Missie

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. 

Visie

Tearfund werkt aan een wereld zonder onrecht en armoede waarin mensen hun eigen waarde en talenten kennen en in de lokale gemeenschap inzetten. Zo steunen wij projecten die bouwen aan sociale verbondenheid en verbeterde leefomstandigheden.  Samen met lokale partners bereiken wij zo duurzame lokale veranderingen. Wij richten ons op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging.

In Nederland dagen wij mensen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor onze welvaart, in verbinding te komen met mensen, die door onrecht, klimaat en natuurrampen in armoede leven en onze levensstijl aan te passen zodat de gevolgen daarvan niet alleen op de zwakste schouders terechtkomen. Dit doen we met behulp van campagnes en actiemodellen.

Onze aanpak

Tearfund werkt aan noodhulp en ontwikkeling van gemeenschappen. Dat doen we waar mogelijk via lokale kerken. Wij trainen hen om met hun dorp of wijk de armoede aan te pakken. Daarbij maken kerk en gemeenschap zo veel mogelijk gebruik van eigen hulpbronnen. Zo werken we aan duurzame oplossingen. Want mensen moeten niet afhankelijk blijven van hulp van buitenaf. De training van lokale kerken gebeurt via onze partnerorganisaties. Zij dragen kennis over en begeleiden kerk en gemeenschap bij hun ontwikkeling.

Omdat we werken via lokale kerken en christelijke organisaties in rampgevoelige gebieden, kunnen wij snel noodhulp geven bij rampen en conflicten. Ook ondersteunen we de wederopbouw na rampen. Daarnaast helpen we kwetsbare gemeenschappen om hun weerbaarheid tegen rampen te vergroten.

Jaarverslag

Ons werk heeft daadwerkelijk impact en dat laten we je graag zien. Bekijk hier het jaarverslag van afgelopen jaar!

Lees meer over het jaarverslag

Samenwerkingen 

Tearfund vindt samenwerking belangrijk. Want samen kun je meer bereiken. Wij werken met veel organisaties samen en nemen deel aan veel netwerken. Zowel in Nederland als internationaal.

Samenwerkingen in Nederland

Samenwerkingen internationaal

Meerjarenbeleidsplan

Om aan onze doelen te werken, is een beleidsplan 2021-2023 opgesteld.

Lees hier meer over ons meerjarenbeleidsplan

Statuten

De statuten van Tearfund zijn hier te vinden.

Integriteit

Tearfund zet zich in voor het handhaven van de hoogst mogelijke normen van integriteit, verantwoording en transparantie als organisatie. Onze medewerkers, ook die van de partnerorganisaties, zijn verplicht om zich te gedragen volgens hoge normen. Want Tearfund gelooft dat ieder mens van grote waarde is en het verdient om met waardigheid en respect te worden behandeld.

Lees hier hoe Tearfund integriteit en transparantie handhaaft

Tearfund is in het bezit van het CBF-keurmerk