Veel van de landen en gemeenschappen waar Tearfund werkt zijn divers, met name ook wat betreft religieuze achtergrond. ‘De visie van Tearfund op verandering en ontwikkeling zet mensen in de marge of buitengesloten centraal’, vertelt ze. ‘De verandering die we willen zien, moet inclusief zijn. Als we alleen mensen uit de kerk zouden helpen, missen we ons doel. We willen ervoor zorgen dat de situatie voor een hele gemeenschap verbetert.’

Als wij hulp aanbieden, doen we dat op basis van nood en kwetsbaarheid; niet op basis van religieuze identiteit.

Waarom werkt Tearfund samen met andere religieuze stromingen?

‘Mensen leven vaak samen met mensen die een andere religie hebben. In een aantal landen staan die relaties op spanning. Armoede komt voort uit gebrokenheid van relaties. Vredesopbouw, bruggen bouwen tussen de verschillende groepen, nieuw vertrouwen scheppen en samenwerken zijn essentieel om op te kunnen staan uit armoede.’

‘Wij zijn daarnaast een humanitaire organisaties met humanitaire principes. Als wij hulp aanbieden, doen we dat op basis van nood en kwetsbaarheid; niet op basis van religieuze identiteit. We stoppen dus niet bij de grens van onze eigen religieuze voorkeur of achtergrond.’

Tearfund is een christelijke organisatie, vertroebelt de boodschap op deze manier niet? 

‘Onze missie is om mensen te helpen op te staan uit armoede. We doen dat via christelijke partnerorganisaties en lokale kerken, maar we verbinden ons ook met groepen en organisaties in de breedte. Die samenwerking is essentieel. Wij hebben veel vertrouwen in de bijdragen van geloofsgemeenschappen om armoede aan te pakken en vrede te stichten.’

‘Tearfund Nederland is een christelijke organisatie en we zien het bestrijden van armoede en onrecht als een opdracht van God. Maar die opdracht is niet exclusief. In andere religieuze stromingen en levensovertuigingen kom je deze drijfveren en kernwaardes ook tegen. Denk aan compassie en oog hebben voor de armen. We vinden het belangrijk om altijd te zoeken naar die gedeelde grond.’

Hebben andere religies niet heel andere doelstellingen dan Tearfund?

‘Alle religies kunnen zowel een bron van verbinding als een bron van conflict zijn. In de dagbladen zie je vaak alleen de kant van het conflict. Wij willen juist aanspraak doen op de verbindende kracht en het verbindende potentieel van geloof en religie. Als er organisaties zijn die dat ook doen, kunnen we de handen ineenslaan. Dan kunnen we met elkaar werken aan gerechtigheid.’

Er is wederzijds begrip ontstaan tussen de twee groepen. Christenen en moslims zijn zelfs bevriend geraakt.

Wat zijn voorbeelden van interreligieuze samenwerking bij Tearfund?

‘In Indonesië is veel spanning tussen christenen en moslims, mede omdat er veel discriminatie op basis van religie is. In een van de projecten stond de relatie zowel op politiek vlak als in de samenleving ontzettend onder druk. Tot geweld aan toe. Herstel en versterking van onderlinge relaties zijn van groot belang om dat te doorbreken.’

‘Het veranderproces in een Indonesische kerkelijke gemeenschap heeft geleid tot het bouwen van relaties met de ander. Er is wederzijds begrip ontstaan tussen de twee groepen. Christenen en moslims zijn zelfs bevriend geraakt. Nu zoeken ze naar manieren om samen te werken, zodat de gemeenschap vooruit kan. Daar word ik zo blij van.’

‘Een ander voorbeeld is wat onze ambassadeur Jurjen ten Brinke, voorganger van Hoop voor Noord in Amsterdam-Noord, meemaakte. Hij was in Bangladesh bij de Rohingya-vluchtelingen. En schreef er een blog over: Allerlei organisaties en kerken slaan hier de handen ineen. Ik zie compassie tussen groepen die op gespannen voet met elkaar stonden. Ik zie het vermogen, meer nog dan in Nederland, om de ander op te zoeken en om elkaar tegemoet te komen. Ik zie begrip.’

Gerinke vervolgt: ‘Dat is de stille kracht van de verbinding. In landen waar mensen op gespannen voet met elkaar leven wordt vaak van generatie op generatie een verhaal verteld over ‘de ander’. Die verhalen werken vooroordelen, discriminatie en geweld in de hand. De kloof doorbreken en dat verhaal veranderen is niet eenvoudig, maar als het gebeurt, gaat er zoveel kracht van uit. Dan komt er ruimte om het goede in de ander te zien en de ander ook het goede toe te wensen.’

Met elkaar kunnen we werken aan verbetering voor de hele gemeenschap.

Wat is de toegevoegde waarde van deze samenwerkingen?

‘Als Tearfund brengen we onze eigen identiteit, kerkelijke achtergrond en netwerk mee. Een belangrijke meerwaarde om een organisatie met een andere levensovertuiging op te zoeken, is omdat je complementair bent. Als je op systematische wijze of op grote schaal bijvoorbeeld iets wilt veranderen, is het van belang dat er organisaties zijn die andere stemmen en groepen kunnen vertegenwoordigen of die zelf toegang hebben tot een eigen netwerk, lokale partijen en leiders.’

‘Met elkaar kunnen we werken aan verbetering voor de hele gemeenschap. Met elkaar kunnen we een stem zijn voor mensen die leven in onrecht.’

Tekst: Marina de Haan

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.