In Libanon is vandaag de dag ongeveer een op de vier inwoners een vluchteling uit Syrië.

De duisternis blijft zich verspreiden

De Syrische burgeroorlog is inmiddels verantwoordelijk voor honderdduizenden doden en joeg al miljoenen mensen op de vlucht, binnen Syrië of richting buurlanden. Tien jaar later kunnen de meeste mensen nog steeds niet terug naar hun huizen en dorpen en hun situatie wordt er niet beter op.

In Libanon is vandaag de dag ongeveer een op de vier inwoners een vluchteling uit Syrië. Hoewel zij altijd al onder moeilijke omstandigheden leefden, worden ze nu nog eens extra hard geraakt door de opeenstapelende crisissen in Libanon. Het instorten van de Libanese economie en het bankwezen, hyperinflatie gekoppeld aan massawerkeloosheid en de coronapandemie hebben het land naar de afgrond gebracht.

In een jaar tijd is het percentage Syrische vluchtelingen dat in Libanon in extreme armoede leeft gestegen van 55 naar 90 procent. En met steeds meer Libanese families die ook in armoede vervallen, nemen de spanningen in het land toe.

Naast de gevolgen van de internationale sancties tegen Syrië, hebben de crises in Libanon ook een effect in het land. Zo is het Syrische pond enorm in waarde gedaald. Daarnaast leidt de coronapandemie bijvoorbeeld tot een tekort aan graan omdat Rusland de export heeft beperkt.

Al deze gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat in het laatste jaar alleen al nog eens 4,5 miljoen mensen in Syrië te maken kregen met voedselonzekerheid. In totaal lijden nu 12,4 miljoen Syriërs onder een gebrek aan voedsel. Dat is bijna zestig procent van de bevolking!

Onvermoeibaar en onbaatzuchtig geven onze kerkelijke partners zich om kwetsbare families te ondersteunen.

Gods licht blijft schijnen

Onvermoeibaar en onbaatzuchtig geven onze kerkelijke partners zich om kwetsbare families te ondersteunen. De overweldigende nood zou ze gemakkelijk kunnen ontmoedigen, maar hun hoop op God en hun geloof en visie houden ze gaande.

David leidt het hulpverleningswerk van een kerk in Libanon. Onlangs zei hij: ‘Als God niet met ons was, zouden we compleet verwoest zijn. Maar we hebben een levende hoop in God en dat bemoedigt ons en tilt ons op. We gaan door met ons werk omdat we weten dat God aan onze kant staat en ons werk zegent. We geloven dat Hij er een bedoeling mee heeft dat al deze mensen bij ons voor de deur staan’.

Door de doorgaande steun van onze kerkelijke partners aan de kwetsbare mensen om hen heen, blijft Gods licht helder schijnen en dat trekt steeds meer mensen tot Hem.

Father Nicolas, een kerkleider uit Zuidwest-Syrië bevestigt dit: ‘Het noodhulpwerk heeft ons getuigenis versterkt. Te midden van erg donkere omstandigheden, bidden en werken we om boodschappers van hoop te blijven. Soms ervaren we dat het eenvoudigweg bezoeken van families al genoeg is om ze iets van hoop te geven. Onze aanwezigheid troost ze.’

De duisternis zal het licht niet in haar macht krijgen
Ondanks de vele uitdagingen zijn we ervan overtuigd dat de duisternis nooit in staat zal zijn Gods licht in haar macht te krijgen. Het is eerder andersom: net zoals je de sterren beter kunt zien als het volledig donker is, vertrouwen we erop dat Gods licht steeds helderder schijnt als de duisternis zich blijft verspreiden.

Father Nicholas: ‘We hebben geen idee hoe morgen eruitziet. Er is een kans dat de situatie verder verslechtert, maar we blijven hopen en bidden voor het beste. Historisch gezien is er nooit een oorlog geweest die voor eeuwig duurde. We zijn hoopvol dat onze burgeroorlog op enig moment zal stoppen, hopelijk gauw, zodat we ons land weer kunnen opbouwen. Tot dan en zo lang als we in staat zijn om vast te houden aan dat wat we in God hebben, zullen we het redden. God is goed.’

Sophie Nasrallah
Communicatiemanager van partnerorganisatie MERATH in Libanon

Gebedspunten

- Bid dat onze kerkelijke partners sterk gegrond blijven in God en gevuld met de hoop, vrede en vreugde die alleen in God gevonden kan worden.
- Bid dat de situatie in Syrië en Libanon zal verbeteren.
- Bid dat God voorziet in de nood van de mensen die lijden.
 

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden. Dat doen we bijvoorbeeld in Syrië, India en Oeganda. Daarnaast komen we in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. We zien dat het aantal noodsituaties in de wereld toeneemt. In een groeiend aantal landen en regio’s zijn er klimaatrampen en conflicten. Steeds meer mensen slaan hierdoor op de vlucht of vrezen dagelijks voor hun leven. We ondersteunen hen door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid, wederopbouw en het meebouwen aan weerbare gemeenschappen.