Waarom deze drie thema's?

Waarom vindt Tearfund de thema's Ontwikkelingssamenwerking, Klimaat en Ruimte voor Kerken zo belangrijk? De afgelopen kabinetsperiode hebben wij gezien hoe belangrijk het is dat er partijen zijn die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. Zonder hun inzet, was er flink bezuinigd op de zorg voor mensen die wereldwijd lijden door armoede en onrecht. Ruimte voor lokale organisaties en kerken is daarnaast een heel belangrijk thema voor het werk van Tearfund.

E-book

Weet je niet precies wat politieke partijen zeggen over de thema's Ontwikkelingssamenwerking, Klimaat en Ruimte voor kerken? Wij hebben de verkiezingsprogramma’s voor je doorgespit en de plannen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking samengevat in een helder overzicht. We hebben daarin specifiek gekeken naar deze drie thema’s:

  • Ontwikkelingssamenwerking in algemene zin: hoeveel overheidsgeld willen partijen besteden aan ontwikkelingssamenwerking en wat is hierin hun focus?
  • Inzet op klimaat: wat willen partijen doen aan klimaatverandering en de gevolgen hiervan op ontwikkelingslanden?
  • Ruimte voor lokale organisaties en kerken: in hoeverre willen partijen investeren in lokale organisaties en bieden zij ruimte voor lokale kerken om actief betrokken te zijn bij ontwikkelingssamenwerking?

 

We hopen dat  het overzicht je helpt om op 17 maart een weloverwogen keuze te maken.
Download het e-book hier!

Afbeelding
Binnenkant Stemwijzer

Podcastserie: Minella zoomt in

Je wil graag opstaan tegen onrecht. Maar onrecht heeft veel gezichten. Hoe meer je inzoomt op onrecht, hoe meer onderbelichte vormen van onrecht je tegenkomt, en hoe meer onrecht met elkaar verbonden lijkt. In deze podcastserie gaat Tearfund-directeur Minella van Bergeijk in gesprek met vooroplopers tegen onrecht. Om een scherper beeld te krijgen van hoe het echt zit en te ontdekken hoe het anders kan. Luister hieronder de podcast!