Help mee

Wil jij een bijdrage leveren aan de noodhulp onder de slachtoffers van de aardbeving in Haïti? Geef dan nu! Bedankt voor jouw steun.

Doneer nu

Collecte

Je kunt ook helpen door in jouw kerk een collecte te houden. Ter ondersteuning hebben we diverse materialen (powerpoint, filmpje, QR-code en korte teksten) beschikbaar.

Meer info

noodhulp in Haïti

Het is inmiddels twee weken na de aardbeving. Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

`Onze lokale partner World Renew werkt in het zuidwesten van Haïti, in Duchity, een gebied ongeveer 40 km van het epicentrum vandaan. In Duchity liggen Gorgette en Lescaves waar een landbouwprogramma met zelfhulpgroepen van Tearfund loopt. World Renew is daar eigenlijk direct gaan inventariseren welke nood het hoogst was. De omvang van de ramp in Gorgette en Lescaves is op dit moment nog steeds moeilijk in te schatten, maar het was wel helder dat er grote behoefte was aan voedsel, schoon drinkwater en onderdak. Toen de berichten van de aardbeving ons via de media bereikten, wisten we dat er noodhulp nodig zou zijn. Tearfund heeft vervolgens een eerste toekenning gedaan vanuit het noodhulpfonds en ongeveer een week na de ramp konden de eerste noodhulppakketten worden uitgedeeld aan de eerste slachtoffers. Op dit moment zijn de eerste 800 huishoudens bereikt met een noodhulppakket waarmee ze ongeveer een maand vooruit kunnen, alhoewel nog niet iedereen een volledig pakket heeft ontvangen. We kopen de producten lokaal in en er is een enorme run op dekzeilen en voedselpakketten, dus die zijn schaars. Vergeet niet: meer dan 130.000 huizen zijn verwoest of beschadigd.’

Projectleider Willem Klaassen
Willem Klaassen

Hoe heeft de bevolking die eerste week overleefd zonder die noodhulp?

`Het is lastig om daar iets over te zeggen. In onze projecten in Gorgette en Lescaves werken we met zo’n 7 á 8 plaatselijke kerken. Ook zij zien om naar de slachtoffers in hun omgeving, uiteraard als zij daartoe in staat zijn, want ook zij zijn getroffen. Wat we hebben gezien in het verleden en nu opnieuw zien, is dat mensen in een overlevingsmodus schieten. Dat ze tussen het puin bijvoorbeeld toch nog materiaal weten te vinden en gebruiken als onderdak. Of dat ze schuilen in gebouwen die overeind zijn gebleven. In Haïti is de cultuur van `voor elkaar zorgen’ sterk aanwezig, vooral op het platteland.’

Hoe traumatisch is dit?

`Ja, dat moet je niet onderschatten. Omdat de meeste mensen nu in een overlevingsmodus zitten, richten wij ons nu op de primaire levensbehoeften: onderdak, eten en water. Als er bijvoorbeeld geen schoon drinkwater is dan zou dat een extra ramp kunnen veroorzaken. Door vervuild water is de kans op ziektes zoals cholera groot. Maar angst en trauma zijn sterk aanwezig. Psychosociale hulp zal ook via World Renew zeker worden aangeboden.’

Hoe nu verder?

`Als je kijkt naar 5 jaar geleden, toen de orkaan Matthew Haïti trof, dan is er na zo’n drie maanden begonnen met de wederopbouw. Dat is voor nu ook de voorzichtige inschatting. Maar tot het moment dat we kunnen spreken over wederopbouw, blijft noodhulp onverminderd urgent. Er zijn veel meer slachtoffers in Gorgette en Lescaves dan de 800 getroffen gezinnen die nu de eerste noodhulp hebben ontvangen. Vanuit de overheid wordt er vrij weinig gedaan, en dat betekent dat NGO’s de zorg voor de bevolking hebben overgenomen, hoe triest dat ook is. Samen met het hoofdkantoor van World Renew in Canada zijn we nu in gesprek over de opschaling van de noodhulp, maar dat is uiteraard afhankelijk van de beschikbare fondsen. Steun vanuit Nederland blijft daarom nog steeds noodzakelijk.’

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden en komen in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. Dat doen we bijvoorbeeld in de Hoorn van Afrika, Oekraïne de Democratische Republiek Congo (DRC), Zuid-Soedan, Madagaskar, Syrië, Bangladesh en Haïti. Het aantal klimaatrampen en conflicten in de wereld neemt toe, waardoor steeds meer mensen vluchten en ontheemd raken. We ondersteunen hen door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid, wederopbouw en het meebouwen aan weerbare gemeenschappen.