Tearfund ondersteunt bij acute nood met voedsel en water in Ethiopië en Kenia. Daarnaast ondersteunen we verschillende structurele projecten die gericht zijn op aanpassing aan de droogte, onder meer in Ethiopië, Zuid-Soedan en Oeganda. Jouw steun is hard nodig om ons werk te kunnen blijven voortzetten. Help jij mee?

Miljoenen kinderen zijn ondervoed

Acute ondervoeding is een groot probleem. Dit jaar stierven al drie keer zoveel kinderen aan ondervoeding ten opzichte van vorig jaar. En dat aantal lijkt verder toe te nemen. In Kenia alleen hebben op dit moment 942.000 kinderen een levensreddende behandeling nodig vanwege acute ondervoeding. En het blijft niet bij kinderen. Ook Etete Moru uit Noord-Kenia kreeg te maken met ondervoeding. Dankzij de voedselhulp die ze ontving kon in haar geval een levensbedreigende situatie worden voorkomen. 

Er kunnen nog steeds levens worden gered, maar we moeten wel nú actie ondernemen.

Oorlog in Oekraïne

De vrees voor het verlies van mensenlevens wordt versterkt door de oorlog in Oekraïne. Veel Afrikaanse landen merken de gevolgen van de crisis die zich ver van hen vandaan afspeelt. Zo importeerde Somalië voor het begin van de oorlog nog 92 procent van zijn tarwe uit Rusland of Oekraïne. El-Khidir Daloum, vertegenwoordiger bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (VN), maakt zich grote zorgen. Volgens hem is de situatie in Somalië in de afgelopen vier decennia nog niet eerder zo slecht geweest: 'Er kunnen nog steeds levens worden gered, maar we moeten wel nú actie ondernemen. De tijd is bijna om.'

Dit doet Tearfund

Op dit moment loopt er in zowel Kenia als Ethiopië een noodhulpactie. In Kenia ondersteunen we onze partner in het noorden van het land bij de toepassing van klimaatbestendige landbouwmethoden. Daarnaast besteden we aandacht aan de gezondheid en de voeding van het vee, vaak het meest kostbare bezit van families. In Ethiopië ondersteunen we onze partner in het zuiden van het land bij de distributie van cash vouchers. Deze manier van hulpverlening zorgt ervoor dat er geen noodhulpgoederen geïmporteerd moeten worden uit andere landen en lokale ondernemers kunnen worden ondersteund.

Hoe kan jij helpen?

Wil jij samen met Tearfund garant staan voor steun in levensonderhoud aan mensen in Oost-Afrika? Dat kan! Met jouw donatie kunnen we hulp bieden op verschillende plekken in de regio. Elk bedrag is welkom en maakt verschil.

Help mee!

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden en komen in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. Hoe we dat doen?
Gerelateerde content
Etete Moru & Priscilla, Turkana Kenya
Verhaal
Lees meer
5 October 2023

Extreme droogte als direct gevolg van klimaatverandering

De ergste droogte in veertig jaar tijd drijft de mensen in het noorden van Kenia tot wanhoop. Vier keer op rij bleef het [...]
Lees meer
Jerrycan geel
Verhaal
Lees meer
4 July 2022

Halima: ‘Ik wil mijn kinderen niet verliezen'

Dit is het verhaal van Halima. Halima (40) is getrouwd en woont, samen met haar man en vijf kinderen, in het zuiden van [...]
Lees meer
Afar Ethiopië - vrouwen en kind
Verhaal
Lees meer
23 July 2022

Martha ontmoet Elin: 'Haar kinderen huilen van de honger'

Tearfund collega Martha Zonneveld is op dit moment in Kenia en ziet hoe droogte en de Oekraïne-oorlog gezinnen tot wanhoop [...]
Lees meer
Noodhulp Oost Afrika
Verhaal
Lees meer
23 May 2022

Extreme droogte in Oost-Afrika: 13 miljoen mensen hebben honger

In Oost-Afrika lijden op dit moment meer dan 13 miljoen mensen honger. Onder hen zijn 7 miljoen kinderen die te maken hebben [...]
Lees meer
Hongersnood dreigt in Oost-Afrika door stijgende graanprijzen
Verhaal
Lees meer
19 May 2022

Wereldwijde voedselcrisis

Vanuit Oost-Afrika, het Midden-Oosten en Azië wordt de noodklok geluid: er heerst een wereldwijde voedselcrisis. Door de [...]
Lees meer
Tigray
Verhaal
Lees meer
19 May 2022

Hoe verleen je humanitaire hulp in een gebied dat volledig ontwricht is?

Sinds november 2020 heerst er in Tigray, Ethiopië, een gewapend conflict tussen de landelijke en regionale overheden. Een [...]
Lees meer
Vrouwen Zuid-Soedan
Verhaal
Lees meer
24 May 2022

Gelijke rechten en kansen voor vrouwen in Zuid-Soedan

De situatie in Zuid-Soedan is zeer zorgelijk. Op dit moment leeft zo’n 80% van de bevolking onder de armoedegrens en in [...]
Lees meer
Tigray
Nieuws
Lees meer
1 September 2021

Hongersnood dreigt in Ethiopië

Sinds afgelopen november is er een hevige oorlog gaande in Tigray, Ethiopië. Tienduizenden mensen zijn omgekomen en [...]
Lees meer
Waterpomp
Verhaal
Lees meer
1 July 2021

Een compleet nieuwe aanpak: waterpompen met sensoren voor Zuid-Soedan

Hoe lang zou jij het volhouden zonder schoon drinkwater? 844 Miljoen mensen wereldwijd hebben helemaal geen toegang tot [...]
Lees meer
Adut Zuid-Soedan The Climb
Verhaal
Lees meer
26 May 2021

Adut uit Zuid-Soedan: 'Elke dag is een strijd, maar ik ben blij dat we nog leven.'

Honger, overstromingen en geweld zijn aan de orde van de dag in Zuid-Soedan. Het raakt de lokale bevolking hard. Zo ook Adut, [...]
Lees meer