We zetten ons in voor een beweging die staat voor duurzaamheid, in binnen-en buitenland. 

In het voorjaar van 2019 zorgde orkaan Idai voor hevige overstromingen in zuidelijk Afrika. Tearfund kwam in actie in Mozambique en Zimbabwe en werkte via kerken en lokale organisaties aan noodhulp en wederopbouw. In andere rampgebieden bleef de bestaande nood onverminderd groot en ging Tearfund door met het verlenen van ondersteuning.

Coronavirus

Tearfund-directeur Minella van Bergeijk is blij met en dankbaar voor het mooie resultaat van 2019, maar maakt zich zorgen over de toekomst: ‘De nood in de wereld is de afgelopen maanden alleen maar toegenomen. Het coronavirus slaat hard om zich heen en veel mensen lijden onder de beperkende maatregelen die gelden. Honger, armoede en huiselijk geweld nemen in steeds meer landen toe. Vaak komt dat bovenop andere problemen die er al zijn en is de toegang tot medische zorg zeer beperkt.’ 

Klimaatverandering

De komende tijd ziet Tearfund het vergroten van de aandacht voor ecologische en economische duurzaamheid als belangrijk speerpunt. Van Bergeijk: ‘Bijna alle gemeenschappen waarmee we werken hebben te maken hebben met problemen rond klimaatverandering en verschraling van hulpbronnen. Hierin hebben we in het westen een grote verantwoordelijkheid. We verlangen naar ecologische gerechtigheid en een eerlijk economisch systeem en dat zie je meer en meer terug in al ons werk. We zetten ons in voor een beweging die staat voor duurzaamheid, in binnen-en buitenland. Hierbij verwachten we veel van lokale kerken en hun netwerken.’

Integral Mission

Aandacht voor duurzaamheid past bij de holistische werkwijze van Tearfund, ook wel integral mission genoemd. Dit denken vindt steeds meer ingang bij kerken in Nederland onder andere via de werkconferenties en collegedagen van de Integral Mission-leercommunity. Aan Umoja, het programma voor kerken in Nederland, deden eind december 2019 11 kerken mee, eind 2018 waren dit er 7.  

Download het complete jaarverslag over 2019 hieronder.

Jaarverslag 2019.pdf
(9 MB)
Downloaden