Mooi principe, eigenlijk. Dat tafelen, natafelen. Het is huiselijk, familie-achtig – zonder dat er bloedbanden voor nodig zijn. Bij ons thuis bidden we altijd voor het eten door te danken. Dat is een beetje gegroeid, deels bewust, deels uit de praktijk. Dus zo’n maaltijd - met wie dan ook - begint met dat iedereen links en rechts elkaar een hand geeft, zodat er een cirkel ontstaat.

Er is iets met dat aan tafel nodigen; iets belangrijks

Kinderen die overruelen

Als dat een beetje vreemd voelt en ik twijfel of het in dít geval wel de goede actie is, zijn er altijd de kinderen die dat overrulen door domweg de hand uit te steken – naast wie ze ook zitten. En dan geven we elkaar dus een hand en danken omstebeurt – de één met een religieuze aanhef, de ander noemt gewoon waar hij of zij of die dankbaar voor is.

Reizen met het goedkoopste vliegtuig

Er is iets met dat aan tafel nodigen. Iets belangrijks. In de tekst voor komende week stuurt Jezus 72 van zijn leerlingen twee aan twee op pad en ze mogen niks extra’s meenemen voor het geval ze honger krijgen of ze extra kleren nodig hebben. Op pad zonder koffer of backpack, een beetje zoals reizen met het goedkoopste vliegtuig. Jij mag mee, maar alles wat je bij je draagt, daar moet je voor betalen. In elk geval; zij gaan op pad zonder voorzorgsmaatregelen.

Dit staat er, in Lucas 10: 4-7

“Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel; en groet niemand onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere.”

Jouw ontvangers worden mede-organisator van jouw tournee

Mensen die erin geloven

Het idee is dat als je niets bij je hebt, dat je dan afhankelijk bent van degene die je ontvangt. Niet uit medelijden, maar omdat jouw ontvangers in dit geval datgene wat je komt brengen zo belangrijk vinden, dat ze mede-organisator worden van de tournee. Ze doen de catering, ze verzorgen de kleding, dat soort dingen. Het is een manier om de medewerkers aan de missie uit te breiden. Mensen die erin geloven.

Zonder rugzak vol voorzorgsmaatregelen

En dus bedacht ik me vanochtend dat het misschien een goede week is om de ogen open te houden voor mensen met een missie. Een missie waar je in gelooft – en hoe die dan support nodig zouden kunnen hebben. Wie zijn de zwervende heilbrengers, ronddwalende profeten, de bouwers van een nieuwe wereld, die zonder rugzak vol voorzorgsmaatregelen op pad zijn gegaan? Laat ik hen aan tafel nodigen. Want dat is de manier waarop de missie van Jezus van Nazareth werkt en ik vind dat een prachtig mooi principe.

En als je zélf uitgenodigd wordt: gewoon aannemen he!

Niet uit medelijden, maar uit respect

Wie moet je nodig eens aan tafel nodigen? Niet uit medelijden, ook al zal dat soms ook een plek hebben in het leven – maar uit respect. Omdat je ze waardeert, in hen gelooft of voldoende geraakt bent door wie ze zijn of wat ze zeggen. Dat je hen graag volstopt met eten en nagaat wat ze verder nodig hebben. Oh, en als je zélf zo genodigd wordt, gewoon aannemen, hè – als het even kan. Niet uit je rugzak gaan leven als er mensen zijn die je graag een hart en voedsel onder de riem steken – of een extra paar schoenen.

Vrede gewenst voor je week, nieuwsgierigheid en een open tafel – en alle goeds.

Luister dagelijks naar Rikko's PopUpGedachte-podcast

Tearfund-ambassadeur Rikko Voorberg  maakt op de vroege ochtend van elke werkdag een korte podcast om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur Bijbelteksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Beluisteren als podcast, lezen als blog en abonneren: popupgedachte.nl

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken.