Boeren pakken hun werk weer op 

Sinds 2017 werkt Tearfund samen met lokale partnerorganisatie MERATH. We ondersteunen boeren in Syrië die door de conflicten moesten stoppen met werken. Door gebrek aan middelen is de landbouwketen in het land compleet verstoord. Elk jaar ondersteunt Tearfund tenminste één landbouwproject die boeren in staat stelt hun landbouwactiviteiten weer op te pakken. We voorzien hen in zaden, landbouwmaterialen en mest en sturen aan op de inzet van duurzame en milieuvriendelijke landbouwmethoden om bodem- en watervervuiling te voorkomen en biodiversiteit te behouden.

Deze steun zorgt ervoor dat de boeren genoeg kunnen verbouwen voor hun eigen levensonderhoud en daarnaast oogst overhouden om dit op de lokale markt te verkopen. Na een jaar kunnen deze boerenfamilies zelf zonder externe hulp verder.

Met dit project worden per jaar tenminste 150 boeren en hun families geholpen. De lokale kerk in Syrië helpt bij het identificeren van de meeste kwetsbare boerenfamilies, het uitdelen van benodigdheden en houdt toezicht op de voortgang van het project.

Met jouw gift steun je het werk van Tearfund in projecten als deze.

Help mee!

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.