In Oost-Congo zijn al jaren vele gewapende groepen. Onschuldige burgers zijn het slachtoffer geworden van gruwelijke bloedbaden. De conflicten tussen de verschillende gemeenschappen zorgen voor een toename van onderlinge haat die van generatie op generatie wordt overgedragen

Action Entraide (onze lokale partnerorganisatie) werkt via de lokale kerk aan de aanpak van dit probleem. Deelnemers worden via bewustwordingssessies toegerust om te bouwen aan vrede binnen en tussen gemeenschappen. De impact van het project is enorm krachtig!

Mbunya
Mbunya

Mbunya

"Het project startte vlak na een vechtpartij hier in ons dorp. De eerste avond ging over onze eigen mentaliteit. Ik ontdekte dat ik een persoon was die niet bepaald zat te wachten op andermans advies. En ik handelde eerst, daarna begon ik pas na te denken. Dat is nu totaal anders. Ik denk nu eerst na voordat ik wat doe. Het project heeft mij veranderd, maar ook het dorp. Er is hier nu echt vrede. Er zijn hier werkelijk waar geen conflicten meer. Ik hoop dat de boodschap van vrede een getuigenis voor onze omgeving zal zijn."

Claudine
Claudine

Claudine

"In een van de eerste bijeenkomsten van het project ging over het vredig samenleven. Die studie heeft mij diep geraakt. Ik besefte dat ik de lessen die ik over vrede had geleerd ook moest toepassen in mijn eigen leven. Door een groot conflict met mijn oudste broer sprak en zag ik hem nauwelijks. Ik ben naar hem toegegaan en we hebben dingen kunnen uitpraten en sindsdien is het weer goed tussen ons."

Innocent
Innocent

Innocent

"Het project heeft mij inzicht gegeven in waarom er hier geen vrede was. We hebben hier niet veel om handen. We deden niet veel en wisten niet hoe we met elkaar moesten samenwerken. Door de training ben ik wat landbouwactiviteiten gaan opstarten, zodat ik zelfredzaam zou worden, in plaats van dat ik afhankelijk zou zijn van anderen. Ik ben veel bewuster geworden van mijn tijd en hoe ik met andere omga. Ik heb ontdekt dat we allemaal een bijdrage kunnen leveren aan de vrede in dit dorp."

Rojeline
Rojeline

Rojeline

"Het leven in dit dorp is zwaar. Door alle gevechten durfden ons niet buiten ons eigen dorp te begeven. Nu kunnen vrij reizen, zelfs tot aan het dorp hier 25 km vandaan. Er wordt gevoetbald met mensen afkomstig uit verschillende dorp in deze omgeving. Dat was eerst ondenkbaar. Mensen uit verschillende dorpen bezoeken nu elkaars markt voor hun boodschappen."

Innocein
Innocein

Innocein

"De sfeer hier in dit dorp was niet goed. We zagen buren die elkaar niet begrepen en dat was voedingsbodem voor veel ruzies. Dankzij de training hebben we handvatten gekregen om deze conflicten, hoe klein ze ook zijn, op te lossen."

Vredesopbouw in Congo

Tearfund werkt in een aantal landen aan vredesopbouw en daarbij geldt: elk land heeft een eigen context. Ildephonse Niyokindi is namens Tearfund actief in onder meer de Democratische Republiek Congo. Hij vertelt hoe er in dit land wordt gewerkt aan vredesopbouw. "Om te werken aan vrede heb je verschillende partijen nodig: de leiders van de gemeenschappen, van de kerk, van de jeugdgroepen en van de lokale en nationale overheid. Al deze partijen hebben invloed, positief of negatief, en hebben elk hun eigen toegang tot de bevolking. De sleutel is om deze partijen met elkaar te verbinden in de keuzes die gemaakt worden, en daarbij geldt het volgende: keuzes die door de gemeenschap zelf gemaakt worden, hebben het grootste draagvlak. En die keuzes zorgen voor een duurzame verandering en veel impact."

Lees het hele verhaal.

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Gerelateerde content
Schoon drinkwater in Congo
Verhaal
Lees meer
17 januari 2024

Lange rijen en vechtpartijen bij de waterputten

Water drinken uit de kraan is hier in Nederland vanzelfsprekend. Voor veel mensen, onder meer in Congo, is dit echter niet [...]
Lees meer
Conflict Midden-Oosten
Blog
Lees meer
8 januari 2024

'Verhalen en beelden met elkaar blijven delen'

Agnes Schaafsma is adviseur vredesopbouw bij Tearfund. Vanwege die rol vroeg haar omgeving de afgelopen weken hoe zij [...]
Lees meer
Kalongo Rwabikanga kerst
Verhaal
Lees meer
29 november 2023

Kalongo verloor 13 familieleden op een dag: 'Boos blijven is niet het antwoord'

Waar hoop jij op deze kerst? Misschien wel op vallende sneeuwvlokjes, een goed gevulde tafel vol familie en vrienden, of [...]
Lees meer
Vulkaan Bromo op Java
Blog
Lees meer
18 november 2023

Religie gaat niet over vechten, het gaat over vrede

Religie is een bron voor conflicten en een te gevoelig onderwerp dat je maar beter kan vermijden? Collega Matthijs van [...]
Lees meer
De stad Goma in Congo - DRC
Verhaal
Lees meer
15 november 2023

Bouwen aan vrede in Congo: een wonder in een complexe omgeving

In een aantal landen werken wij aan vredesopbouw. Zo ook in de Democratische Republiek Congo, waar Ildephonse Niyokindi [...]
Lees meer
Opvang in een Congolese kerk
Verhaal
Lees meer
13 november 2023

Kerk-zijn in situaties van crisis of conflict

Als lokale kerk omzien naar je omgeving en verandering brengen, dat is een belangrijk uitgangspunt van Tearfund. En we zien [...]
Lees meer
The Green Line
Lees meer
12 november 2023

The Green Line

Tearfund gelooft dat armoede veroorzaakt wordt als gevolg van de gebrokenheid. God biedt door het werk van Christus herstel: [...]
Lees meer
Chance uit Congo
Verhaal
Lees meer
7 november 2023

Samen zorgen we voor hoop in Congo. Help je mee?

Wist je dat er in Congo wordt gewerkt met biogas dankzij de verwerking van organisch restafval? Het is één van de innovatieve [...]
Lees meer
Noodhulp in Noord-Kivu
Nieuws
Lees meer
12 juli 2023

EU ondersteunt werk Tearfund in DRC

De Europese Unie (EU) stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar aan Tearfund voor humanitaire hulp in de Democratische Republiek [...]
Lees meer
Oeganda samenkomst Ogongora
Verhaal
Lees meer
3 juli 2023

De cruciale rol van de kerk bij vredesopbouw

Dat Tearfund gelooft in de kracht van de lokale kerk, wist je waarschijnlijk wel! Maar dat we zelfs van de kerk op aan kunnen [...]
Lees meer