Vanuit verschillende groepen in Nederland klinkt het geluid dat de urgentie waarmee klimaatactivisten te werk gaan, niet bevorderlijk is voor de aanpak van klimaatverandering. Er is sprake van slechts één waarheid, één geloof, waardoor een nuchter, redelijk debat ontbreekt. Er wordt geen rekening gehouden met kosten en baten voor onze economie en ons welzijn. Je kunt zeggen dat ze een terecht punt maken, maar toch is er meer.

Schoorsteen

De algemene consensus in ons land is dat de eigen schoorsteen dient te blijven roken. Maar het wordt wel problematisch wanneer we klimaatverandering puur vanuit ons eigen perspectief aanvliegen. Die spreekwoordelijke rook uit onze schoorstenen daalt namelijk ook elders ter wereld neer. We zullen klimaatverandering vanuit een bredere blik moeten benaderen.

Begin april was het Dutch Overshoot Day, de dag waarop de Nederlanders de biocapaciteit hebben gebruikt die voor een jaar beschikbaar is. Concreet betekent dit dat als iedereen op aarde zou leven als in Nederland, onze planeet 3,6 keer zo groot moet zijn. De Nederlandse economie en ons welzijn zijn bij uitstek gestoeld op een financieel systeem dat de aarde overvraagd.

Discussiëren

In Nederland kunnen we discussiëren over klimaatbeleid. Ik wil niets afdoen aan het belang van deze discussie, maar laten we wel beseffen dat het een luxe is die voor velen niet is weggelegd. Simpelweg omdat het veranderende klimaat hen dagelijks raakt. Het wrange daarbij is dat dit voornamelijk het gevolg is van de keuzes die door anderen worden gemaakt, ook door ons, hier, in Nederland. De armste 3,5 miljard mensen zijn verantwoordelijk voor slechts 10 procent van de CO2-uitstoot. Toch kampen zij met de ergste gevolgen van klimaatverandering.

Armoede

Onderzoek van de Wereldbank stelt dat er door klimaatverandering nog eens 132 miljoen mensen in armoede zullen belanden in de periode tussen nu en 2030. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat mensen in Bangladesh steeds minder toegang hebben tot zoet drinkwater omdat door zeespiegelstijging zout zeewater steeds verder landinwaarts trekt. Dit leidt tot verzilting van landbouwgrond, wat weer tot voedselschaarste leidt. Een ander voorbeeld is dat in de hoorn van Afrika klimaatverandering zorgt voor ernstige, aanhoudende droogte en dit weer leidt tot onder meer misoogsten en veesterfte, ondervoeding, vluchtelingenstromen en oplopende conflicten.

Ranglijst

Volgens de meest recente rapporten van het IPCC is het zeer waarschijnlijk (meer dan 90 procent kans) dat het grootste deel van de opwarming van de aarde in de afgelopen decennia is toe te schrijven aan de waargenomen toename van broeikasgassen. Er zijn harde bewijzen dat de CO2-concentratie in de lucht nog nooit zo hoog is geweest als nu, zo stelt het WUR. Nederland staat, per hoofd van de bevolking, hoog op de ranglijst van grootste CO2-uitstoters ter wereld.

Reflectie

In de aanpak van klimaatverandering is het goed om het gesprek nuchter aan te gaan over welke problemen opgelost moeten worden. Daarbij is het begrijpelijk dat er ook rekening gehouden wordt met de impact op economie en welzijn. Maar: we moeten ook beseffen dat we daarbij geen onderscheid kunnen maken tussen Nederland en de rest van de wereld. Onze economie stopt niet bij onze landsgrenzen en klimaatverandering dus ook niet. Reflectie op ons eigen gedrag en keuzes, en oog hebben voor de personen die het meest lijden onder klimaatverandering, draagt bij aan een nuchtere en eerlijke aanpak.

 

Afbeelding
Manuel Voordewind.jpg
Manuel Voordewind is politiek adviseur bij Tearfund.
Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons.
Afbeelding
Gerechtigheid

Justice

Recht doen is voor ons een opdracht van God. Door te bouwen aan een beweging van rechtbrengers werken we aan verandering.
Gerelateerde content
Black Friday - Bewust duurzaam shoppen. Foto: Markus Spiske via Unsplash
Verhaal
Lees meer
23 november 2023

Je niet gek laten maken tijdens Black Friday, hoe doe je dat?

Grote kans dat de kortingen je deze week om de oren vliegen vanwege Black Friday en Cyber Monday. Maar in plaats van één dag [...]
Lees meer
Chance uit Congo
Verhaal
Lees meer
7 november 2023

Samen zorgen we voor hoop in Congo. Help je mee?

Wist je dat er in Congo wordt gewerkt met biogas dankzij de verwerking van organisch restafval? Het is één van de innovatieve [...]
Lees meer
Reinier vd Berg
Blog
Lees meer
1 november 2023

Hoe Black Friday mij weer aanzette tot denken over onze economie

Op 24 november dit jaar is het Black Friday. Vroeger kenden we hooguit zwarte zaterdag als de ANWB sprak over de drukste [...]
Lees meer
Open brief in ND
Verhaal
Lees meer
28 oktober 2023

Open brief aan alle kerken in Nederland

Met steun van ruim tweeduizend Nederlanders plaatste Tearfund een open brief in het Nederlands Dagblad en Friesch Dagblad (op [...]
Lees meer
Uitreiking Martine Vonk-prijs
Nieuws
Lees meer
21 oktober 2023

Winnaar Martine Vonk-prijs 2023 bekend

De Martine Vonk-prijs gaat dit jaar naar Wijnand Lammers. Dat werd zaterdag 21 oktober bekend gemaakt tijdens GroenGelovig. [...]
Lees meer
Theodoor Meedendorp tijdens een dienst in Hoop voor Noord
Verhaal
Lees meer
18 oktober 2023

Hoe de kerk hoopvol kan blijven in de strijd tegen klimaatverandering

Last van schuldgevoel als het gaat over jouw duurzame keuzes? Volgens voorganger Theodoor Meedendorp kan de kerk een [...]
Lees meer
Klimaatverandering zorgt voor droogte
Nieuws
Lees meer
17 oktober 2023

Petitie rondom kerk en klimaatverandering maakt veel los

Tearfund startte een petitie om meer aandacht binnen de kerk te vragen voor het klimaat. De organisatie ziet bewustwording [...]
Lees meer
Herfst
Verhaal
Lees meer
11 oktober 2023

5 x leuke én duurzame dingen om te doen in de herfstvakantie

Geniet je nog lekker van de herfstvakantie of staat 'ie volgende week nog voor je op de stoep? Hier lees je de leukste, [...]
Lees meer
Overstroming.jpg
Blog
Lees meer
9 oktober 2023

Je hoeft niet zo 'groen' te zijn om het te hebben over klimaatverandering

Je kent vast wel zo iemand – iemand die hartstochtelijke monologen kan afsteken over ondergrondse schimmelnetwerken; iemand [...]
Lees meer
Etete Moru & Priscilla, Turkana Kenya
Verhaal
Lees meer
5 oktober 2023

Extreme droogte als direct gevolg van klimaatverandering

De ergste droogte in veertig jaar tijd drijft de mensen in het noorden van Kenia tot wanhoop. Vier keer op rij bleef het [...]
Lees meer