Boeren pakken hun werk weer op 

Sinds 2017 werkt Tearfund samen met lokale partnerorganisatie MERATH. We ondersteunen boeren in Syrië die door de conflicten moesten stoppen met werken. Door gebrek aan middelen is de landbouwketen in het land compleet verstoord. Elk jaar ondersteunt Tearfund tenminste een landbouwproject die boeren in staat stelt hun landbouwactiviteiten weer op te pakken. We voorzien hen in zaden, landbouwmaterialen en mest. Deze steun zorgt ervoor dat de boeren genoeg kunnen verbouwen voor hun eigen levensonderhoud en daarnaast oogst overhouden om dit op de lokale markt te verkopen. Na een jaar kunnen deze boerenfamilies zelf zonder externe hulp verder.

Met dit project worden per jaar tenminste 200 boeren en hun families geholpen. De lokale kerk in Syrië helpt bij het identificeren van de meeste kwetsbare boerenfamilies, het uitdelen van benodigdheden en houdt toezicht op de voortgang van het project.

Connected Church: meer dan geld geven

Wil je dit project met je kerk steunen en volgen hoe jullie hulp ertoe leidt dat mensen zélf opstaan uit armoede en onrecht? Word dan een Connected Church en maak de verbinding met kerken wereldwijd.  

Word Connected Church

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden. Dat doen we bijvoorbeeld in Syrië, India en Haïti. Daarnaast komen we in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. We zien dat het aantal noodsituaties in de wereld toeneemt. In een groeiend aantal landen en regio’s zijn er klimaatrampen en conflicten. Steeds meer mensen slaan hierdoor op de vlucht of vrezen dagelijks voor hun leven. We ondersteunen hen door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid, wederopbouw en het meebouwen aan weerbare gemeenschappen.