Dit doen we onder andere in Putha Uttarganga, een onherbergzaam gebied in de bergen van West-Nepal. Ook hier heeft landbouw grote schade toegebracht aan de natuur. In de afgelopen decennia heeft dat geleid tot een toename van aardverschuivingen en modderstromen. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor verstoorde regenpatronen, hevigere stormen en langere perioden van droogte. Keer op keer valt de oogst weer tegen.

Om die reden trekken steeds meer jongeren vertrekken naar het buitenland, in de hoop daar werk te vinden. De achterblijvers in Putha Uttarganga, met name vrouwen, kinderen en ouderen, raken zo volledig afhankelijk van het geld dat zij van hun gemigreerde familie toegestuurd krijgen. 

Wat doet Tearfund?

Om dit probleem aan te pakken zet Tearfund zich samen met een lokale partner in voor de allerarmste gemeenschappen in West-Nepal. Samen zetten we in op landbouwtechnieken en activiteiten die niet ten koste gaan van de natuur. Hiervoor richten we ons op:

  • Het trainen van de lokale overheid, zodat zij zich op een milieuvriendelijke manier inzetten voor duurzame economische groei.
  • Het mobiliseren en versterken van gemeenschappen, zodat zij maatregelen kunnen nemen om de natuur te beschermen.
  • Het trainen van kwetsbare gezinnen en hen te ondersteunen bij het opzetten van een eigen bedrijf.
Afbeelding
Tomatenoogst West-Nepal (aangepast formaat)

Wat gaat het project opleveren?

  • Kennis over duurzame landbouwtechnieken onder de lokale bevolking.
  • Toename in de productie en groei van de lokale economie.
  • Actieve samenwerking tussen gemeenschappen, kerken en lokale overheden.
  • Juiste maatregelen ter preventie van rampen en beleid dat gericht is op de bescherming van de natuur en rechtvaardige economische groei.
     

Steun het werk van Tearfund

Wil jij samen met Tearfund mensen zelf laten opstaan uit armoede en onrecht? Dat kan! Met jouw donatie verlenen wij hulp op de plekken waar dat het hardst nodig is. Elk bedrag is welkom en maakt verschil!

Help mee!

Draag bij aan de ontwikkeling van gemeenschappen die níét ten koste gaat van de natuur.
Steun het werk van Tearfund aan duurzaamheid in projecten als deze.
Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons.
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken.