Je werkt als psycholoog voor onze partners Realis vanuit Kiev, hoe is het daar na de recente drone-aanvallen?

'We hadden net het gevoel dat we weer een beetje konden ademen na de zware bombardementen aan het begin van de oorlog. De laatste aanvallen waren gericht op het centrum, tijdens de spits toen er veel mensen op straat waren. Sommigen zagen voor hun ogen hun stadsgenoten sterven. Je kunt je dat leed bijna niet voorstellen. Dat heeft natuurlijk een enorme impact op de mentale gezondheid.'

'Tegelijk zien we ook dat de vastberadenheid en weerbaarheid alleen maar toeneemt. Mensen proberen met luchtbuksen drones neer te halen en dat lukt soms ook nog! Buren houden om de beurt de wacht om nieuwe aanvallen op tijd aan te zien komen.'   

Ons lichaam kan acute stress maar voor een bepaalde tijd aan, daarna gaat het uitvallen

Hoe groot is de noodzaak voor psychische hulp?

'In eerste instantie gaat de acute hulp natuurlijk naar zaken als voedsel en huisvesting. Maar de chronische stress en traumatische ervaringen hebben misschien nog wel veel langduriger impact op ons land.'

'In oorlogssituaties als deze schakelt ons 'systeem' over naar de overlevingsstand. Maar ons lichaam kan deze voortdurende vorm van stress maar voor een bepaalde periode aan. Dan houdt het er mee op en zie je allerlei vormen van uitvalverschijnselen. We zien steeds meer mensen die niet meer goed kunnen functioneren.'

Hoe ziet jullie steun er concreet uit?

'We hebben inmiddels 200 vrijwilligers opgeleid, die online groepssessies organiseren met een programma voor verwerking van chronische stress en trauma's. Inmiddels hebben er al zo'n 400 deelnemers het programma gevolgd. Deelnemers die er geschikt voor zijn, trainen we om nieuwe groepen te starten, zodat we weer nieuwe mensen kunnen helpen.'

We noemen het programma 'deel je oorlogsverhaal'. Puur door er over te praten, zie je al dat de stress vermindert. Om de donkere wolk in hun hoofd wat te verlichten, staan we, naast de ellende, ook nadrukkelijk stil bij de mooie, hoopvolle momenten in hun verhaal . Zoals hereniging met familie, of de sterke verbondenheid met buren. '

'Onze counselors wijzen de deelnemers ook op de innerlijke kracht die ze nodig hadden om te overleven. Hoe mooi dat is en hoe ze daar op voort kunnen bouwen naar de toekomst. Daar kijken we dan ook in de laatste sessies naar: hoe zie je de toekomst, hoe kun je verder?'

Kun je een voorbeeld geven van de verhalen die je hoort?

'Een van onze trainers vertelde over de sessies die ze met een groep vrouwen had. Niet online, maar fysieke ontmoetingen. Deze vrouwen wonen met hun families in een door de Russen bezet gebied, dat weer was bevrijd. Zij vertelde dat er de eerste drie sessies helemaal niet is gesproken. Alleen maar gehuild.'

'Emoties uiten in plaats van ze op te kroppen is zo belangrijk. Met onze hulp willen we voorkomen dat mensen een post-traumatisch stresssyndroom ontwikkelen. Dat gevaar is namelijk groot en zien we ook al wel gebeuren. Voor deze nog ernstigere vormen van psychische problemen  is er een individueel en specialistisch traject.' 

Noodhulp Oekraïne 

Samen met partner Realis biedt Tearfund psychosociale steun aan hen die dat het hardst nodig hebben. Daarnaast richten we ons op het beschikbaar stellen van voedselpakketten en het winterklaar maken van beschadigde woningen. Er is veel geld nodig om de meest kwetsbare families te helpen de winter door te komen. Help je mee?

Lees hier meer over noodhulp in Oekraïne 

Help mee!

Met jouw hulp kunnen we zorgen voor voedsel, water, huisvesting en traumazorg aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden en komen in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. Hoe we dat doen?
Gerelateerde content
Vrijwilligers magazijn Kiev
Verhaal
Lees meer
3 mei 2022

Hoe gaat het met de noodhulp in Oekraïne?

Tearfund is aangesloten bij het internationale netwerk Integral Alliance, net als onze partner Integra in Slowakije. Via [...]
Lees meer
Beeld Oekraïne vrouw en kind
Verhaal
Lees meer
15 maart 2022

Zo helpt jouw gift de kerken in Oekraïne

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn er enorm veel mensen op de vlucht. Vorige week dinsdag meldde de VN [...]
Lees meer
Stop war in Ukraine
Verhaal
Lees meer
2 maart 2022

Bid voor Oekraïne

Bidden kan soms enorm lastig zijn. Je zoekt naar de juiste woorden op momenten dat je de situatie eigenlijk niet kunt [...]
Lees meer