Deze zondag staat ‘De kracht van eenheid’ centraal. We werken in landen waar kerken in de minderheid zijn of zelfs worden verdrukt. Toch zien we daar ook dat de kerk zich inzet om in eenheid op te trekken. In eenheid als geloofsgemeenschap, maar ook met andere dorps- of wijkbewoners. Daar wordt een enorme kracht zichtbaar. Kracht om vol te houden en voor elkaar te zorgen. 

Vandaag denken we na over deze kracht van eenheid. Jezus Christus bad in Johannes 17 voor de eenheid van zijn volgelingen. In eenheid met elkaar optrekken kunnen we niet uit onszelf, maar door de Heilige Geest die ons één maakt. Hij bindt ons samen tot één lichaam, soms heel verschillend en dat kan lastig zijn. Zijn we in staat om naar de ander te kijken zonder oordeel? De boodschap van deze dag komt van Dani el Tayar uit Libanon. 

Met hulp van een collecte kunnen we kerken ondersteunen die te maken hebben met een minderheidspositie of zelfs verdrukking. We helpen met bijvoorbeeld training op het gebied van vredesopbouw en gemeenschap. Zo steunen we kerken in Syrië, Libanon en landen in Zuid-Azië.

Afbeelding
Logo ZvdKiA

We nodigen kerken in Nederland van harte uit om mee te doen met de Zondag voor de Kerk in Armoede op 26 mei (of een andere zondag als dat beter uitkomt).

Na 26 mei vindt nog een Zondag voor de Kerk in Armoede plaats, namelijk op 27 oktober.

Dat kan uiteraard altijd! Daar hebben we een aantal materialen voor ontwikkeld, zoals een preekschets, collectefilmpje en gebedspunten.

Download het materiaal »

Help mee!

Collecteopbrengsten kun je onder vermelding van 'Zondag' overmaken op ons rekeningnummer NL32 ABNA 0501 0303 01 t.n.v. Stichting Tearfund Nederland of via deze doneerknop:
Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.