Binnen de kerk wordt gewerkt aan duurzame, marktgerichte activiteiten

Ethiopië ligt op de grens van Noord- en Centraal Afrika en heeft meer dan 104 miljoen inwoners. Het land kent veel tradities, veel verschillende etnische groepen en een grote verscheidenheid aan klimaten. Het grootste deel van de bevolking is afhankelijk van landbouw of veeteelt. Langere periodes van droogte en de toename van neerslag (met overstromingen tot gevolg) hebben de oogstopbrengsten in de afgelopen jaren ernstig verminderd. Deze ontwikkeling legt een grote druk op de voedselzekerheid. Het land wordt momenteel geconfronteerd met sterke inflatie, klimaatverandering, politieke onrust en in het noorden zijn bovendien aanhoudende, gewelddadige conflicten tussen de regionale staat Tigray en de federale regering. Het extreme geweld heeft verschrikkelijke gevolgen: duizenden zijn gedood en miljoenen raakten ontheemd.

Hoop dankzij zelfhulpgroep

In de Wolaita-regio, in het zuiden van Ethiopië, is het merendeel van de jongvolwassenen werkloos. Veel van hen hebben de hoop op een baan opgegeven en hangen rond op straat. Tearfund zet zich in om deze jongeren van werk te voorzien via de zogenaamde zelfhulpgroepen. Bizunesh Dana (32) is één van de deelnemers. Samen met haar man en kinderen woont ze in een dorpje in de Wolaita-regio. Voor het jonge gezin is het moeilijk om voldoende inkomen te krijgen om in hun levensonderhoud te voorzien. 

Een eigen onderneming

De zelfhulpgroep is een initiatief van de plaatselijke kerk, en binnen deze groep wordt er samen gewerkt aan duurzame, marktgerichte activiteiten zodat de leden een inkomen kunnen verdienen.

Wekelijks komen zo’n 20 mensen bij elkaar voor training en advies. Daarnaast ontvangen ze persoonlijke ondersteuning bij het starten van een onderneming. Net als de andere leden heeft Bizunesh een mentor die haar in contact brengt met betrouwbare afnemers. 

Taboes doorbreken

Bizunesh leerde dankzij een training in haar kerk ook om het gesprek te voeren en taboes te doorbreken tussen haar en haar man. Haar man schaamde zich, omdat hij niet genoeg verdiende om zijn gezin in hun dagelijkse levensbehoeften te voorzien. En daarmee kon hij niet aan de geldende culturele verwachtingen voldoen. Bizunesh zegt: “De training heeft de manier veranderd waarop we als gezin met elkaar omgaan. Er is veel meer gelijkwaardigheid in ons huwelijk. Mijn man raadpleegt mij nu bij beslissingen, en we verdelen de rollen van onze kinderen niet langer op basis van hun geslacht. Onze kinderen krijgen dezelfde kansen en ze helpen trouwens allemaal mee met koken, wassen en het werk op de boerderij. Ons leven is totaal veranderd.”

Netwerk van kerken 

De kerk waar Bizunesh onderdeel van uitmaakt, is slechts één van de kerken die Tearfund traint en ondersteunt om mensen uit armoede te laten opstaan. Het netwerk is wereldwijd veel groter. Iedere kerk doet dat weer op zijn eigen manier, afhankelijk van de aanwezige problemen én mogelijkheden. Zo ondersteunen we kerken in Indonesië die een waarschuwingssysteem hebben ontwikkeld voor als de rivier dreigt te overstromen. Of kerken in Haïti die jongeren ondersteunen in hun loopbaan en zo jeugdwerkloosheid aanpakken. Stuk voor stuk kerken die in woord en daad omzien naar hun omgeving.

Wat is de kracht van jouw kerk? Doe mee met de Nationale Kerkenenquête

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Gerelateerde content
Kerkdienst in Myanmar
Verhaal
Lees meer
27 June 2024

‘We werken nu aan een betere en gezamenlijke toekomst’

In een samenleving die voornamelijk christelijk is, heeft de kerk vaak een natuurlijke ingang tot de gemeenschap. Maar in [...]
Lees meer
Tearfund op Opwekking
Verhaal
Lees meer
25 June 2024

Voxpop: 3 vragen over de kracht van jouw kerk

Tijdens het pinksterweekend was Tearfund aanwezig op Opwekking. We vroegen aan de bezoekers naar de kracht van de kerk. ‘Het [...]
Lees meer
Kerk in Azië
Verhaal
Lees meer
24 June 2024

Kerken die te maken hebben met uitsluiting en vervolging, hebben onze steun hard nodig

In een aantal landen waar Tearfund werkt, is de kerk in de minderheid. Sterker: veel christenen hebben in die landen te maken [...]
Lees meer
Kerk in Nederland
Nieuws
Lees meer
18 June 2024

Onderzoek wijst uit: 77% van Nederlandse kerkgangers is ‘trots op eigen kerk’

In Nederland zijn steeds minder mensen betrokken bij een kerk. Volgens cijfers van het CBS was dit in 2015 nog 41%. Afgelopen [...]
Lees meer
Prossy uit Lwengo
Verhaal
Lees meer
6 June 2024

Onderzoek wijst uit: de aanpak van Tearfund werkt!

Als jij 1000 euro mocht investeren om armoede aan te pakken, hoe zou jij die dan besteden? De bouw van een school? Een [...]
Lees meer
Otto de Bruijne
Verhaal
Lees meer
3 June 2024

Otto de Bruijne: ‘De kerk vond Tearfund uit’

Wat motiveerde Tearfund om ervoor te kiezen om via de kerk te werken? Deze vraag legden wij voor aan Otto de Bruijne, [...]
Lees meer
5 liedjes
Verhaal
Lees meer
28 May 2024

5 liedjes over de kerk

“And they’ll know we are Christians by our love, by our love, yes they’ll know we are Christians by our love.” Hoe waar zijn [...]
Lees meer
Pastor Yusuf
Verhaal
Lees meer
16 May 2024

Pastor Yusuf: ‘We zijn als kerk uitgedaagd om onze rol in de gemeenschap op te pakken’

In het dorp Lwengo, in het zuidwesten van Oeganda, traint Tearfund de plaatselijke baptistengemeente. Wij spraken met pastor [...]
Lees meer
pastor Bagame uit Congo
Verhaal
Lees meer
16 May 2024

Pastor Bagame: ‘Als kerk willen wij juist vredestichters zijn’

Congo kent veel verdeeldheid en conflicten, met name in het oosten van het land. Pastor Bagame Angemana Jean zet zich samen [...]
Lees meer
Oeganda - kerk
Verhaal
Lees meer
8 May 2024

Dit is mijn kerk

Meer dan 2,5 miljoen mensen gaan in Nederland regelmatig naar de kerk. Zij geloven niet alleen in Jezus, maar ook in het [...]
Lees meer