Onze missie

Tearfund helpt mensen om zelf op te staan uit armoede en onrecht.

Dat is in één zin wat we doen. Het doel – het uitbannen van armoede en onrecht – komt rechtstreeks uit ons missiestatement: We maken Gods levensveranderende Koninkrijk zichtbaar door armoede en onrecht uit te bannen. In die missie komt ook naar voren dat we ons werk doen, omdat we geloven in een God die ieder mens leven wil geven. Daarom helpen we mensen, ongeacht hun nationaliteit, etnische afkomst, sekse of religie.

Dat we mensen helpen zelf op te staan zegt iets over de manier waarop we werken. Het begint altijd bij de eigen dromen en plannen van mensen. Tearfund moedigt hen aan deze met eigen middelen waar te maken en ondersteunt daarbij. Zelfvertrouwen laten groeien en mensen weer de regie geven: het werkt, en het is typisch Tearfund.

Onze visie op verandering

Wij geloven dat het uitbannen van armoede en onrecht begint met het herstel van relaties: met God, met jezelf, met de mensen om je heen en met de wereld waarin je leeft. Bij het herstellen van deze relaties zien we een belangrijke rol voor de kerk. 

Bekijk onze visie op verandering (Theory of Change) hier.

Lokale partners

Tearfund werkt altijd met lokale partnerorganisaties. Zij kennen de omgeving en kunnen als geen ander met de plaatselijke bevolking aan een menswaardig bestaan bouwen. Wij geloven dat met name kerken de ontwikkeling van een gemeenschap in gang kunnen zetten. Daarom betrekken we kerken waar dat kan en relevant is. Onze primaire rol is om deze kerken en andere partners te ondersteunen met advies, toerusting en begeleiding.

Welke ontwikkeling gewenst is, hangt af van de plaatselijke context. Maar we willen in elk programma vier drijvende krachten zien, waarmee op elk gebied duurzame verandering bereikt kan worden: economisch, fysiek, emotioneel en relationeel.

Vier drijvende krachten achter verandering

  • Begrip van eigen bestemming, rol, vaardigheden en mogelijkheden
  • Lokaal eigenaarschap, duurzaamheid en weerbaarheid
  • Inclusie van kwetsbare groepen
  • Samenwerking met andere partijen

In Nederland

Wat wij in ons dagelijks leven doen, werkt wereldwijd door. Daarom moedigen we ook in Nederland kerken en individuele mensen aan om op te staan tegen armoede en onrecht. We dagen hen uit om na te denken over hun levensstijl. En we verbinden kerken in Nederland met kerken in andere continenten om een wederzijds leren en ondersteunen te stimuleren.