Een stille ramp

In Zuid-Soedan vindt één van de grootste stille rampen van dit moment plaats. Drie burgeroorlogen en decennia van gewelddadige conflicten hebben de economie kapot gemaakt. Daarnaast zorgen klimaatveranderingen, natuurrampen en verschillende ziekten bij mens en dier voor een grote druk op de landbouwproductie.

Oorlog en geweld verdreven de afgelopen jaren honderdduizenden inwoners naar veiligere plekken binnen Zuid-Soedan en buurlanden. Naar schatting hebben in 2022 meer dan 8 miljoen mensen in Zuid-Soedan humanitaire hulp nodig. 

Resultaten in 2021

Tearfund is in Zuid-Soedan betrokken bij zowel het bieden noodhulp als structurele hulp. Noodhulp wordt gefinancierd door de Dutch Relief Alliance (DRA). De volgende resultaten, met betrekking tot noodhulp, zijn in 2021 behaald:

  • 9.138 mensen werden bereikt door een programma gericht op het bieden van voedselzekerheid,

  • 77.161 mensen werden bereikt door een programma gericht op de preventie van corona en het bestrijden van de economische gevolgen van de coronamaatregelen.

 

Daarnaast implementeerde Tearfund in 2021 2 CCT-protramma’s, 1 vredesopbouwprogramma en 1 zelfhulpgroepenprogramma in de provincies Aweil East en Twic East.

Gerelateerde content
Vrouwen Zuid-Soedan
Project
Lees meer
Zuid-Soedan
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp met de DRA in Zuid-Soedan

Zuid-Soedan heeft al jaren te maken met geweld, droogte, overstromingen en daardoor enorme voedseltekorten. Er is weinig [...]
Lees meer