Te vaak nemen internationale organisaties nu nog het voortouw

Het Bridge Builders-model werkt twee kanten op. Religieuze leiders en organisaties krijgen begeleiding en financiële ondersteuning om het internationale noodhulpsysteem beter te begrijpen en hulporganisaties krijgen training om te snappen hoe ze kunnen samenwerken met religieuze organisaties. Ook zorgt het model voor allerlei netwerkmogelijkheden om elkaar te ontmoeten en coördinatie en samenwerking af te stemmen. Het uiteindelijke doel is een effectievere en snellere reactie op rampen. 

Te vaak nemen internationale organisaties nu nog het voortouw als het gaat om hulpprogramma’s en financiering. Daardoor is er maar weinig ruimte voor lokale partijen om bij de besluitvorming betrokken te zijn. 
 

Over het hoofd gezien

Voor de pilot van het Bridge Builders-model is Zuid-Soedan uitgekozen. Dit land kampt met enorme noden én er zijn veel internationale hulporganisaties actief. Vanwege de ernstige omstandigheden kunnen internationale organisaties er slechts beperkt rondreizen. Juist dat benadrukt nog eens de belangrijke rol die lokale geloofsleiders kunnen spelen. 

Anthony Rama, Tearfunds directeur in Zuid-Soedan: ‘Kerken en mensen van allerlei religies zijn onderdeel van de lokale gemeenschap. Ze zijn er voor, tijdens en na een crisis en kunnen ook op lange termijn ondersteuning bieden. Geloofsgemeenschappen zijn uniek gesitueerd om de behoeften van de gemeenschappen te begrijpen en samen naar oplossingen te zoeken.’
 

Geloofsgemeenschappen zijn uniek gesitueerd om de behoeften van de gemeenschappen te begrijpen en samen naar oplossingen te zoeken.

Samenwerken

Hoewel veel religieuze organisaties en leiders zich al bezig houden met hulpverlening, hebben ze vaak de ervaring dat ze buitenspel worden gezet door internationale instanties. Ook ervaren ze dat ze over het hoofd worden gezien bij de besluitvorming over hoe hun eigen mensen het beste ondersteund kunnen worden. Het is daarom heel belangrijk dat internationale hulporganisaties op constructieve wijze met hen leren samenwerken.

Joan Jan Moses, die voor het bisdom Kajo Keji werkt, legt uit: ‘Voordat we deelnamen aan het Bridge Builders-project werden we vaak gewoon gezien als kerk. Dit model geeft ons de vaardigheden om deel te nemen aan de humanitaire coördinatie-vergaderingen en het helpt ons om toegang te krijgen tot fondsen om mensen in vluchtelingenkampen te ondersteunen.’ 
 

Twee Indiase vrouwen met manden op hun hoofd. Foto: Jose Aragones / Pexels
Verhaal
Lees meer
6 februari 2021

‘Bruggen bouwen kun je niet alleen’

Tearfund Nederland werkt niet alleen samen met christelijke organisaties, maar ook met organisaties uit andere religieuze [...]
Lees meer
Portret Douwe Dijkstra
Verhaal
Lees meer
18 februari 2020

De rol van de lokale kerk in fragiele staten

Als lokale kerk omzien naar je omgeving en verandering brengen, dat is een belangrijk uitgangspunt van Tearfund. En we [...]
Lees meer
Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden en komen in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. Hoe we dat doen?