Het is de kern van Tearfund om onrecht en armoede te bestrijden vanuit het herstel van relaties.

Wat waren de belangrijkste thema’s op de agenda van de Raad van Toezicht in 2020?

`Elk jaar heb je de reguliere processen zoals het jaarplan, de kwartaalrapportages en het jaarverslag. Het afgelopen jaar hebben we ook de tijd genomen om na te denken over onze visie, zoals verwoord in onze Theory of Change. Het is de kern van Tearfund om onrecht en armoede te bestrijden vanuit het herstel van relaties. Echte verandering kan alleen plaatsvinden wanneer we eraan werken om de relatie met God, met onszelf, met de ander en onze omgeving te laten zijn zoals God ons leven op deze aarde bedoeld heeft. We hebben die visie diepgaand op ons laten inwerken, zodat het ook in ons DNA kwam. Van daaruit hebben we ons beziggehouden met de strategische keuzes. Nieuw daarin zijn meer focus op onze mogelijkheden op het gebied van lobbywerk en beleidsbeïnvloeding en het tastbaarder maken van onze bijdrage aan de doelen die we hebben gesteld op het gebied van duurzame ontwikkeling. Maar 2020 stond voor Tearfund toch echt vooral in het teken van corona. Het was iets wat we nog niet eerder hadden meegemaakt. We hadden geen flauw idee wat de impact zou zijn op het gebied van inkomsten terwijl dat juist mede bepaalt wat je in de praktijk kunt doen. Het was echt een dilemma van wat gaan we wel doen en wat niet.’

Rene van de Kieft
Rene van der Kieft

Hoe hebben jullie daar keuzes in gemaakt?

`Het is niet zozeer dat de Raad van Toezicht hier keuzes in maakt. Dat is denk ik niet onze primaire taak. We fungeren vooral als klankbord voor de directie, stellen vragen, brengen andere gedachten in - hopelijk verrijkend - om uiteindelijk tot een evenwichtig besluit te komen. De kern is een goed gesprek en elkaars nieren proeven. Vanuit de organisatie zijn een aantal mogelijke scenario’s geschetst en als Raad analyseer je die en reflecteer je daarop. Daarna hebben we met elkaar het meest realistische scenario als uitgangspunt gekozen. We pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben maar we delen beelden en opvattingen vanuit de diverse expertises en ervaringen die binnen de Raad vertegenwoordigd zijn. Het is een zegen dat wij dit jaar toch zo veel middelen hebben binnengekregen en we veel hebben kunnen doen. Het was ook fantastisch om bijvoorbeeld te zien hoe in korte tijd de Justice Conference is omgezet naar een prachtig, digitaal event. Dat is Tearfund ten voeten uit: lenig, vindingrijk en gedreven!’

Wat onderscheidde 2020, naast corona, van voorgaande jaren?

`In januari 2021 zijn we overgegaan van Tear naar Tear-fund en daarmee wordt zichtbaar invulling gegeven aan een sterkere verbondenheid met de Tearfund Family over de hele wereld. Daar is veel voorbereiding aan vooraf gegaan. Al jaren zijn we bezig met het versterken van onze relatie en het uitwerken van de meest geschikte vorm van samenwerking. Tearfund Engeland en Nederland hebben al een langjarige traditie van gezamenlijk optrekken bij internationale projecten. Schaalvergroting wordt steeds belangrijker voor het verwerven van institutionele fondsen. De Tearfund Family helpt ons om nog beter in te gaan op wereldwijde problemen zoals corona, de klimaatcrisis en diepgewortelde armoede. De uitdaging was om samen een nieuwe start te maken en groot en klein evenveel ruimte te geven in dit proces. Het afgelopen jaar stond ook in het teken van de start van onze nieuwe directeur. We zijn als Raad erg blij met de komst van Minella en de inspiratie die zij geeft aan het team.’

Een levende, lokale kerk is de wortel van duurzaam herstel van de relatie met onze Schepper, medemensen en de aarde.

Hoe veerkrachtig is Tearfund?

`Ik denk dat we er goed voor staan. Er is een unieke missie en visie, veel expertise en een stabiele financiële situatie. Daarnaast hebben we nu de basis van een sterke Tearfund Family en dat kunnen we de komende jaren verder gaan uitbouwen. Door het team is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw Business Plan waarin we, onder andere in samenspraak met onze Tearfund Family, een gedegen beleid voor de komende drie jaar hebben opgesteld. Tearfund is krachtig gebleken in het strijden tegen onrecht en armoede en in het bewerkstelligen van gedragsverandering. Ik hoop dat we nooit uit het oog verliezen dat een levende lokale kerk de wortel is van duurzaam herstel van de relatie met onze Schepper, medemensen en de aarde waarop wij leven.’

Lees ons jaarverslag 2020

Bovenstaand verhaal komt uit ons jaarverslag 2020. Benieuwd naar wat Tearfund vorig jaar ondernam om armoede en onrecht tegen te gaan? Lees het hier!

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

Op het moment dat zich een crisis voordoet, zoals een natuurramp of een gewapende conflict, dan zoekt Tearfund naar mogelijkheden om noodhulp te bieden aan de getroffen bevolking. We leggen je graag uit hoe we noodhulp verlenen en wat er nodig is voor deze noodhulp.
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken.
Gerelateerde content
jaarverslay
Nieuws
Lees meer
8 juni 2021

Tearfund ziet inkomsten particulieren groeien

Tearfund zag in 2020 haar inkomsten uit particuliere donaties groeien. Dat blijkt uit het jaarverslag van de [...]
Lees meer
Moses
Verhaal
Lees meer
5 juni 2021

Veerkracht in de Bijlmer

Waar het normaal op alle dagen van de week bruist in het Maranatha Community Transformation Center (MCTC) midden in de [...]
Lees meer
Vrouw DRC - Foto: Jodi Hinds
Verhaal
Lees meer
5 juni 2021

Een nieuwe toekomst

Als gevolg van tientallen jaren burgeroorlog is de Democratische Republiek Congo (DRC) in een spiraal van armoede en geweld [...]
Lees meer
Zimbabwe Corona
Verhaal
Lees meer
5 juni 2021

COVID-19: de allerarmsten lijden het meest

COVID-19 trof de hele wereld, maar in het bijzonder de meest kwetsbaren in arme landen als Zimbabwe. Via onze lokale partner [...]
Lees meer