Een jong en snelgroeiend land

Oeganda is een land in Oost-Afrika. Het land is bijna 6x zo groot als Nederland en telde in 2020 meer dan 40 miljoen inwoners. Oeganda heeft al jaren te maken met een zeer sterke bevolkingsgroei en is nauwelijks in staat haar bevolking in levensonderhoud te voorzien. Meer dan 41% leeft onder de armoedegrens en heeft onvoldoende geld om in de dagelijkse behoeften te voorzien. Verder is de bevolking erg jong: de helft van de Oegandezen is jonger dan 15 jaar. Van deze groep slaagt 20% er niet in om passend onderwijs te volgen. Tearfund zet zich, onder andere met het Eco Brix project, in om werkgelegenheid te creëren voor de jongeren die geen baan kunnen vinden.

Resultaten in 2021

  • 2.008 huishoudens zijn ondersteund in het opstarten van kleine inkomensgenerende activiteiten en het verkrijgen van toegang tot de lokale markt om producten te verhandelen.
  • 120 mensen zijn getraind in bijenteelt.
  • 840 mensen zijn bereikt met informatiebijeenkomsten rond de preventie van COVID-19 en huiselijk geweld.  
  • 1.535 mensen werden geholpen aan schoon drinkwater via ons waterprogramma.
  • 303 jongeren zijn ondersteund via het Eco Brix project.
Gerelateerde content
Project Rahab Oeganda
Project
Lees meer
Oeganda
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap
Afbeelding
Diversiteit

Rehabilitatie via het Inspired Individual Drop-In Centre

Jonge Oegandese meiden die weinig onderwijs hebben genoten en in de buurt van de grote stad Kampala wonen, lopen groot [...]
Lees meer
Eco Brix
Project
Lees meer
Oeganda
Afbeelding
Duurzaamheid
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Werkgelegenheid voor jongeren door afvalrecycling

Eco Brixs zet zoveel mogelijk plastic afval om in duurzame producten. Op deze manier gaat de Oegandese onderneming [...]
Lees meer
Waterproject Oeganda, Kigezi
Project
Lees meer
Oeganda
Afbeelding
Kerk & Community
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Veilig drinkwater via kerken in Oeganda

Dit project werkt aan de toegang tot schoon water en het verbeteren van sanitaire voorzieningen en hygiëne in Kigezi, [...]
Lees meer