Het thema op zondag 3 maart is ‘Vrouwen staan op uit armoede’. De cultuur waarin de man de belangrijkste plek heeft, heeft in grote mate bijgedragen aan het ontstaan van onderdrukking en onrecht tegen vrouwen. Dit leidt er op veel plekken toe dat vrouwen en hun gezinnen niet in staat zijn om op te staan uit armoede. Tearfund ondersteunt kerken in verschillende landen om dit onrecht aan te pakken.

Zo ondersteunen we een traumacentrum opgericht door Syrische kerken, waar vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen herstellen en opnieuw naar de toekomst kijken. We geven kerkleiders in Congo een training vanuit de Bijbel over gelijkwaardigheid, zodat gendergerelateerd geweld aangepakt kan worden.

Het zijn slechts twee voorbeelden van manieren waarop vrouwen opstaan uit armoede. Daar hebben niet alleen zij profijt van, maar ook hun gezin en de gemeenschappen waar zij deel van uitmaken.

Afbeelding
Logo ZvdKiA

We nodigen kerken in Nederland van harte uit om mee te doen met de Zondag voor de Kerk in Armoede op 3 maart.

Na 3 maart vinden nog twee Zondagen voor de Kerk in Armoede plaats, namelijk op 26 mei en 27 oktober.

Meedoen met jouw kerk?

Dat kan uiteraard altijd! Daar hebben we een aantal materialen voor ontwikkeld, zoals een preekschets, collectefilmpje en gebedspunten.

Download het materiaal »

Help mee!

Collecteopbrengsten kun je onder vermelding van 'Zondag' overmaken op ons rekeningnummer NL32 ABNA 0501 0303 01 t.n.v. Stichting Tearfund Nederland of via deze doneerknop:
Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.