Ik maak keuzes die voor mij haalbaar zijn, dit zijn geen ingrijpende keuzes. Ik denk dat iedereen op die manier kan bijdragen.

Het gaat slecht met de natuur, het klimaat wordt alleen maar warmer, woestijnen groter, leefgebieden kleiner en de ongelijkheid neemt toe. Dit resulteert in verharding en polarisatie. Dat de ijsbeer met uitsterven wordt bedreigd, staat voor mij symbool voor dit alles.’

‘Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de wereld, zodat die niet kapot gaat. We kunnen allemaal iets bijdragen. Ik doe dat op mijn manier, door bijvoorbeeld geen nieuwe kleding meer te kopen. Er gaat veel water om in de kledingindustrie, en daarbij: wat levert nieuwe kleding op? Voor de eeuwigheid voegt het niets toe. Ook eet ik geen vlees – überhaupt geen dieren, ik koop geen bloemen en ik vlieg niet. De uitstoot van vliegtuigen heeft grote impact op het milieu. Ik heb de luxe om keuzes te maken, dat geeft een zekere verantwoordelijkheid. Het liefst zou ik ook producten in plastic mijden, maar waar begin je dan? Ik maak keuzes die haalbaar zijn voor mij, dit zijn voor mij geen ingrijpende keuzes. Ik denk dat iedereen op die manier kan bijdragen. Denk in mogelijkheden. De wereld wordt er niet direct beter van, maar in ieder geval ook niet slechter. Niets doen helpt sowieso niet.’

Lees ook: 'Ik houd me niet heel erg bezig met klimaatverandering'

Wat hebben duurzaamheid en armoede met elkaar te maken?

Klimaatverandering, milieuvervuiling en economische ongelijkheid zijn een directe oorzaak van armoede. Als het lang te nat of te droog is, heeft dat een effect op oogsten en daarmee vaak op gezondheid en inkomen. Ook verontreiniging van lucht, water en land kunnen je gezondheid en daardoor je inkomen negatief beïnvloeden. En als je stelselmatig minder kansen op bijvoorbeeld onderwijs of werkgelegenheid hebt, kun je vaak minder goed in je eigen levensonderhoud voorzien dan een ander.

De aarde en het klimaat beschermen, zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en ons inzetten voor gelijke economische kansen, is dus van groot belang om armoede uit te bannen.