Tearfund werkt wereldwijd in de landen die direct geconfronteerd worden met (extreme) armoede. Dit doen we zoveel mogelijk via de lokale kerk. Deze aanpak zorgt voor een blijvende verandering in persoonlijke levens én in de hele gemeenschap. Zo maakt Tearfund een duurzaam verschil!

Hoe het werkt 

Waar de kerk het als haar roeping ziet om zich in te zetten voor de mensen om haar heen, daar is zij een krachtige motor van verandering. Daarom stimuleren wij lokale kerken om zich samen met hun omgeving in te zetten voor de ontwikkeling van de gemeenschap. Aan de hand van Bijbelstudies en trainingen ontdekken mensen hoe waardevol ze zijn en wat ze zelf kunnen doen met de middelen die lokaal beschikbaar zijn. Ze gaan met andere ogen naar zichzelf, elkaar en hun omgeving kijken en worden zich bewust van hun rol en mogelijkheden in het brengen van verandering. Het zorgt voor een vernieuwde mindset en tegelijk krijgen mensen door de trainingen ook de vaardigheden en tools om actie te ondernemen. Het is een aanpak die mensen en gemeenschappen in staat stelt om volledig tot bloei te komen en armoede en onrecht samen aan te pakken.

De belangrijkste uitkomsten

Tearfund heeft deze aanpak van werken via de lokale kerk onderzocht onder bijna 8.000 mensen in vier verschillende landen (zie kader hieronder voor toelichting op het onderzoek). We vergeleken de reacties van mensen uit de gemeenschappen met die van mensen vergelijkbare gemeenschappen waar een project met dezelfde aanpak (nog) niet is gestart

Mensen uit de gemeenschappen waar we ons projecten hebben uitgevoerd, zijn:

  • 27% meer tevreden met hun leven in het algemeen;
  • 113% meer kans om met anderen samen te werken aan projecten;
  • 51% meer kans om meer of hetzelfde te verdienen als afgelopen jaar;
  • 26% meer kans om vertrouwen te hebben dat ze onverwachte gebeurtenissen in de toekomst aankunnen;
  • 45% meer kans dat ze het gevoel hebben dat anderen er voor hen zijn als ze hulp nodig hebben.

     

Tearfund ziet armoede als iets dat impact heeft op het totale welzijn van mensen. Dit welzijn bestaat uit verschillende componenten en aspecten van ons leven, die allemaal met elkaar verbonden zijn en invloed op elkaar hebben. In deze studie maten we welzijn door zowel te kijken naar tevredenheid met het leven, levensvreugde als naar economische, persoonlijke, sociale en geestelijke factoren. Op alle 23 gemeten aspecten op het gebied van welzijn, waren de scores hoger bij de deelnemers vergeleken met die van mensen vergelijkbare gemeenschappen waar een project met dezelfde aanpak (nog) niet is gestart.

Het onderzoek bevestigt wat we zelf al 50 jaar zien: veranderen via de lokale kerk heeft een geweldige impact!

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door State of Life, specialisten die bekend zijn met welzijn meten en sociale waarde berekenen. In 2022 hebben er bijna 8.000 mensen deelgenomen aan het onderzoek, in vier verschillende landen (Rwanda, Sierra Leone, Tanzania en Zimbabwe). We hebben gekeken naar de verschillen tussen de mensen die actief betrokken waren bij verandering via de kerk en anderen in de wijdere gemeenschap. Ook hebben we het onderzoek laten uitvoeren in gemeenschappen waar onze aanpak nog niet wordt uitgevoerd.

Download het onderzoek

 

Werken via de lokale kerk levert een hoog rendement op

Hoog rendement: een investering levert 28 keer meer op aan welzijn

Om te weten of onze verander-aanpak waar voor je geld is, is gebruik gemaakt van de erkende WELLBY-methode waarbij de impact op het hele welzijn van de deelnemers wordt gemeten. Omgerekend van gift naar resultaat zien we dat onze investering van 1 euro in de lokale kerk ervoor zorgt dat er tijd en middelen in  de gemeenschap worden ingezet ter waarde van 7 euro in gezamenlijke projecten. Die gezamenlijke investering levert uiteindelijk 28 keer meer op aan welzijn voor de hele gemeenschap!

Veranderd via de kerk: Cecile uit Burundi
 

Cecile is boerin, jonge moeder en deelnemer aan een van onze verandertrajecten via de kerk in Burundi. Cecile: 'We hebben de kracht van onze kerk ontdekt. De kracht van samenwerken aan onze eigen ontwikkeling. Ik ben blij deel uit te maken van deze kerk, waar ik God leer kennen en Zijn hand zie. Ik heb nu een kerkgezin, we houden van elkaar en steunen elkaar.'

'Een veranderde kerk verandert de gemeenschap ten goede. Mensen zijn meer betrokken. We zijn geïnspireerd om te veranderen en om onze gemeenschap te veranderen. Daar werken we hard aan. We hebben een gezondheidscentrum kunnen bouwen, een weg aangelegd en waterputten geslagen.' Ook al ben ik niet heel sterk, ik droeg mijn steentje bij aan het graven van de weg en het verplaatsen van rotsen, en ik doneerde ook wat geld aan de bouw.' 
 
‘Mensen zetten zich ook enorm in om hun persoonlijke situatie te veranderen. Sommigen zijn kleine bedrijfjes begonnen. Zelf heb ik groenten verkocht en ik hoop ik, zodra ik genoeg kapitaal heb, een klein bedrijfje op de markt te beginnen.'

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Gerelateerde content
Burendag tuinieren
Verhaal
Lees meer
20 September 2023

Burendag: dit kun jij vandaag (en de rest van het jaar) doen voor jouw buurt

Zaterdag 23 september is het weer Burendag. In onze projecten werken wij via lokale kerken en lokale gemeenschappen. En met [...]
Lees meer
Lokale kerk in Indonesie
Verhaal
Lees meer
30 August 2023

Training van kerken in Indonesië: van zero naar hero

We zien het elke keer weer: het tot bloei brengen van gemeenschappen via de lokale kerk werkt! Eén van de personen die dat [...]
Lees meer
Sutarno met zijn gezin voor hun nieuwe huis met stenen muren
Verhaal
Lees meer
22 August 2023

Een krachtig netwerk van kerken in Indonesië

De lokale kerk die verschil maakt in haar omgeving is bijzonder krachtig. Een netwerk van kerken die elkaar ondersteunen [...]
Lees meer
Jurjen ten Brinke
Blog
Lees meer
21 August 2023

Lokale kerk zorgt voor blijvende verandering

Tearfund gelooft in de kracht van de plaatselijke kerk. We zien de enorme impact van de kerk wanneer zij zich inzet voor haar [...]
Lees meer
Otto de Bruijne
Verhaal
Lees meer
15 August 2023

Otto de Bruijne: 'Op aarde een stukje hemel laten zien'

Otto de Bruijne is één van de personen die 50 jaar geleden aan de wieg stond van Tearfund Nederland. Op zaterdag 21 oktober [...]
Lees meer
Zelfhulpgroep in Haiti
Verhaal
Lees meer
25 July 2023

Haïti: de gemeenschap bloeit op

Met je hele gemeenschap opstaan uit armoede. Dat is hoe Tearfund werkt in landen over de hele wereld. Eén van die landen is [...]
Lees meer
Mira de Boer in Oeganda
Blog
Lees meer
11 July 2023

Radicale vrijgevigheid in Oeganda

Emanuel kijkt naar beneden en schuifelt wat op zijn blote voeten. Niet veel later recht hij zijn rug, kijkt hij mij aan en [...]
Lees meer
Oeganda samenkomst Ogongora
Verhaal
Lees meer
3 July 2023

De cruciale rol van de kerk bij vredesopbouw

Dat Tearfund gelooft in de kracht van de lokale kerk, wist je waarschijnlijk wel! Maar dat we zelfs van de kerk op aan kunnen [...]
Lees meer
Lokale kerken, een wereld van verschil.png
Lees meer
13 October 2021

Lokale kerken, een wereld van verschil

Lees meer
Voorganger en Tearfund-ambassadeur Jurjen ten Brinke voor Hoop voor Noord
Verhaal
Lees meer
19 August 2021

Jurjen ten Brinke: 'In beweging op een hoopvolle én realistische manier'

Je wilt als kerk de wereld een stukje mooier maken. Maar hoe doe je dat? Tearfund heeft verschillende sprekers die kerken [...]
Lees meer