Zuid-Kigezi is een bergachtig district in het zuidwesten van Oeganda. Doordat het gebied ook nog eens dichtbevolkt is, moeten de mensen op de heuvels en bergen wonen, zodat de vruchtbare grond beneden in het dal beschikbaar is voor landbouw. Er valt jaarlijks 1000 millimeter regen in het gebied, iets meer dan in Nederland.  

Om water te halen moeten vrouwen en meisjes de heuvels afdalen en lange, zware tochten maken. Het afdalen en klimmen met zware jerrycans op het hoofd of op de rug leidt tot rugklachten, miskramen en gemiste tijd op school. Allemaal redenen om (te) zuinig met water om te gaan. Het water dat er is, is vaak vervuild. Dat komt doordat veel mensen geen toilet hebben, waardoor uitwerpselen in het milieu terechtkomen.

Een andere nood is de toegenomen heftige regenval, die afgewisseld wordt met perioden van extreme droogte. Door het kappen van bomen en andere vegetatie, wordt de kostbare (landbouw)grond op de hellingen minder goed vastgehouden en is de kans groot dat bij een tropische regenbui gigantische modderstromen ontstaan die veel schade veroorzaken en zelfs mensenlevens eisen. 

Veilig drinkwater dicht bij huis

In samenwerking met de Anglicaanse kerk van Oeganda heeft Tearfund in het district Kigezi een waterproject opgezet voor veilig drinkwater dicht bij huis. Lokale kerken en gemeenschappen worden gemobiliseerd om samen aan de slag te gaan voor hun omgeving. Ze maken waterreservoirs die regen opvangen bij huizen, scholen en kerken en ze beschermen de bronnen zodat het water schoon blijft. Daarnaast worden er slimme waterleidingsystemen aangelegd, die het water uit hooggelegen bronnen met behulp van zwaartekracht verdelen over de dorpen. Tegelijkertijd worden in de dorpen watercomités opgericht die het beheer van de watervoorzieningen op zich nemen. Een aantal mensen uit het dorp krijgt training om het onderhoud te kunnen doen. Een andere belangrijk aspect van het programma is hygiënevoorlichting onder de bevolking.

Afbeelding
Waterproject Oeganda, Kigezi (2)

Duurzame landbouw en rampenpreventie

Sinds een paar jaar is er binnen het waterprogramma ook meer aandacht voor de omgeving en duurzame landbouw. Het dichtbevolkte, bergachtige gebied van Kigezi is kwetsbaar voor bodemerosie. Om erosie te reduceren, worden op de steile hellingen 372 terrassen beschermd en wordt op de hoogtelijnen beplanting aangebracht. Langs de hoogtelijnen worden ook sleuven en drainageputten gegraven, zodat overtollig regenwater goed en snel kan worden opgenomen in de bodem. Door deze duurzame manier van landbouw zijn 10.649 mensen getraind in rampenpreventie. 

 

Connected Church: meer dan geld geven

Wil je dit project met je kerk steunen en volgen hoe jullie hulp ertoe leidt dat mensen zélf opstaan uit armoede en onrecht? Word dan een Connected Church en maak de verbinding met kerken wereldwijd.  

Word Connected Church

Beeld: Marcus Perkins/Tearfund

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

Jij maakt verschil. Of je nu in Zeist woont of in Kampala, het is belangrijk om je te realiseren dat jij verschil kunt maken en dat je van betekenis bent voor je leefomgeving. Dat begint klein, maar heeft grote impact. Als de verantwoordelijkheid voor verandering bij mensen zelf ligt, is de verandering duurzaam en ervaren mensen trots en vrijheid. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken. In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer.