Het district Kabale in Zuidwest-Oeganda is een bergachtig, dichtbevolkt gebied. De bevolking verbouwt voedsel in de dalen waar de vruchtbare grond ligt, en woont zelf hoger in de bergen. Op de plekken waar mensen wonen is vaak weinig schoon drinkwater beschikbaar. Vrouwen en meisjes moeten meerdere malen per dag afdalen naar het dal om water te halen. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Het sjouwen met volle jerrycans zorgt voor rugklachten, miskramen en gemiste tijd op school. Daarnaast worden ze onderweg regelmatig lastiggevallen door mannen.

Als gevolg hiervan zijn de mensen in bergdorpen (te) zuinig met water. Vaak is het water bovendien vervuild, doordat veel mensen geen toilet hebben en de dieren vrije toegang hebben tot de waterbronnen. Door het vuile water komt vooral onder kinderen veel ziekte en sterfte voor.

Veilig drinkwater dicht bij huis

In samenwerking met de Anglicaanse kerk van Oeganda heeft Tearfund in het district Kigezi een waterproject opgezet voor veilig drinkwater dicht bij huis. Lokale kerken en gemeenschappen worden gemobiliseerd om samen aan de slag te gaan voor hun omgeving. Ze maken waterreservoirs die regen opvangen bij huizen, scholen en kerken en ze beschermen de bronnen zodat het water schoon blijft. Daarnaast worden er slimme waterleidingsystemen aangelegd, die het water uit hooggelegen bronnen met behulp van zwaartekracht verdelen over de dorpen. Tegelijkertijd worden in de dorpen watercomités opgericht die het beheer van de watervoorzieningen op zich nemen. Een aantal mensen uit het dorp krijgt training om het onderhoud te kunnen doen. Een andere belangrijk aspect van het programma is hygiënevoorlichting onder de bevolking.

Duurzame landbouw en rampenpreventie

Sinds een paar jaar is er binnen het waterprogramma ook meer aandacht voor de omgeving en duurzame landbouw. Het dichtbevolkte, bergachtige gebied van Kigezi is kwetsbaar voor bodemerosie. Om erosie te reduceren, worden op de steile hellingen 372 terrassen beschermd en wordt op de hoogtelijnen beplanting aangebracht. Langs de hoogtelijnen worden ook sleuven en drainageputten gegraven, zodat overtollig regenwater goed en snel kan worden opgenomen in de bodem. Door deze duurzame manier van landbouw zijn 10.649 mensen getraind in rampenpreventie. 

Foto: Marcus Perkins/Tearfund

Wil je dit project met je kerk steunen en volgen hoe jullie hulp ertoe leidt dat mensen zélf opstaan uit armoede en onrecht? Word dan een Connected Church en maak de verbinding met kerken wereldwijd.  

Word Connected Church

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

Jij maakt verschil. Of je nu in Zeist woont of in Kampala, het is belangrijk om je te realiseren dat jij verschil kunt maken en dat je van betekenis bent voor je leefomgeving. Dat begint klein, maar heeft grote impact. Als de verantwoordelijkheid voor verandering bij mensen zelf ligt, is de verandering duurzaam en ervaren mensen trots en vrijheid. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken. In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer.