In Libanon is vandaag de dag ongeveer een op de vier inwoners een vluchteling uit Syrië.

De duisternis blijft zich verspreiden

De Syrische burgeroorlog is inmiddels verantwoordelijk voor honderdduizenden doden en joeg al miljoenen mensen op de vlucht, binnen Syrië of richting buurlanden. Tien jaar later kunnen de meeste mensen nog steeds niet terug naar hun huizen en dorpen en hun situatie wordt er niet beter op.

In Libanon is vandaag de dag ongeveer een op de vier inwoners een vluchteling uit Syrië. Hoewel zij altijd al onder moeilijke omstandigheden leefden, worden ze nu nog eens extra hard geraakt door de opeenstapelende crisissen in Libanon. Het instorten van de Libanese economie en het bankwezen, hyperinflatie gekoppeld aan massawerkeloosheid en de coronapandemie hebben het land naar de afgrond gebracht.

In een jaar tijd is het percentage Syrische vluchtelingen dat in Libanon in extreme armoede leeft gestegen van 55 naar 90 procent. En met steeds meer Libanese families die ook in armoede vervallen, nemen de spanningen in het land toe.

Naast de gevolgen van de internationale sancties tegen Syrië, hebben de crises in Libanon ook een effect in het land. Zo is het Syrische pond enorm in waarde gedaald. Daarnaast leidt de coronapandemie bijvoorbeeld tot een tekort aan graan omdat Rusland de export heeft beperkt.

Al deze gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat in het laatste jaar alleen al nog eens 4,5 miljoen mensen in Syrië te maken kregen met voedselonzekerheid. In totaal lijden nu 12,4 miljoen Syriërs onder een gebrek aan voedsel. Dat is bijna zestig procent van de bevolking!

Onvermoeibaar en onbaatzuchtig geven onze kerkelijke partners zich om kwetsbare families te ondersteunen.

Gods licht blijft schijnen

Onvermoeibaar en onbaatzuchtig geven onze kerkelijke partners zich om kwetsbare families te ondersteunen. De overweldigende nood zou ze gemakkelijk kunnen ontmoedigen, maar hun hoop op God en hun geloof en visie houden ze gaande.

David leidt het hulpverleningswerk van een kerk in Libanon. Onlangs zei hij: ‘Als God niet met ons was, zouden we compleet verwoest zijn. Maar we hebben een levende hoop in God en dat bemoedigt ons en tilt ons op. We gaan door met ons werk omdat we weten dat God aan onze kant staat en ons werk zegent. We geloven dat Hij er een bedoeling mee heeft dat al deze mensen bij ons voor de deur staan’.

Door de doorgaande steun van onze kerkelijke partners aan de kwetsbare mensen om hen heen, blijft Gods licht helder schijnen en dat trekt steeds meer mensen tot Hem.

Father Nicolas, een kerkleider uit Zuidwest-Syrië bevestigt dit: ‘Het noodhulpwerk heeft ons getuigenis versterkt. Te midden van erg donkere omstandigheden, bidden en werken we om boodschappers van hoop te blijven. Soms ervaren we dat het eenvoudigweg bezoeken van families al genoeg is om ze iets van hoop te geven. Onze aanwezigheid troost ze.’

Gebedspunten

- Bid dat onze kerkelijke partners sterk gegrond blijven in God en gevuld met de hoop, vrede en vreugde die alleen in God gevonden kan worden.
- Bid dat de situatie in Syrië en Libanon zal verbeteren.
- Bid dat God voorziet in de nood van de mensen die lijden.
 

De duisternis zal het licht niet in haar macht krijgen
Ondanks de vele uitdagingen zijn we ervan overtuigd dat de duisternis nooit in staat zal zijn Gods licht in haar macht te krijgen. Het is eerder andersom: net zoals je de sterren beter kunt zien als het volledig donker is, vertrouwen we erop dat Gods licht steeds helderder schijnt als de duisternis zich blijft verspreiden.

Father Nicholas: ‘We hebben geen idee hoe morgen eruitziet. Er is een kans dat de situatie verder verslechtert, maar we blijven hopen en bidden voor het beste. Historisch gezien is er nooit een oorlog geweest die voor eeuwig duurde. We zijn hoopvol dat onze burgeroorlog op enig moment zal stoppen, hopelijk gauw, zodat we ons land weer kunnen opbouwen. Tot dan en zo lang als we in staat zijn om vast te houden aan dat wat we in God hebben, zullen we het redden. God is goed.’

Sophie Nasrallah
Communicatiemanager van partnerorganisatie MERATH in Libanon

Kerstactie: Geef oorlogsweduwe in het Midden-Oosten een nieuwe start

Kerst: het licht van feest en vrede. Maar hoeveel kans heeft die vrede als je wordt overspoeld door verdriet en angst? Als het oorlog is in je hoofd en in je hart? In landen als Irak, Syrië en Afghanistan hebben oorlog en geweld gezorgd voor een grote crisis. Gezinnen zijn verscheurd, vaders zijn omgekomen en moeders en kinderen zijn getraumatiseerd. Vooral vaderloze gezinnen zijn erg kwetsbaar doordat het inkomen is weggevallen.
Deze kerst wil Tearfund 500 oorlogsweduwe helpen met traumaverwerking. Door te rouwen, verdriet een plek te geven en een nieuwe start te maken, krijgen oorlogsweduwen weer hoop voor de toekomst. Help jij mee?

Geef jouw kerstgift
 

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden en komen in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. Hoe we dat doen?
Gerelateerde content
Banner Kerst 2021
Verhaal
Lees meer
14 december 2021

Kerstactie 2021: Geef oorlogsweduwen in het Midden-Oosten een nieuwe start

Het is bijna Kerst. We kijken uit naar de komst van de Vredevorst! Een feest van vrede en licht. Maar hoeveel kans heeft die [...]
Lees meer
Tearfund Kerstconcert
Verhaal
Lees meer
20 december 2021

​​​​​​​Kijk je mee naar het Tearfund kerstconcert?

Na het muzikale kerstfeest van vorig jaar nodigen we je uit om weer mee te kijken naar het Tearfund kerstconcert. Onze [...]
Lees meer
Syrië 2020
Verhaal
Lees meer
30 juni 2020

In Syrië gaan kinderen met honger naar bed door de economische crisis

In Syrië is - naast de oorlog die nog steeds voortwoekert - een stille ramp gaande. [...]
Lees meer