Tearfund is een organisatie met een passie voor God en voor mensen. Wij geloven in de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen armoede en onrecht. Daarmee kunnen we op een duurzame manier wereldwijd mensenlevens veranderen.

Daarom werken wij bij voorkeur via lokale kerken. Tearfund helpt kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om in hun eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen armoede. Bijvoorbeeld op het gebied van hiv en aids, voedselzekerheid en inkomen, schoon water, noodhulp en voorbereiding op rampen.

Hulp voor iedereen

Onze samenwerking met lokale kerken overzee krijgt gestalte via onze partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen.

Tearfund richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Wij hebben de Code of Conduct of the Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief ondertekend, een internationale gedragscode voor hulporganisaties.

Tearfund in Nederland

In Nederland moedigt Tearfund mensen aan om te strijden tegen armoede en voor gerechtigheid door te geven en te bidden. Christenen worden uitgedaagd om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Dat doen we met behulp van campagnes en actiemodellen. En Tearfund verbindt kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren.