaan.

De wereld snakt naar adem

Er zijn nog veel meer mensen in India die hun inkomen verliezen en daardoor genoodzaakt zijn om alles wat ze hebben uit te geven aan de zorg voor hun zieke familielid. We horen deze verhalen steeds vaker van onze partners in India. Het zijn de rampzalige gevolgen van corona en de lockdowns, waar de meest kwetsbaren het hardst door worden getroffen.

We zijn geraakt door het enorme leed waar India en onze lokale partners momenteel mee te maken hebben. Gelukkig kunnen we iets doen! Samen met onze lokale partners en het Christelijk Noodhulpcluster komen we in actie om de meest kwetsbare mensen te helpen. Bijvoorbeeld gezinnen die leven op het platteland, waar de (toegang tot) zorg nog beperkter is dan in de grote steden.

Matthijs: ‘We zijn onder andere bezig met het opzetten van quarantainecentra. Zo kunnen mensen in hun eigen omgeving de zorg krijgen die ze nodig hebben en hoeven ze daar niet meer voor naar het ziekenhuis te reizen. We geven ook voedselhulp en inkomenssteun en we zorgen dat mensen toegang krijgen tot vaccinaties, ook in afgelegen gebieden.’ Om te zorgen dat India niet meer in deze situatie komt is het volgens Matthijs nodig dat er meer vaccins beschikbaar komen in het enorme land. De afgelopen maanden gaf India vaccins weg aan buurlanden Bangladesh en Nepal, maar omdat het land deze nu zelf hard nodig heeft is dat teruggedraaid. Ook Nepal wordt hard getroffen door het coronavirus. Net als in India is er in Nepal een groot tekort aan zuurstofflessen, beademingsapparatuur en ziekenhuisbedden.

Steun het Corona Noodhulpfonds

Tearfund komt samen met het Christelijk Noodhulpcluster in actie voor de meest kwetsbare volwassenen en kinderen die als gevolg van corona tekort hebben aan alles. Met jouw hulp kunnen we levensreddende medische zorg verlenen, voorlichting geven om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en gezinnen helpen die bedreigd worden door honger.

Geef nu voor de gezamenlijke strijd tegen corona.

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden. Dat doen we bijvoorbeeld in Syrië, India en Oeganda. Daarnaast komen we in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. We zien dat het aantal noodsituaties in de wereld toeneemt. In een groeiend aantal landen en regio’s zijn er klimaatrampen en conflicten. Steeds meer mensen slaan hierdoor op de vlucht of vrezen dagelijks voor hun leven. We ondersteunen hen door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid, wederopbouw en het meebouwen aan weerbare gemeenschappen.