Algemeen

Statutaire naam: Stichting TEAR fund Nederland
RSIN / fiscaal nummer: 004286856
ANBI-status: ja

Bekijk ons CBF Erkenningspaspoort.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 030-6969600
E-mailadres: info@tearfund.nl
Postadres: Postbus 8170, 3503 RD UTRECHT
Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht
IBAN: NL32 ABNA 0501 0303 01

Doelstelling

Missie

Onze missie is kort en krachtig samengevat in onze belofte: ‘We maken Gods levensveranderende Koninkrijk zichtbaar door armoede en onrecht uit te bannen.’ 

Doelstelling

Doelstelling van Tearfund is armoedebestrijding en verlenen van noodhulp in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, daarnaast ook bewustwording in Nederland op het gebied van armoede en onrecht.

Actueel beleidsplan

Link naar samenvatting beleidsplan: Beleidsplan

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag

Raad van Toezicht

Link naar de samenstelling van de Raad van Toezicht

Beloningsbeleid

Onkostenvergoeding Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een reis- en onkostenvergoeding

Niet-bovenmatig vacatiegeld Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden voor Tearfund. Leden van de RvT vervullen hun taken op vrijwillige basis.

Beloningsbeleid Directie/bestuurders

Zie ook het jaarverslag (pdf) zoals gepubliceerd op www.tearfund.nl/jaarverslag. De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de beloning van de Raad van Bestuur (directie) en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning worden de eigen arbeidsvoorwaarden van Tearfund gebruikt. De salarisschalen zijn afgeleid van de BBRA (bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren). Jaarlijks worden de actuele beloningen van de Raad van Bestuur gepubliceerd in het financieel verslag als onderdeel van het jaarverslag.

Beloningsbeleid medewerkers

De werkgever stelt, na advies door de personeelsvertegenwoordiging, het beloningsbeleid vast. De hoogte van het salaris wordt bepaald door functiewaardering op basis van een functiebeschrijving in combinatie met het aantal ervaringsjaren.