De lokale bevolking van Putha Uttarganga woont op onherbergzaam terrein in de bergen van Nepal in het westen van het land (zie kaart op volgende pagina). De bevolking is sterk afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen voor hun levensonderhoud, maar de huidige manier waarop landbouw bedreven wordt, brengt grote schade toe aan de natuur. Dit heeft de afgelopen decennia onder andere geleid tot een ongekende toename van natuurrampen, wat versterkt wordt door klimaatschommelingen. 

Door de slechte toekomstperspectieven migreren steeds meer jongeren en jonge mannen  voor seizoenswerk of voor de lange termijn. De achterblijvers, vooral vrouwen, kinderen en ouderen, zijn afhankelijk van het geld dat door de gemigreerde familie naar huis gestuurd wordt. Zij gaan door met het kappen van bossen voor de landbouw, wat erosie en landverschuiving tot gevolg heeft. Ook wordt landbouwgrond niet duurzaam gebruikt, waardoor opbrengsten verminderen het land  na verloop van tijd ongebruikt achtergelaten wordt.  

Daarnaast hebben de gemeenschappen te maken met slecht lokaal bestuur. De overheid geeft geen prioriteit aan zaken als milieubescherming, economische groeikansen en luistert niet naar de gemarginaliseerde lokale bevolking. 

Hoe helpt Tearfund? 

Het doel van dit programma is om de bevolking van Putha Uttarganga tot bloei te laten komen, vooral de armsten, in een leefomgeving waarbij ruimte is voor rechtvaardige economische groei zonder dat dit ten koste gaan van de natuur. Daarvoor heeft partnerorganisatie UMN een gedegen 5-jarig programma ontwikkeld dat zich richt op: 

  • Het creëren van een verantwoordelijke en milieuvriendelijke lokale overheid, die zich inzet voor duurzame economische groei in Putha Uttarganga.  
  • Het mobiliseren en versterken van gemeenschappen, zodat zij in staat zijn op te komen voor de belangen van de bevolking en maatregelen kunnen nemen om de natuur te beschermen; 
  • Het trainen van kwetsbare gezinnen van wie het levensonderhoud beschadigd of verloren is gegaan als gevolg van COVID-19, om een eigen bedrijf op te zetten, waarbij oog is voor zowel economie als duurzaamheid.  

Wat gaat het project opleveren? 

  • De bevolking krijgt kennis en inzicht in de relatie tussen hun eigen handelen en het effect op de natuur, en onderneemt actie om de natuur te beschermen; 
  • Lokale gemeenschapsgroepen komen op voor de rechten van de bevolking en de bescherming van de natuur, en weten hiervoor de weg naar de lokale overheid te vinden; 
  • Er wordt onderzoek gedaan naar de beste landbouwtechnieken in het gebied die de natuur niet schaden, en de bevolking wordt geleerd hoe ze die toe kunnen passen. Hierdoor neemt de productie toe en groeit de lokale economie; 
  • De lokale overheid wordt getraind in Participatory Planning Process (PPP) waardoor ze leren hoe ze lokale bevolkingsgroepen kunnen betrekken in besluit- en beleidsvorming. 
  • De lokale overheid leert de risico’s van (natuur)rampen in te schatten, kan maatregelen nemen ter preventie van rampen en maakt beleid wat gericht is op het beschermen van de natuur en rechtvaardige economische groei.  
Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons. Een duurzame manier van leven en werken is één van de beste strategieën tegen armoede en onrecht. Wij werken toe naar een wereld waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar basisbehoeften, gelijke kansen en mogelijkheden heeft en leeft binnen de grenzen van wat de aarde biedt. We noemen dat ecologische en economische duurzaamheid.
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

Jij maakt verschil. Of je nu in Zeist woont of in Kampala, het is belangrijk om je te realiseren dat jij verschil kunt maken en dat je van betekenis bent voor je leefomgeving. Dat begint klein, maar heeft grote impact. Als de verantwoordelijkheid voor verandering bij mensen zelf ligt, is de verandering duurzaam en ervaren mensen trots en vrijheid. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken. In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer.