Integral Mission gaat over de missie van kerken en christenen. Het is de overtuiging dat die missie te maken heeft met alle aspecten van het leven. Het geestelijke is belangrijk, maar het sociale, economische, fysieke, emotionele, ecologische en politieke doen er net zo goed toe. Het evangelie is goed nieuws voor heel het leven. 

Integral Mission en Tearfund

Wij geloven dat kerken die integraal of holistisch te werk gaan, een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het tot bloei brengen van mensen en gemeenschappen. Armoede en onrecht zijn ten diepste het gevolg van gebroken relaties: met jezelf, de ander, de natuur en God. Armoedebestrijding is daarom het meest effectief als het holistisch is en werkt aan het herstel van al die relaties. 

Deelnemers van de collegedag met elkaar in gesprek

Activiteiten rond Integral Mission

Integral Mission vormt de basis van onze Theory of Change en heeft invloed op al onze projecten en programma’s. Wereldwijd werken we samen met kerken en christelijke organisaties waarvan velen al op integrale of holistische wijze functioneren. In Nederland inspireren we kerken en christelijke leiders met dit gedachtegoed. We stimuleren theologische reflectie door middel van een leergemeenschap en organiseren werkconferentiescollegedagen en een voorgangersreis. In het Umoja-traject trekken we een langere periode met kerken op. 

‘Ik heb meer inzicht gekregen in wat de kern van het geloof is: dat het altijd om verbinding gaat, met God en mensen. Op zich weet je dat wel, maar dat echt ervaren is gelukt dankzij deze reis.’

- Deelnemer Voorgangersreis

Wat heeft Integral Mission te maken met het werk van Tearfund?