Voor veel mensen die geraakt worden door klimaatverandering speelt geloof een hele belangrijke rol in hun leven. In november vorig jaar stonden nieuwssites en kranten er vol mee: de klimaattop in Egypte. Tijdens deze klimaattop ging er speciale aandacht uit naar klimaatfinanciering voor kwetsbare landen en naar het gesprek over het financieren van ‘verlies en schade’ voor landen die geraakt zijn door de gevolgen van klimaatverandering.

Veel van die landen bevinden zich in Afrika, een continent waar meer dan tachtig procent van de bevolking zichzelf identificeert als gelovig. Dat maakt het des te belangrijker om zo’n grote impact ook te bekijken vanuit een geloofslens.

Recht doen aan deze lokale realiteit vraagt om een verandering van onze gangbare denkkaders.

Geloof speelt voor heel veel mensen een cruciale rol in het omgaan met de natuur en met klimaatverandering. Recht doen aan deze lokale realiteit vraagt om een verandering van onze gangbare denkkaders. We moéten daarom nadenken over vragen als waartoe we hier op aarde zijn en over hoe we ons tot elkaar moeten verhouden. Twee vragen waar juist geloof een hele belangrijke rol kan vervullen in het geven van een antwoord.

Natuurlijk is het niet zo dat de discussie over klimaatverandering uitsluitend plaats kan vinden op basis van een geloofsovertuiging. Ook voor niet-gelovigen geldt dat zij een visie op het mens-zijn hebben en op waartoe we hier op aarde zijn. Veel landen die geraakt worden door de gevolgen van klimaatverandering zijn echter wél sterk gelovig en wanneer Nederland stelt aan te willen sluiten bij de lokale behoeften en realiteit, dan kunnen we hier niet zomaar aan voorbijgaan.

Voorgangers, imams en leiders van andere geloofsovertuigingen kunnen hierin faciliteren door het gesprek hierover aan te gaan. Omdat ze zo betrokken zijn bij lokale gemeenschappen en veel kennis hebben van de lokale cultuur, kunnen zij ook veel invloed hebben op hoe mensen denken over duurzaamheid. Bovendien zijn ze vaak als eerste aanwezig op plekken waar zich een crisis afspeelt.

Het kan helpen om met elkaar na te denken over wie wij zijn als mens en waarom we hier op aarde zijn.

Het kan helpen om, juist ook in een geseculariseerd Nederland, met elkaar na te denken over wie wij zijn als mens en waarom we hier op aarde zijn. Het stilstaan bij wat er gebeurt en vanuit een breder perspectief naar klimaatverandering kijken, helpt ons om dichterbij elkaar te komen en om samen in actie te komen als het gaat om het klimaat. Het erkennen van geloof is daarbij ontzettend belangrijk.

Met een aantal christelijke organisaties schreven we onlangs een brief aan de tweede kamer om een duidelijk signaal af te geven van de noodzaak en urgentie om uiterlijk 2030 energieneutraal te zijn. Maar ook jij kunt iets doen. Ik heb daarom drie tips voor je die je (samen met je kerk) kunt ondernemen om in actie te komen:

  1. Stem op een politieke partij die klimaatactie serieus neemt en die goede plannen ontwikkelt om iets aan het klimaatprobleem te doen.
  2. Je kunt contact opnemen met de partij die je ondersteunt, of waar je bij betrokken bent, om te vertellen dat klimaatactie nú nodig is.
  3. Teken petities om een collectief geluid te laten horen naar de politiek dat we nú moeten handelen.
Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons.