Onze sprekers nemen je mee in thema’s zoals: 

  • Kerk-zijn in de buurt
  • Levensstijl als christen
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Ecologische gerechtigheid

Of een ander thema.

Nodig een Tearfund spreker voor je kerkdienst, jongerendienst, jeugdavond, jongerenbijeenkomst, seniorenbijeenkomst, vrouwenochtend, vergadering voor kerkleiders, gemeenteavond. Neem gerust contact met ons op om te kijken wat en wie bij jullie past. Wil je een van onderstaande sprekers graag uitnodigen? Mail dan je contactgegevens, het onderwerp, je kerkgenootschap, de doelgroep en de verwachtte omvang van de groep naar info@tearfund.nl

Jurjen ten Brinke

Jurjen ten Brinke

Jurjen ten Brinke is in 2006 als kerkplanter begonnen in Amsterdam-Noord, waar hij de multiculturele gemeente Hoop voor Noord heeft opgestart. De kerk kenmerkt zich door diverse taalgroepen en haar werk in diverse buurten in Amsterdam-Noord. Het idee is dat mensen niet alleen worden uitgedaagd naar de kerk te komen, maar ook dat God ‘naar de mensen’ wordt gebracht op de plek waar zij zijn.

Jurjen is onder andere lid van de kerngroep van het partnerschap Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus en heeft veel ervaring met het werken met kwetsbare groepen mensen in de samenleving. Hij wil de kerk helpen om op lokaal niveau het voortouw te nemen in het zoeken van vrede voor de stad (naar aanleiding van Jeremia 29:7).

Thema's als getuigen van Jezus, kerk-zijn in je eigen stad en in een multiculturele omgeving gaan Jurjen aan het hart. Hij spreekt op een motiverende en enthousiaste manier aan de hand van praktijkverhalen. 

Jurjen is alleen doordeweeks beschikbaar.

Dorina Nauta

Dorina Nauta

Dorina Nauta woont in de Utrechtse wijk Zuilen en is daar actief betrokken in haar buurt. Ze is onder meer bestuurslid van Kerst in het Julianapark, een vrijwilligersproject voor en door de buurt. Inmiddels is het een grote hit in Zuilen waar veel mensen elkaar ieder jaar ontmoeten om het kerstverhaal op een artistieke manier te beleven. 

Dorina en haar man delen graag hun huis en leven met mensen om haar heen. In hun huis zit een zelfstandig appartement waar iemand woont, en regelmatig schuiven er mensen bij hen aan tafel. Daar geniet ze van. Daarnaast wordt ze er blij van als christenen vanuit verschillende achtergronden met elkaar verbonden zijn. 

Regelmatig spreekt Dorina in verschillende kerken en achtergronden over gerechtigheid, duurzaamheid en kerk-zijn. Ze spreekt op een enthousiasmerende manier en weet mensen mee te nemen in het verhaal. 

Jaap Vogelaar

Jaap Vogelaar

Jaap Vogelaar is leraar Bewegingsonderwijs en mentor op een vmbo-school in Putten. Hij is vader van drie kinderen en woont met zijn gezin in Harderwijk. Jaap spreekt regelmatig in kerken en op jongerenavonden. 

Jaap was tot september 2015 coördinator van Soul Action, het jongerenplatform dat Tearfund samen met de jongerenorganisatie Soul Survivor in 2009 heeft geïnitieerd. Jaap is betrokken geweest bij de opstart van meerdere jongereninitiatieven binnen en buiten Tearfund en Soul Survivor.  

Jaap spreekt op bevlogen wijze over gerechtigheid, Gods missie met deze wereld en hoe je als jongere gemotiveerd raakt om God te dienen. 

Willem Klaassen

Willem Klaassen

Willem Klaassen is programmamedewerker bij Tearfund waar hij een aantal projecten begeleidt in Oeganda, Zimbabwe en Peru. Hij werkte jarenlang in Zuidelijk Afrika waar hij onder andere een cursus ontwikkelde die kerken leert hoe ze (meer) relevant kunnen worden voor de eigen omgeving. 

Willem heeft een landbouwbouwkundige achtergrond en een passie om lokale boeren te stimuleren tot duurzaam bodemgebruik en een goed rentmeesterschap. Daarbij worden technieken toegepast die land- en tuinbouw beter mogelijk maken in de warme en vrij droge gebieden van Afrika (conservation farming). Ook wil Willem boeren aanmoedigen om marktgericht te ondernemen en mee te doen met spaar- een leengroepen om hun bestaanszekerheid te verbeteren.  Daarnaast vertelt Willem graag over water- en sanitatieprojecten in Oeganda.

Jaap Boersma

Jaap Boersma

Jaap Boersma richt zich de laatste jaren op missionair werken in zijn eigen omgeving in Nederland. Hij heeft in zijn woonplaats het (gratis) eetcafé EeTze opgezet waarin hij praktisch handen en voeten geeft aan omzien naar de ander. Bij de Vrije Evangelisatie Zwolle is hij verantwoordelijk voor het missionaire werk in de stad en in Ecuador.

Jaap heeft jarenlang met zijn gezin in Sri Lanka gewoond en is daarna tien jaar bij Tearfund betrokken geweest bij de grote noodhulpacties zoals de aardbevingen in Pakistan en Haïti, de tyfoon op de Filippijnen en de hulp aan vluchtelingen in Irak. Hij kent veel landen in Azië en Latijns-Amerika goed.

Jaap kan een boeiend verhaal vertellen over zijn eigen eetcafé ‘eeTze’, missionair zijn in je eigen buurt en over zijn reizen naar landen waar grote rampen hebben plaatsgevonden.

Margrietha Reinders

Margrietha Reinders

Margrietha Reinders is dominee in de Protestantse kerk in Amsterdam. Al tien jaar werkt ze als christelijk pionier in stadswijken waar de kerk haar deuren gesloten heeft. Samen met mensen uit de buurt probeert ze iets van Gods koninkrijk zichtbaar te maken buiten de kerkmuren, op straat, bij mensen thuis en in het buurthuis of stamcafé door met hen op te trekken en hun leven te delen.

Ze heeft een passie voor de kracht van Bijbelverhalen en Gods geschiedenis met heel gewone, door het leven getekende mensen. In 2018 ging ze mee met de voorgangersreis van Tearfund. Daar zag ze hoe christelijk geloof, hoe ongeletterd en onbeholpen ook, mensen kan optrekken uit een situatie van onrecht of armoede, geestelijke pijn of psychisch lijden. Ze gelooft dat deze positieve verandering ook mogelijk is in Nederlandse gemeentes.

Margrietha spreekt vanuit haar passie over hoe je kerk kunt zijn in de buurt. 

Rick Jansen

Rick Jansen

Rick Jansen stond in 2005 samen met zijn vrouw en een team aan de basis van Villa Klarendal, een christelijke wijkgemeenschap in de Arnhemse wijk Klarendal waar hij nu deel uitmaakt van het leidinggevend team. Villa Klarendal is als gemeenschap van christenen aanwezig in de wijk en helpt op allerlei manieren de wijk tot bloei te laten komen, bijvoorbeeld door het deelnemen aan schone straatacties en het meedoen aan buurtmaaltijden.

Rick werkt als zelfstandig coach, spreker, trainer en intercultureel projectleider en heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan met het werken en leven met mensen met een andere religieuze achtergrond, kerkelijk werk in het algemeen en het stichten van nieuwe kerken.

Vanuit expertise en eigen ervaring vertelt Rick over missionair en inclusief kerk-zijn in je eigen wijk. 

Herman Bouma

Herman Bouma

Herman is diaconaal werker bij de Protestantse Kerk Amsterdam en was drie jaar lang programmaleider van Umoja Nederland. Samen met zijn gezin zoekt hij naar manieren om mee te werken in Gods koninkrijk in hun eigen wijk Slotervaart in Amsterdam.

Helpen in de buurt kan voor Herman heel praktisch zijn. Bijvoorbeeld door zwerfvuil op te prikken met buurtgenoten of door een fietsjesuitleen voor buurtkinderen op het Cruijffcourt om de hoek.

Herman spreekt op een interactieve manier over missionaire presentie en kerk-zijn in de buurt. 

Jan de Haan

Jan de Haan

Jan de Haan is in het dagelijks leven leider van Rotsvast Bijbelschool. Rotsvast is een op integral mission gebaseerde school voor jonge mensen, met vestigingen in Amsterdam Zuidoost, Dordrecht en de Oegandese plaats Pallisa. 

Jan spreekt regelmatig in kerken en voor andere netwerken en organisaties over thema’s als het vaderschap, praktisch christendom en roeping. Hij doet dit op een gepassioneerde en humoristische manier. 

Bart van der Vegte

Bart van der Vegte

Bart van der Vegte is te typeren als een nuchtere idealist, die ervan houdt om vernieuwende initiatieven op te zetten, nieuwe wegen in te slaan of andere perspectieven in te brengen. Hij is mede-initiatiefnemer van De Meesterknecht, een vereniging die wielrenners stimuleert om dienend door het leven te gaan. 

Bart wil mensen een spiegel voorhouden en spreekt graag over waaraan wij onze identiteit ontlenen. Hij vindt het mooi om mensen te inspireren en motiveren en hen te laten ontdekken hoe ze in het leven staan ten opzichte van God, hun naasten en geliefden. Daarbij vindt hij het belangrijk om ook te kijken naar welke keuze we als mensen maken, en welk effect dit heeft op anderen, je omgeving of je relatie met God.

Otto de Bruijne

Otto de Bruijne

Otto de Bruijne is schrijver, kunstenaar, theatermaker en verhalenverteller. Eind jaren 70 stond hij aan de wieg van Tearfund in Nederland. In 1984 verhuisde hij met zijn gezin naar Afrika, waar hij meer dan tien jaar woonde en werkte voor Tearfund. 

Otto was tussen 1994 en 2003 tv-presentator bij diverse programma’s voor de Evangelische Omroep, waaronder Otto in Afrika, Otto op zoek en Omega. Hij schreef onder meer de boeken Armenspiegel, Geloof helpt, Geschenk uit Afrika en Bomen met God. Als beelden kunstenaar bouwde hij in 2011 de Canvas Kapel, een kruiskapel met 54 kunstwerken van tweeënhalve meter hoog. Recent maakte hij ook Panorama Openbaring, een beeldband van bijna tien meter over het bijbelboek Openbaring.

Als taalkunstenaar weet Otto je op een creatieve manier mee te nemen over thema's als armoede en rijkdom, hulpverlening en lessen uit Afrika. 

Moses Alagbe

Moses Alagbe (Engelstalig)

Moses Alagbe, geboren in Nigeria, is een wereldreiziger. Hij studeerde in India, Nederland en Seattle, werkte tot 1990 als onderwijzer aan een middelbare school in zijn geboorteland en is tegenwoordig actief als dominee bij het kerkgenootschap Maranatha Community Transformation Center, directeur van de Amsterdam Bible Academy en voorzitter van Pentecostal Council of Churches (PCC) Amsterdam.

Als ambassadeur van Tearfund schreef hij het boek The church is boring if it is not relevant over Integral Mission. "Het Koninkrijk van Jezus bracht mensen vrede, vergeving en gerechtigheid en riep mensen op niet voor zichzelf te leven maar voor anderen. Maar wat is het geworden? Een kerk die zich isoleerde van de wereld", schrijft hij.

Moses spreekt inspirerend over het mobiliseren van de kerk om Jezus te volgen. Hij spreekt in het Engels. 

Geert Jan van Dijk

Geert Jan van Dijk

Geert Jan van Dijk heeft een aantal jaar gewerkt als asieljurist bij Amnesty en Vluchtelingenwerk Nederland. Daarna was hij vier jaar aan boord van zendingsschip Doulos van Operatie Mobilisatie. Sinds 2010 werkt Geert Jan bij Tearfund en bouwt hij mee aan het programma van Tearfund in Nederland. Daarnaast is hij betrokken bij Micha Nederland.

Geert Jan deelt graag over zijn hoop naar gerechtigheid, de verrassingen die hij heeft gevonden in de Bijbel en zijn verlangen voor kerken die met beide benen in de buurt staan. 

 Petra de Nooy

Petra de Nooy

Petra de Nooy is sinds januari 2020 stadsdominee voor het Missionair Platform in Den Haag. Ze is ondernemer en verbinder, denker en doener en wordt er blij van om ideeën werkelijkheid te zien worden.

Petra is opgeleid tot theoloog. Ze is een van de drijvende krachten achter het missionair platform Den Haag en bestuurslid van SOFAK, een interculturele stichting voor migrantenkerken in Nederland. Petra spreekt graag over kerkzijn in de buurt, integral mission, het delen van je leven met de mensen om je heen en de theologie van het koninkrijk.

Matthijs van Pijkeren

Matthijs van Pijkeren

Matthijs van Pijkeren spreekt uit eigen ervaring over hoe de kerk verandering kan brengen in de wereld. Hij werkt sinds 2002 bij Tearfund en is specialist op de aanpak van Tearfund om via kerken te werken. Hij vertelt vol enthousiasme de verhalen van kerken in Azië of Afrika die verandering brengen in hun omgeving door het opvangen van slachtoffers van misbruik en mensenhandel, het reageren op rampen en het zorgen voor mensen met een beperking.

Wat kunnen we in Nederland daarvan leren? Die vragen houden Matthijs ook bezig. Hij woont met z’n gezin van zes in Lunetten, een typische jaren ’70 wijk in Utrecht. Samen met andere christenen in de wijk zoekt hij naar wat het betekent om christen te zijn in de wijk: op het schoolplein, in de straat, op het voetbalveld. Maar ook achter de voordeur: in de keuzes die je maakt in je levensstijl, je carrière en je tijdsbesteding.

Nellie van Voornveld

Nellie van Voornveld

Nellie van Voornveld is sinds 2013 predikant (PKN) in Capelle aan den IJssel. Daarvoor werkte ze negen jaar in Amsterdam-Oost. Op beide plekken ziet Nellie de kracht van een buurtkerk, die probeert te geloven dat de eigen wijk een plek is waar God al is begonnen aan het bouwen van zijn Koninkrijk. 

Als dominee helpt ze mensen in de kerk te zoeken naar manier om, samen met buurtgenoten, de tekenen van Gods Koninkrijk te zien, vieren en daaraan bij te dragen. 

Ferdinand Ploegman

Ferdinand Ploegman

Ferdinand Ploegman inspireert, verbindt en ontwikkelt om bij te dragen aan het leefbaar maken van de stad. Hij bouwt en denkt graag mee over hoe gemeenschappen zich kunnen inzetten in de maatschappij. Dat doet hij in zijn werk als wijbeheerder bij een woningcorporatie in Amsterdam. En hij zet zich samen met zijn gezin in om de multiculturele kerk Oase voor Nieuw-West een echte buurtkerk te laten zijn. Ferdinand spreekt graag over Gods koninkrijk, gerechtigheid en Community Development in Nederland en daarbuiten.

Marnix Niemeijer

Marnix Niemeijer

Marnix Niemeijer is vader van twee dochters en een zoon: "Vanaf de geboorte van onze kinderen werd kwetsbaarheid een tastbaar onderdeel van ons dagelijks leven. Daar hebben we in het algemeen genomen goed mee om kunnen gaan. Maar de periode dat onze oudste dochter zware psychoses had, zette ons leven onder druk. Naar aanleiding van deze ervaring schreef Marnix een dichtbundel met de titel ‘Opname van opzij’. De gedichten samen met de bijbehorende tekeningen van Marcel Verbrugge zijn als expositie op verschillende plekken in Nederland te zien. Marnix: ´Mijn wens is dat de gedichten en tekeningen dienstbaar kunnen zijn aan betekenisvolle ontmoetingen tussen mensen die te maken hebben met psychiatrische aandoeningen in hun directe omgeving.’

Marnix heeft dertien jaar gewerkt als directeur van Tearfund. Ook woonde hij jarenlang in Bangkok. Marnix weet verrassende lessen uit Bijbelverhalen te delen op een persoonlijke en betrokken manier. Hij spreekt graag over het liefhebben van je naaste, gerechtigheid, duurzaamheid en andere thema’s.

André Huiting

André Huiting

André Huiting is sinds 2000 spreker in diverse gemeenten en heeft na 12,5 jaar als vaste voorganger van twee lokale baptistengemeenten besloten om zijn voorgangerschap per juni 2019 als tentenmaker vorm te geven. Deze keuze is ontstaan vanuit een diep verlangen om kerk en samenleving meer met elkaar te integreren. Het koninkrijk van God waarbij het draait om een integrale transformatie en herstel van Gods hele schepping vormt hierbij de basis van zijn huidige bediening. 

Heel concreet krijgt deze bediening vorm in het toerusten van gemeentes rondom dit thema en door bestuurslid te zijn van de organisaties Cinnamon Netwerk Nederland en de Rustplek Nederland. Daarnaast werkt André voor het Leger des Heils. Hij zoekt zelf verbinding met zijn directe omgeving in Amersfoort Vathorst door als trainer en leider van de voetbalclub van zijn zoon actief te zijn en door deel te nemen aan de MR van de school van zijn beide zonen.

Harry van Wieren

Harry van Wieren

Harry van Wieren is veel bezig met de vraag hoe we als kerken weer van betekenis kunnen zijn voor de samenleving. Niet voor het werven van nieuwe leden, maar omdat we veel van God ontvangen hebben om uit te delen: liefde, geloof en hoop maar ook spierballen en een luisterend oor. Harry vindt het mooi om kerken daarin aan te moedigen. Dat deed hij ruim veertien jaar door jongeren enthousiast te maken voor projecten van World Servants. 

Tegenwoordig werkt Harry als regioadviseur van Stichting Present en als relatiemanager bij Tearfund. Present slaat een brug tussen mensen die vrijwillig hulp willen geven en mensen die hulp kunnen gebruiken. Bij Tearfund spoort Harry kerken in Nederland aan om deel te nemen aan het wereldwijde netwerk van kerken die opkomen voor mensen in armoede.

Op een inspirerende manier vertaalt Harry Bijbelse principes naar het leven van alle dag, zodat je er gelijk mee aan de slag kunt. Harry woont in Drachten.

Emma van der Roest-Boele

Emma van der Roest - Boele

Emma is verantwoordelijk voor het werk van Tearfund in Nepal. Een interessant land, want hoe werkt dat eigenlijk met de kerk in een 'minderheidscontext'? Ze deelt graag verhalen over hoe ze geïnspireerd wordt door mensen dáár om vervolgens híer aan de slag te gaan.

Emma is gedreven voor het bereiken van de meest kwetsbaren, de mensen in de marge. Door zelf in een marge te gaan wonen heeft ze geleerd dat echte verbinding begint met luisteren. Ze woont samen met haar man in een Tiny House op een camping. Een plek wat voelt als het afvoerputje van de maatschappij. Het blijft haar triggeren dat het leven op de camping eigenlijk precies hetzelfde vraagt als wat Tearfund in landen als Nepal doet: het bouwen aan herstel van relaties.

Met eerlijke (zelf-)reflectie deelt Emma haar verhaal over de uitdagingen van ontwikkelingssamenwerking en de brug naar haar Nederlandse bestaan.

Theodoor Meedendorp

Theodoor Meedendorp

Theodoor Meedendorp woont met zijn gezin in Amsterdam-Noord en is intensief betrokken bij zijn buurt, als buurtbewoner en (informeel) buurtpastor. Geschoold als theoloog en docent werkt hij de meeste dagen van de week als voorganger voor multiculturele kerk Hoop voor Noord in Amsterdam-Noord. Kerk-zijn op een nieuwe manier in een stedelijke omgeving heeft zijn bijzondere aandacht, het liefst dicht bij de mensen die om je heen wonen. Dus met beide benen in de buurt, realistisch en hoopvol tegelijk.

Met zijn ervaring in het onderwijs spreekt Theodoor graag voor jongeren, bijvoorbeeld over het inzetten van je talenten voor de wereld om je heen, dichtbij en ver weg. Maar ook volwassenen dient hij graag met een verhaal over kerk- en christen-zijn in je directe omgeving of netwerk. Met als ingrediënten: Prikkelende vragen, Bijbelse inhoud, verhalen uit de praktijk en toepasbare handvatten om zelf concreet aan de slag te gaan. 

Mira de Boer

Mira de Boer

Genieten van de goedheid, liefde en genade van God, dat is waar Mira over spreekt, voor leeft en toe oproept. Samen met haar man geeft ze leiding aan Rafael Almere, een creatieve gemeente in een seculiere stad. Bovendien is ze programmaleider van Umoja, het programma van Tearfund dat kerken helpt om met beide benen in hun buurt te staan.

Hoe leef je een leven uit één stuk? Hoe is het ‘kind van God zijn’ verweven in alles wat je doet? Hoe ga je met je vrienden, jongeren en tieners om die keuzes maken vanuit een ander kader dan jij? Hoe rijm je al deze vragen met de oude verhalen uit de Bijbel?

Als deze vragen bij jou en in jouw kerk of groep leven, is Mira wellicht de juiste spreker voor een dienst of evenement (zowel on- als offline). Ze zal samen met jou kijken op welke (creatieve) manier de mensen die luisteren meegenomen kunnen worden in het thema zodat ze na afloop meer in staat zijn om te genieten van die goedheid, liefde en genade!

Spreker boeken?

Mail dan je contactgegevens, het onderwerp, je kerkgenootschap, de doelgroep en de verwachtte omvang van de groep naar info@tearfund.nl