Klachten worden zo mogelijk direct telefonisch of schriftelijk afgehandeld, uiterlijk binnen tien werkdagen. Afhankelijk van de inhoud, het onderwerp en de ernst van de klacht gaat deze naar een team of naar de directie.

Het team Marketing & Communicatie behandelt alle klachten uit de achterban. Klachten met betrekking tot verzoeken om financiële steun behandelt het team Bedrijfsvoering.

Wanneer een klager niet tevreden is, kan hij naar het betreffende afdelingshoofd of de directeur. Is het antwoord van de directeur niet naar tevredenheid, dan kan de klager binnen een maand na dagtekening contact opnemen met de Raad van Toezicht. In laatste instantie kan de klager kiezen voor arbitrage. Raad van Toezicht en klager stellen desgewenst een arbitragecommissie samen. 

Iedere klacht wordt geregistreerd op het daarvoor bestemde klachtenformulier met vermelding van naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de klager. Klacht en antwoord zijn altijd opgenomen in het klachtenregister. 

Klacht indienen

Heb je een klacht? Laat het ons weten! Stuur een bericht of bel ons op 030 6969600. Wij doen ons best om je klacht zo goed mogelijk op te lossen.

Foto: Helen Manson.

Afbeelding
Weerman Reiner van den Berg is Tearfund-ambassadeur
Meteoroloog Reinier van den Berg is Tearfund-ambassadeur:

'Tearfund onderneemt actie vóór rechtvaardigheid en tégen armoede'

Als weerman ziet Reinier dagelijks de gevolgen van klimaatverandering. Daarom springt hij samen met Tearfund in de bres voor mensen die dit probleem niet veroorzaken, maar er wel de prijs voor betalen.
Lees meer over Reinier