Via onze partnerorganisatie in Nepal, ETSC (Education Training and Service for Community), willen wij kindhuwelijken voorkomen. Deze organisatie besteedt aandacht aan onderliggende normen en waarden die mensen kwetsbaar maken, zoals discriminatie, huiselijk geweld, kindhuwelijken en de achtergestelde positie van vrouwen. Door middel van de training ‘Value based family life’ leren mensen het belang van een stabiel en veilig gezinsleven waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen, naar school kunnen gaan en waarin de man en vrouw elk hun eigen rol mogen innemen.

Waarom is de nood zo hoog?

Het werk dat de ETSC in Nepal doet is cruciaal, omdat het voorkomt dat meiden als kind uitgehuwelijkt worden. Een kindhuwelijk is illegaal in Nepal, je moet minimaal 20 jaar zijn om te trouwen. Wanneer kinderen vroeg trouwen, betekent dit het einde van hun schoolperiode. Zodra ze getrouwd zijn, moeten ze zorgdragen voor hun nieuwe familie en kunnen ze hun school niet afmaken. Daarbij verhoogt een kindhuwelijk de kans op huiselijk geweld, omdat de jonge meisjes dan vastzitten in een ongelijke machtsverhouding. In heel Nepal wordt 40% van de meisjes gedwongen tot een huwelijk onder de 18. In het district waar Tearfund werkzaam is, is dat percentage zelfs 60%.

Door armoede en instabiele gezinssituaties zijn veel ouders in Nepal gemakkelijk over te halen om hun dochter(s) te ‘verkopen’ in een kindhuwelijk. Deze ouders krijgen de belofte dat hun dochter een mooie toekomst tegemoet gaat en dat de man in kwestie goed voor haar zal zorgen. Dit geeft ook de ouders zicht op een betere toekomst, omdat hun dochter later voor hen zal kunnen zorgen. Veel ouders hebben geen idee wat het betekent om je kind uit te huwelijken, of wat er vervolgens met hun dochter gebeurt. Door middel van voorlichting over mensenhandel en stabiele gezinssituaties en het creëren van banen, zodat ouders genoeg geld hebben, kunnen deze meiden geholpen worden.

Dit doet ETSC

ETSC werkt in verschillende Nepalese dorpen aan de volgende vier punten.  

  • We geven voorlichting en training om huiselijk geweld tegen te gaan en een stabiel gezinsleven op te bouwen, omdat er veel gebroken gezinnen zijn waar kinderen opgroeien in een onveilige situatie.
  • Lokale actiegroepen worden opgezet in de gemeenschap en krijgen training om gevallen of verdenkingen van kindhuwelijken of mensenhandel te rapporteren en strafbaar te stellen.
  • Deelnemers aan het project krijgen voorlichting over de gevaren van mensenhandel, en ontvangen toegang tot betrouwbare informatie over migratie-mogelijkheden. Omdat het gebied zo arm is, denken veel jongeren aan een toekomst in het buitenland. Mensenhandelaren kunnen hier misbruik van maken. Onze partnerorganisatie geeft voorlichting over wat mogelijk en veilig is.
  • Deelnemers krijgen training in ondernemerschap en werken samen in zelfhulpgroepen aan het starten van hun eigen bedrijfje. Door werkgelegenheid in de eigen omgeving te creëren is het minder aantrekkelijk om voor werk te verhuizen en kunnen kinderen met beide ouders in de buurt opgroeien. Ook de kans op kindhuwelijken wordt door de verbeterde economische situatie verminderd.

 

Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

Jij maakt verschil. Of je nu in Zeist woont of in Kampala, het is belangrijk om je te realiseren dat jij verschil kunt maken en dat je van betekenis bent voor je leefomgeving. Dat begint klein, maar heeft grote impact. Als de verantwoordelijkheid voor verandering bij mensen zelf ligt, is de verandering duurzaam en ervaren mensen trots en vrijheid. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken. In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer.