We zijn in Maastricht voor de werkconferentie van Tearfund. Een conferentie voor denkers en doeners in de kerk om met elkaar te reflecteren op de principes van Integral Mission: de overtuiging dat het evangelie goed nieuws is voor alle aspecten van het leven.

Tearfund gelooft dat kerken die holistisch te werk gaan, een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het tot bloei brengen van mensen en gemeenschappen. Wereldwijd werken we samen met kerken en christelijke organisaties die al op holistische wijze functioneren. In Nederland inspireren we kerken en christelijke leiders met dit gedachtegoed.

Je bent er niet om te vertellen hoe het zit

Take aways

In willekeurige volgorde delen we hier wat we leren in Maastricht:

We zijn onder de indruk van wat er gaande is in Maastricht. Een springlevende kerk in verbinding met de samenleving. Er is veel ervaring met missionair werk. Samen bezoeken we De Stem van de Goede Herder, de Abbey, Vind-community, Serve the City, Stichting Waalse Kerk, Baptistengemeente Maastricht en het Leger des Heils. Initiatieven die gedragen worden door mensen met een groot verlangen om iets voor een ander te betekenen. Voorgangers en pioniers met lef en moed. Werkers die weten dat tijd een essentiële investering is voor het aangaan van relaties. Die ervaren dat een kleine huiskamer geen drempel hoeft te vormen om een grote groep mensen te ontvangen. Mensen die met humor, koffie en zo nodig stoepkrijt relaties aangaan.

Missionair werk gaat om zoeken naar verbinding met de cultuur waarin je staat. Dit is essentieel om het evangelie te delen en om relaties te kunnen aangaan met mensen die misschien sterk van jezelf verschillen.

Het opbouwen van relaties vraagt om wederkerigheid. Je bent er niet om te vertellen hoe het zit, maar om te luisteren en te leren van een ander. Afleren is daarbij ook belangrijk. Het los kunnen laten van eigen opvattingen en bereid zijn om ze eventueel bij te stellen. Verbinding zoeken vraagt om voortdurende reflectie.

Het is niet verkeerd om hoge idealen en een groot verlangen te hebben. Door aan te sluiten bij wat God al aan het doen is, wordt je eigen inbreng gerelativeerd. God is aan het werk in ons en door ons. Daar mag je op vertrouwen. Het is allemaal nog onaf en rommelig. En dat verbindt ons met een grote beweging van mensen die met vallen en opstaan Jezus volgen.

Werkconferentie Maastricht

Drie intenties

Het bijbelverhaal van de weduwe die Elisa (2 Koningen 7) om hulp vraagt, sluit aan bij wat we zagen in Maastricht. Het helpt ons om te kijken naar wat we zelf in huis hebben.  De weduwe had een klein beetje olie dat bleef stromen bij het vullen van alle kruiken en potten die ze in de buurt verzameld had. Achter gesloten deuren deed God het wonder. Er was genoeg olie om te verkopen en om zelf van te leven.

Dit verhaal helpt om de ontdekkingen van ons werkbezoek in Maastricht om te zetten in een drietal intenties, die we meenemen naar onze eigen omgeving:

> Ga aan de slag met wat je al hebt. Begin met wat er al is. Zelfs als dit in onze eigen ogen maar weinig is. Ga er bewust mee om. Breng daarbij het offer van tijd en inspanning.

> Stel in alles wat je doet, de relaties voorop. Denk niet in ‘wij’ en ‘zij’, maar in ‘ons’. We hebben elkaar nodig. Het wonder gebeurt met en door de ander.

> Denk niet in termen van klein of groot. Laat je verrassen door het wonder van vermenigvuldiging (zie verhaal weduwe).

Loop die weg in afhankelijkheid, beweeg mee, in de wetenschap dat God al begonnen is.

 

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Gerelateerde content
Groep mensen in gesprek tijdens een Collegedag
Verhaal
Lees meer
19 januari 2020

Wat heeft Integral Mission te maken met het werk van Tearfund?

Tearfund is niet zomaar een ontwikkelingsorganisatie die met geld en kennis projecten ondersteunt. Tearfunds missie en [...]
Lees meer