De voormalige graanschuur van zuidelijk Afrika

Zimbabwe was vroeger de graanschuur van zuidelijk Afrika, maar door wanbeleid van de regering kan de bevolking nu nauwelijks worden gevoed. Grote stukken land liggen braak en de jongeren uit het land trekken steeds vaker naar buurland Zuid-Afrika in de hoop daar een betere toekomst op te kunnen bouwen. Klimaatverandering beïnvloedt de voedselzekerheid enorm, en zeker niet ten goede. Steeds meer families kunnen zichzelf niet meer van voldoende maaltijden voorzien.

Vanwege de economische en politieke moeilijkheden hebben veel mensen hun land verlaten. Op dit moment leeft 70% van de bevolking onder de armoedegrens. Deze armoede komt sterk tot uiting in de wijdverspreide voedselonzekerheid. In de afgelopen zes jaar kende zuidelijk Afrika vier slechte en twee goede landbouwseizoenen. De opbrengsten waren minimaal als gevolg van natuurverschijnsel El Niño. Landbouw die afhankelijk is van regenwater blijft een risico in Zimbabwe; dit kan voedsel- en bestaanszekerheid niet garanderen.

Resultaten in 2021

  • Door middel van het STAR-programma werden jongeren die te maken hadden met hiv geholpen door in groepen te praten over hiv, relaties en seksualiteit. Ook kregen jongeren ondersteuning bij het opzetten van economische activiteiten. Er werden 49 zelfhulpgroepen opgezet en 53 kerken waren bij het STAR-programma betrokken.
  • In Irisvale werd een nieuw project gestart dat ouders training biedt rondom de opvoeding van kinderen. Hieraan deden 485 kwetsbare vrouwen en meisjes mee. Ook waren er tien kerken bij het project betrokken.
  • Bij Ebenezer Farm & College werd geïnvesteerd in nieuwe machines om de zuivelonderneming van de boerderij een boost te geven. Ook werden ongeveer honderd leerlingen via dit project getraind in commerciële agrarische activiteiten.