Vanuit verschillende groepen in Nederland klinkt het geluid dat de urgentie waarmee klimaatactivisten te werk gaan, niet bevorderlijk is voor de aanpak van klimaatverandering. Er is sprake van slechts één waarheid, één geloof, waardoor een nuchter, redelijk debat ontbreekt. Er wordt geen rekening gehouden met kosten en baten voor onze economie en ons welzijn. Je kunt zeggen dat ze een terecht punt maken, maar toch is er meer.

Schoorsteen

De algemene consensus in ons land is dat de eigen schoorsteen dient te blijven roken. Maar het wordt wel problematisch wanneer we klimaatverandering puur vanuit ons eigen perspectief aanvliegen. Die spreekwoordelijke rook uit onze schoorstenen daalt namelijk ook elders ter wereld neer. We zullen klimaatverandering vanuit een bredere blik moeten benaderen.

Begin april was het Dutch Overshoot Day, de dag waarop de Nederlanders de biocapaciteit hebben gebruikt die voor een jaar beschikbaar is. Concreet betekent dit dat als iedereen op aarde zou leven als in Nederland, onze planeet 3,6 keer zo groot moet zijn. De Nederlandse economie en ons welzijn zijn bij uitstek gestoeld op een financieel systeem dat de aarde overvraagd.

Discussiëren

In Nederland kunnen we discussiëren over klimaatbeleid. Ik wil niets afdoen aan het belang van deze discussie, maar laten we wel beseffen dat het een luxe is die voor velen niet is weggelegd. Simpelweg omdat het veranderende klimaat hen dagelijks raakt. Het wrange daarbij is dat dit voornamelijk het gevolg is van de keuzes die door anderen worden gemaakt, ook door ons, hier, in Nederland. De armste 3,5 miljard mensen zijn verantwoordelijk voor slechts 10 procent van de CO2-uitstoot. Toch kampen zij met de ergste gevolgen van klimaatverandering.

Armoede

Onderzoek van de Wereldbank stelt dat er door klimaatverandering nog eens 132 miljoen mensen in armoede zullen belanden in de periode tussen nu en 2030. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat mensen in Bangladesh steeds minder toegang hebben tot zoet drinkwater omdat door zeespiegelstijging zout zeewater steeds verder landinwaarts trekt. Dit leidt tot verzilting van landbouwgrond, wat weer tot voedselschaarste leidt. Een ander voorbeeld is dat in de hoorn van Afrika klimaatverandering zorgt voor ernstige, aanhoudende droogte en dit weer leidt tot onder meer misoogsten en veesterfte, ondervoeding, vluchtelingenstromen en oplopende conflicten.

Ranglijst

Volgens de meest recente rapporten van het IPCC is het zeer waarschijnlijk (meer dan 90 procent kans) dat het grootste deel van de opwarming van de aarde in de afgelopen decennia is toe te schrijven aan de waargenomen toename van broeikasgassen. Er zijn harde bewijzen dat de CO2-concentratie in de lucht nog nooit zo hoog is geweest als nu, zo stelt het WUR. Nederland staat, per hoofd van de bevolking, hoog op de ranglijst van grootste CO2-uitstoters ter wereld.

Reflectie

In de aanpak van klimaatverandering is het goed om het gesprek nuchter aan te gaan over welke problemen opgelost moeten worden. Daarbij is het begrijpelijk dat er ook rekening gehouden wordt met de impact op economie en welzijn. Maar: we moeten ook beseffen dat we daarbij geen onderscheid kunnen maken tussen Nederland en de rest van de wereld. Onze economie stopt niet bij onze landsgrenzen en klimaatverandering dus ook niet. Reflectie op ons eigen gedrag en keuzes, en oog hebben voor de personen die het meest lijden onder klimaatverandering, draagt bij aan een nuchtere en eerlijke aanpak.

 

Afbeelding
Manuel Voordewind.jpg
Manuel Voordewind is politiek adviseur bij Tearfund.
Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons.
Afbeelding
Gerechtigheid

Justice

Recht doen is voor ons een opdracht van God. Door te bouwen aan een beweging van rechtbrengers werken we aan verandering.
Gerelateerde content
GroenGelovig
Nieuws
Lees meer
9 May 2023

Tearfund organiseert GroenGelovig 2023

Op zaterdag 21 oktober vindt in De Basiliek in Veenendaal GroenGelovig 2023 plaats, het evenement gericht op duurzaamheid [...]
Lees meer
Rechtbrenger Jaleesa voor haar duurzame kinderopvang in Almere
Verhaal
Lees meer
2 May 2023

Jaleesa runt een duurzame kinderopvang: ‘We lenen de aarde van onze kinderen'

Grote veranderingen beginnen vaak bij individuen die op kleine schaal en in hun eigen omgeving andere keuzes maken. We [...]
Lees meer
Guido de Vries
Verhaal
Lees meer
1 May 2023

Directeur Guido de Vries: `Doe wat binnen je mogelijkheden ligt’

Guido de Vries is per 1 mei de nieuwe directeur van Tearfund Nederland. Hij heeft jarenlange management- en [...]
Lees meer
Tearfund Bangladesh
Verhaal
Lees meer
26 April 2023

Hoe deze krachtige Bengaalse vrouwen omgaan met klimaatverandering

Je hoort eigenlijk helemaal niet zo vaak over dit land in het nieuws. Bangladesh. Een prachtig, kleurrijk land, maar ook [...]
Lees meer
Cornelis de Schipper
Blog
Lees meer
12 April 2023

Armoedebestrijding is niet enkel een project in het buitenland

Duurzaam leven betekent dat we leven binnen de mogelijkheden van onze planeet. Collega Cornelis de Schipper pleit er voor [...]
Lees meer
Tearfund Bangladesh
Verhaal
Lees meer
5 April 2023

Bisschop Shourabh sluit zijn ogen niet voor klimaatverandering

Bangladesh is een van de landen waar Tearfund werkt. Het land lijdt onder de gevolgen van klimaatverandering. Bisschop [...]
Lees meer
Church Forests Ethiopia (ANP, licentie 1 jaar)
Verhaal
Lees meer
22 March 2023

De kerkbossen van Ethiopië: frisse, groene oases in een steeds droger land

Wie met Google Earth naar het landschap van Ethiopië kijkt, valt meteen iets op. De roodbruine kleur geeft op [...]
Lees meer
West-Nepal, TF UK
Verhaal
Lees meer
21 March 2023

Modderstromen in West-Nepal: ‘Geen wonder dat het landschap wordt vervloekt’

Het is één van de armste landen ter wereld: Nepal. Landbouw zorgt in de afgelegen en bergachtige dorpjes voor het eten op [...]
Lees meer
Bangladesh - Mongla
Blog
Lees meer
13 March 2023

Een stem uitbrengen gaat niet zozeer over het eigen belang

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Tearfund collega Matthijs van Pijkeren [...]
Lees meer