Een vruchtbaar land in grote armoede

De Democratische Republiek Congo (DRC) is een land in centraal Afrika. Het land heeft meer dan 100 miljoen inwoners, waarvan ongeveer de helft op het platteland woont en werkt.

Met zo’n 80 miljoen hectare aan vruchtbare landbouwgrond en meer dan 1.100 mineralen en metalen zou het land in potentie één van de rijkste landen kunnen zijn. Helaas wordt deze rijkdom tegengehouden door de politieke instabiliteit waar het land mee te maken heeft. Op dit moment leeft het merendeel van de bevolking, maar liefst 77%, in extreme armoede.

Tearfund werkt in de oostelijke provincies, waar zelfs 80% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Het aanhoudende geweld, met name ingezet door gewapende rebellen, heeft geleid tot een enorme vluchtelingenstroom binnen de landsgrenzen. In de meest door geweld geteisterde provincies Ituri, Noord-Kivu, Zuid-Kivu en Tanganyika leven meer dan acht miljoen mensen in acute voedselonzekerheid.

Daarnaast is ook de impact van de coronacrisis nog steeds duidelijk voelbaar. Niet alleen de gezondheidsrisico’s, ook incidenten omtrent huiselijk geweld, zijn tijdens de coronacrisis toegenomen.

Gerelateerde content
DRC vrouw met jerrycan water (Tearfund UK)
Project
Lees meer
De DRC
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp met de DRA in Democratische Republiek Congo

De Democratische Republiek Congo (DRC) heeft al vele jaren te maken met gewelddadige conflicten, natuurrampen, armoede en [...]
Lees meer
Vrouwen en kinderen in Congo
Project
Lees meer
De DRC
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap
Afbeelding
Gerechtigheid

Werken aan gendergelijkheid en bestaanszekerheid in Congo

Stel je voor: de plek waar je woont kampt al jaren met oorlogen en het is er onveilig door de aanwezigheid van gewapende [...]
Lees meer