Directeur van Tearfund Minella van Bergeijk licht toe: “Recht doen aan Gods schepping is één van onze speerpunten en daarom zet Tearfund zich al jaren in op het gebied van duurzaamheid. Wij wilden dat meer kerken een koploperpositie zouden innemen en zichtbaar zijn in de buurt met een thema zoals duurzaamheid. Vanuit dat verlangen begonnen Kerk in Actie en Tearfund in 2011 de actie GroeneKerken. We zijn dankbaar om te zien dat GroeneKerken de pioniersfase voorbij is en dat je inmiddels echt kunt spreken van een beweging. GroeneKerken is volwassen geworden en herkenbaar en mensen weten het te vinden. Het is bemoedigend om te zien dat het nu een goed lopende organisatie is met eigen activiteiten die daadwerkelijk voorzien in een behoefte. We kunnen het als Tearfund loslaten omdat we het volste vertrouwen hebben in Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand. Groene Kerken is bij hen in goede handen.”

Levensstijl

Door het loslaten van GroeneKerken, gaat Tearfund zich richting kerken op andere manieren inzetten op het gebied van duurzaamheid. “Het zit in onze DNA om via de lokale kerken te werken. Dat doen wij wereldwijd in onze projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, maar juist ook in Nederland. We zien dat onze levensstijl impact heeft op andere plekken in deze wereld. We blijven daarom christenen én kerken inspireren om in actie te komen voor klimaat en de schepping. Doordat GroeneKerken een bestaande community omvat, kunnen we als Tearfund met nieuwe initiatieven invulling geven aan onze duurzaamheidsagenda in Nederland. Dat vraagt natuurlijk een goede onderlinge afstemming, en in die zin blijven we zeker met elkaar verbonden,” aldus Van Bergeijk.

Samenwerking

Directeur van de Maatschappij van Welstand René van de Kieft: “Tearfund staat aan de wieg van vele mooie initiatieven die vaak op een originele en verfrissende manier gestart worden. GroeneKerken is daar een mooi voorbeeld van. Geloof breder trekken dan kerk-zijn in de traditionele vorm. Dit wist veel kerken te raken en op een laagdrempelige manier stappen te zetten richting een betere toekomst van Gods Schepping. Nu er een goed fundament ligt, past het helemaal dat Tearfund de bakens verzet en GroenGelovig gaat verdiepen en versterken. De samenwerking was bijzonder stimulerend en de verbindingen blijven voor de toekomst!”

Ook Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie, kijkt met dankbaarheid terug op de samenwerking met Tearfund: “Samen hebben we zichtbaar gemaakt hoe de zorg voor Gods schepping met het hart van kerk-zijn verbonden is. Het is goed dat er nu een nieuwe rolverdeling komt die past bij de identiteiten van de dragende partijen. Kerk in Actie ziet de kracht van door het christelijke geloof geïnspireerde gemeenschappen, in binnen- en buitenland. In Nederland gaan we verder met GroeneKerken als lokale kerkgemeenschappen die duurzaam leven als een vertaling van hun geloof en als een voortdurende uitdaging beschouwen. De continuïteit van GroeneKerken willen we borgen en samen met de Maatschappij van Welstand bouwen we bovendien aan meer inhoudelijke verdieping van de beweging. Graag ontmoeten we Tearfund ook weer rond aanvullende initiatieven op het terrein van GroenGelovig.”

Groengelovig

GroenGelovig is hét christelijke evenement over duurzaamheid in Nederland waarmee Tearfund christenen inspireert en in beweging wil brengen om zich in te zetten voor een duurzame schepping.

Voor meer informatie zie www.groengelovig.nl.

Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons. Een duurzame manier van leven en werken is één van de beste strategieën tegen armoede en onrecht. Wij werken toe naar een wereld waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar basisbehoeften, gelijke kansen en mogelijkheden heeft en leeft binnen de grenzen van wat de aarde biedt. We noemen dat ecologische en economische duurzaamheid.