Tearfund werkt wereldwijd in de landen die direct geconfronteerd worden met (extreme) armoede. Dit doen we zoveel mogelijk via de lokale kerk. Deze aanpak zorgt voor een blijvende verandering in persoonlijke levens én in de hele gemeenschap. Zo maakt Tearfund een duurzaam verschil!

Hoe het werkt 

Waar de kerk het als haar roeping ziet om zich in te zetten voor de mensen om haar heen, daar is zij een krachtige motor van verandering. Daarom stimuleren wij lokale kerken om zich samen met hun omgeving in te zetten voor de ontwikkeling van de gemeenschap. Aan de hand van Bijbelstudies en trainingen ontdekken mensen hoe waardevol ze zijn en wat ze zelf kunnen doen met de middelen die lokaal beschikbaar zijn. Ze gaan met andere ogen naar zichzelf, elkaar en hun omgeving kijken en worden zich bewust van hun rol en mogelijkheden in het brengen van verandering. Het zorgt voor een vernieuwde mindset en tegelijk krijgen mensen door de trainingen ook de vaardigheden en tools om actie te ondernemen. Het is een aanpak die mensen en gemeenschappen in staat stelt om volledig tot bloei te komen en armoede en onrecht samen aan te pakken.

De belangrijkste uitkomsten

Tearfund heeft deze aanpak van werken via de lokale kerk onderzocht onder bijna 8.000 mensen in vier verschillende landen (zie kader hieronder voor toelichting op het onderzoek). We vergeleken de reacties van mensen uit de gemeenschappen met die van mensen vergelijkbare gemeenschappen waar een project met dezelfde aanpak (nog) niet is gestart.

Mensen uit de gemeenschappen waar we onze projecten hebben uitgevoerd:

  • zijn 27% meer tevreden met hun leven in het algemeen;
  • hebben 113% meer kans om met anderen samen te werken aan projecten;
  • hebben 51% meer kans om meer of hetzelfde te verdienen als afgelopen jaar;
  • hebben 26% meer kans om vertrouwen te hebben dat ze onverwachte gebeurtenissen in de toekomst aankunnen;
  • hebben 45% meer kans dat ze het gevoel hebben dat anderen er voor hen zijn als ze hulp nodig hebben.

Tearfund ziet armoede als iets dat impact heeft op het totale welzijn van mensen. Dit welzijn bestaat uit verschillende componenten en aspecten van ons leven, die allemaal met elkaar verbonden zijn en invloed op elkaar hebben. In deze studie maten we welzijn door zowel te kijken naar tevredenheid met het leven, levensvreugde als naar economische, persoonlijke, sociale en geestelijke factoren. Op alle 23 gemeten aspecten op het gebied van welzijn, waren de scores hoger bij de deelnemers vergeleken met die van mensen vergelijkbare gemeenschappen waar een project met dezelfde aanpak (nog) niet is gestart.

Het onderzoek bevestigt wat we zelf al 50 jaar zien: veranderen via de lokale kerk heeft een geweldige impact!

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door State of Life, specialisten die bekend zijn met welzijn meten en sociale waarde berekenen. In 2022 hebben er bijna 8.000 mensen deelgenomen aan het onderzoek, in vier verschillende landen (Rwanda, Sierra Leone, Tanzania en Zimbabwe). We hebben gekeken naar de verschillen tussen de mensen die actief betrokken waren bij verandering via de kerk en anderen in de wijdere gemeenschap. Ook hebben we het onderzoek laten uitvoeren in gemeenschappen waar onze aanpak nog niet wordt uitgevoerd.

Download het onderzoek

 

Werken via de lokale kerk levert een hoog rendement op

Hoog rendement: een investering levert 28 keer meer op aan welzijn

Om te weten of onze verander-aanpak waar voor je geld is, is gebruik gemaakt van de erkende WELLBY-methode waarbij de impact op het hele welzijn van de deelnemers wordt gemeten. Omgerekend van gift naar resultaat zien we dat onze investering van 1 euro in de lokale kerk ervoor zorgt dat er tijd en middelen in  de gemeenschap worden ingezet ter waarde van 7 euro in gezamenlijke projecten. Die gezamenlijke investering levert uiteindelijk 28 keer meer op aan welzijn voor de hele gemeenschap!

Veranderd via de kerk: Cecile uit Burundi
 

Cecile is boerin, jonge moeder en deelnemer aan een van onze verandertrajecten via de kerk in Burundi. Cecile: 'We hebben de kracht van onze kerk ontdekt. De kracht van samenwerken aan onze eigen ontwikkeling. Ik ben blij deel uit te maken van deze kerk, waar ik God leer kennen en Zijn hand zie. Ik heb nu een kerkgezin, we houden van elkaar en steunen elkaar.'

'Een veranderde kerk verandert de gemeenschap ten goede. Mensen zijn meer betrokken. We zijn geïnspireerd om te veranderen en om onze gemeenschap te veranderen. Daar werken we hard aan. We hebben een gezondheidscentrum kunnen bouwen, een weg aangelegd en waterputten geslagen.' Ook al ben ik niet heel sterk, ik droeg mijn steentje bij aan het graven van de weg en het verplaatsen van rotsen, en ik doneerde ook wat geld aan de bouw.' 
 
‘Mensen zetten zich ook enorm in om hun persoonlijke situatie te veranderen. Sommigen zijn kleine bedrijfjes begonnen. Zelf heb ik groenten verkocht en ik hoop ik, zodra ik genoeg kapitaal heb, een klein bedrijfje op de markt te beginnen.'

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Gerelateerde content
Bizunesh Tearfund
Verhaal
Lees meer
16 mei 2024

Bizunesh Dana uit Ethiopië: ‘Dankzij de kerk werden we betere partners en ouders’

In Ethiopië is er al jaren veel druk op voedselzekerheid. Er heerst schaamte voor het niet kunnen genereren van een inkomen [...]
Lees meer
Pastor Yusuf
Verhaal
Lees meer
16 mei 2024

Pastor Yusuf: ‘We zijn als kerk uitgedaagd om onze rol in de gemeenschap op te pakken’

In het dorp Lwengo, in het zuidwesten van Oeganda, traint Tearfund de plaatselijke baptistengemeente. Wij spraken met pastor [...]
Lees meer
Oeganda - kerk
Verhaal
Lees meer
8 mei 2024

Dit is mijn kerk

Meer dan 2,5 miljoen mensen gaan in Nederland regelmatig naar de kerk. Zij geloven niet alleen in Jezus, maar ook in het [...]
Lees meer
Oeganda - kerk
Verhaal
Lees meer
2 mei 2024

Tearfund: samen met de kerk! Maar waarom eigenlijk?

Ken je dat: dat je een warm gevoel krijgt wanneer je denkt aan jouw kerkelijke gemeente? Een plek waar Gods liefde centraal [...]
Lees meer
Prossy uit Lwengo
Verhaal
Lees meer
2 mei 2024

'In mijn kerk strijden we samen tegen armoede'

‘Wie had gedacht dat koffie ervoor zou zorgen dat mijn kinderen naar school kunnen gaan?’ Aan het woord is de Oegandese [...]
Lees meer
Guido de Vries
Verhaal
Lees meer
1 mei 2024

Guido de Vries: ‘Wat wij kunnen doen, daar ligt onze verantwoordelijkheid’

Na 20 jaar in het buitenland werkzaam te zijn geweest, begon Guido de Vries op 1 mei 2023 als directeur van Tearfund [...]
Lees meer
Drie vrouwen werken op hun akker.
Verhaal
Lees meer
21 maart 2024

‘Als we ons verenigen, dan kunnen we veel meer bereiken’

In Zimbabwe leeft 70% van de bevolking onder de armoedegrens. Door de klimaatverandering vermindert de voedselzekerheid en [...]
Lees meer
Mira de Boer
Blog
Lees meer
7 februari 2024

Kijken, kijken, maar niet zien: onzichtbaar onrecht

Of ik weleens wakker lig van onrecht… Gelukkig lig ik ’s nachts niet vaak wakker. Maar toen ik jaren geleden samen met mijn [...]
Lees meer
Jurjen ten Brinke
Blog
Lees meer
7 februari 2024

Holy discontent: mijn heilig ongenoegen

Het is iets om echt buikpijn van te krijgen: jonge mensen met karakter, talent en kwaliteiten, die níet tot bloei komen door [...]
Lees meer
Lokale kerk in Indonesie
Verhaal
Lees meer
30 augustus 2023

Training van kerken in Indonesië: van zero naar hero

We zien het elke keer weer: het tot bloei brengen van gemeenschappen via de lokale kerk werkt! Eén van de personen die dat [...]
Lees meer