Bid voor de mensen die getroffen zijn door geweld

 • Dat de mensen die nog in Oekraïne zijn, beschermd worden tegen geweld; dat ze worden voorzien in essentiële voorzieningen, zoals voedsel en schoon water. Bid voor kwetsbare mensen die niet kunnen vluchten, vanwege ouderdom of een handicap.
 • Dat vluchtelingen een veilige verblijfplaats vinden. Er zijn berichten dat sommige mensen worden gediscrimineerd op grond van hun afkomst – bid dat er medeleven en steun voor iedereen is.
 • Voor herstel van mensen die gewond zijn of een traumatische ervaring hebben gehad; en voor degenen die rouwen.

 

Bid voor de mensen in leidinggevende posities

 • Dat leiders aan beide kanten gevuld worden met ontferming, wijsheid, rust en een verlangen naar vrede.
 • Dat wereldleiders een goede balans vinden tussen het reageren op het onrecht van de invasie en het zoeken naar manieren om bruggen te bouwen. Dat onderlinge spanningen worden weggenomen en wereldwijde veiligheid wordt hersteld.

 

Bid voor de kerk

 • Voor de kerk en christenen in Oekraïne, Rusland en omliggende landen. Dat zij vredebrengers zijn en dat ze over de juiste middelen beschikken die ze nodig hebben om de slachtoffers te helpen.
 • Dat de kerk en andere organisaties over de hele wereld de moed en overtuiging hebben om zich uit te spreken tegen agressie en onrecht.
 • Dat Gods kracht in deze situatie door de kerk zal worden geopenbaard; dat een boodschap van liefde en hoop klinkt te midden van deze duisternis.

 

Bid voor de wereld

 • De crisis in Oekraïne leidt nu al tot een forse stijging van de prijs van voedsel en brandstof over de hele wereld. De kans is groot dat dit erger wordt en hierdoor worden de armere landen onevenredig zwaar getroffen. Bid dat de voedsel- en brandstofprijzen zullen stabiliseren en dat er voorzieningen zullen worden getroffen voor de kwetsbare landen die hieronder lijden.

 

Bid voor vrede

 • Dat er een einde komt aan het geweld – dat vrede eerder zal komen dan iemand had kunnen verwachten of hopen.
 • Dat er diplomatieke oplossingen worden gevonden die zullen leiden tot blijvende vrede in de regio.
 • Dat de mensen die zijn gevlucht naar huis kunnen terugkeren, en dat wat is vernietigd kan worden herbouwd.
 • Om kracht voor mensen en organisaties die zich inzetten voor de vrede.

 

`De Geest helpt ons in onze zwakheid. De Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.’ Romeinen 8:26

Bron: Tearfund UK (Gideon Heugh en Rachael Adams) / beeld: Pexels

Help mee!

Met jouw gift kunnen we zorgen voor voedsel, water, huisvesting en traumazorg aan slachtoffers in oorlogssituaties als deze.
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

Op het moment dat zich een crisis voordoet, zoals een natuurramp of een gewapende conflict, dan zoekt Tearfund naar mogelijkheden om noodhulp te bieden aan de getroffen bevolking. We leggen je graag uit hoe we noodhulp verlenen en wat er nodig is voor deze noodhulp.
Afbeelding
Gerechtigheid

Justice

Recht doen is voor ons een opdracht van God. Door te bouwen aan een beweging van rechtbrengers werken we aan verandering.
Gerelateerde content
Campagnefoto Oekraïne
Verhaal
Lees meer
24 februari 2022

Oorlog in Oekraïne - help nu

De grote humanitaire ramp in Oekraïne en buurlanden vraagt om onmiddellijke actie. Het Christelijk Noodhulpcluster slaat de [...]
Lees meer
Noodhulp in Oekraine
Project
Lees meer
Oekraïne
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp Oekraïne

De impact van de oorlog in Oekraïne die op 24 februari 2022 begon, is zeer groot: vele doden en gewonden, een vernietigde [...]
Lees meer
Bank in park
Verhaal
Lees meer
2 maart 2022

Rolinka zat elke donderdag in het park: 'Laat me maar zien hoe ik van betekenis kan zijn'

Rolinka zat gedurende een paar maanden iedere donderdag op een bankje in een park. De komende periode delen we een aantal [...]
Lees meer
UlanGarbaMatta_2023.jpg
Verhaal
Lees meer
5 september 2023

Ulan: 'De kerk moet aansturen op een duurzame levensstijl'

Hoe krijg je kerken en overheden warm voor het maken vaan duurzame keuzes? In gesprek met Ulan Garba Matta, oprichtster van [...]
Lees meer
Beeld Ethiopië Tearfund UK
Verhaal
Lees meer
16 februari 2022

De synergie die ontstaat zodra de kerk betrokken wordt

In het noorden van Ethiopië, met name in de regio Tigray, is op dit moment een hevig conflict gaande. Het verlenen van hulp [...]
Lees meer
Vrouwen DRC, Ituri
Verhaal
Lees meer
14 februari 2022

Sata Bongoy: 'Een gemeenschap geld toeschuiven werkt niet. Hen in staat stellen te handelen wel.'

Wat doe je als de machtsverhoudingen binnen een gemeenschap zo scheef zijn dat ze geweld legitimeren? In de Democratische [...]
Lees meer
Kind watervoorziening
Verhaal
Lees meer
7 februari 2022

Noodhulp met de DRA in Somalië

Somalië wordt al een heel aantal jaren zwaar getroffen door droogte. Op dit moment hebben 271.000 mensen dringend water en [...]
Lees meer
Tigray
Verhaal
Lees meer
19 mei 2022

Hoe verleen je humanitaire hulp in een gebied dat volledig ontwricht is?

Sinds november 2020 heerst er in Tigray, Ethiopië, een gewapend conflict tussen de landelijke en regionale overheden. Een [...]
Lees meer
Beeld buiten India
Verhaal
Lees meer
24 januari 2022

`Gods genade is de basis van onze strijd tegen armoede en onrecht’

Tearfund werkt in India samen met EFICOR, de Evangelical Fellowship of India Commission on Relief. Deze organisatie begon [...]
Lees meer