De lokale bevolking van Putha Uttarganga woont op onherbergzaam terrein in de bergen van het westen van Nepal. De bevolking is sterk afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen voor hun levensonderhoud, maar de huidige landbouw brengt grote schade toe aan de natuur. Dit heeft de afgelopen decennia onder andere geleid tot een ongekende toename van natuurrampen, wat versterkt wordt door klimaatschommelingen.

Daarnaast vertrekken steeds meer jongeren en jonge mannen naar het buitenland om daar werk te vinden. In Putha Uttatganga is hun toekomstperspectief nihil. De achterblijvers, vooral vrouwen, kinderen en ouderen, zijn afhankelijk van het geld dat door de gemigreerde familie naar huis gestuurd wordt. Zij gaan door met het kappen van bossen voor de landbouw, wat erosie en landverschuiving tot gevolg heeft. Ook wordt landbouwgrond niet duurzaam gebruikt, waardoor de grond steeds minder vruchtbaar wordt en de oogst tegenvalt.

Wat doet Tearfund?

Tearfund wil samen met lokale partner UMN de bevolking, en met name de allerarmsten, van Putha Uttarganga tot bloei laten komen. Samen creëren we landbouw- en inkomensmogelijkheden die niet ten koste gaan van de natuur. Hiervoor richten we ons op:

  • Het trainen van de lokale overheid, zodat zij zich op een verantwoordelijke en milieuvriendelijke manier inzetten voor duurzame economische groei in Putha Uttarganga.
  • Het mobiliseren en versterken van gemeenschappen, zodat zij maatregelen kunnen nemen om de natuur te beschermen;
  • Het trainen van kwetsbare gezinnen die getroffen zijn door het coronavirus. Zij worden geholpen om een eigen bedrijf op te zetten, waarbij ook oog is voor duurzaamheid. 

Wat gaat het project opleveren?

  • De bevolking krijgt kennis en inzicht in de relatie tussen hun eigen handelen en de impact op de natuur, en onderneemt actie om de natuur te beschermen;
  • Er wordt onderzoek gedaan naar de beste duurzame landbouwtechnieken en de bevolking wordt geleerd hoe ze die toe kunnen passen. Hierdoor neemt de productie toe en groeit de lokale economie; 
  • Lokale gemeenschapsgroepen komen op voor de rechten van de bevolking en weten hiervoor de weg naar de lokale overheid te vinden; 
  • De lokale overheid wordt getraind in hoe ze actief kunnen samenwerken met verschillende groepen in de gemeenschap, zoals kerken. Er wordt gestreefd naar gezamenlijke besluit- en beleidsvorming. 
  • De lokale overheid leert de risico’s van (natuur)rampen in te schatten, kan maatregelen nemen ter preventie van rampen en maakt beleid dat gericht is op het beschermen van de natuur en rechtvaardige economische groei. 

Steun het werk van Tearfund

Wil jij samen met Tearfund armoede en onrecht tegengaan? Dat kan! Met jouw donatie verlenen wij hulp op de plekken waar dat het hardst nodig is. Elk bedrag is welkom en maakt verschil!

Help mee!

Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons.
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken.