Doordat mensenhandel vaak plaatsvindt in het verborgene, is niet precies bekend hoeveel slachtoffers er zijn. Naar schatting worden er zo’n tien- tot vijftienduizend mensen, veelal vrouwen en kinderen, slachtoffer van mensenhandel. Mensen vertrekken naar het buitenland om daar werk te vinden, maar vallen ten prooi van mensenhandelaren. Of kinderen worden onder valse voorwendselen verkocht aan mensenhandelaren, omdat familieleden door armoede geen andere uitweg zien. Veel van de slachtoffers belanden in India of andere buurtlanden in de gedwongen prostitutie of andere vormen van dwangarbeid.

Wat doet Tearfund?

In een plattelandsgebied centraal in Nepal werkt Tearfund samen met een lokale partnerorganisatie om mensenhandel te voorkomen. Het gebied behoort tot de top drie districten van waaruit vrouwen en meisjes verhandeld worden vanwege armoede en de nabijheid met India en grote steden in Nepal.

Er zijn veel organisaties in Nepal die gericht zijn op het bevrijden van meisjes uit de prostitutie in India en organisaties die werken aan de grens bij Nepal en India om daar mensenhandel aan te pakken. Onze lokale partner houdt zich juist bezig met de preventie van mensenhandel door de grondoorzaken aan te pakken. 

1. Voorlichting

We informeren mensen over de risico’s van het reizen naar een ander land en over de technieken die mensenhandelaren gebruiken. Ook wordt er informatie gegeven over veilige manieren van arbeidsmigratie, zodat mensen die hiervoor kiezen op een veilige manier een baan kunnen vinden. 

2. Armoede tegengaan

De armoede maakt mensen in Nepal zeer kwetsbaar. Onze partnerorganisatie leert mensen elkaar te helpen door spaargroepen op te richten en traint hen bijvoorbeeld in het starten van een eigen onderneming. Zo kunnen mensen zelf een inkomen verdienen en zijn ze minder kwetsbaar voor mensenhandelaren.

3. Normen en waarden

Tot slot besteedt de partner aandacht aan onderliggende normen en waarden die mensen kwetsbaar maken, zoals discriminatie, huiselijk geweld, kindhuwelijken en de achtergestelde positie van vrouwen. Door middel van de training 'Value based family life' leren mensen het belang van een stabiel en veilig gezinsleven waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen, naar school kunnen gaan en waarin de man en vrouw elk hun eigen rol mogen innemen.

De partner werkt in dit project nauw samen met de lokale overheid en andere organisaties die zich inzetten tegen mensenhandel. Alleen door samen te werken kan het netwerk van handelaren doorbroken worden.

Help mee!

Wil jij samen met Tearfund mensenhandel tegengaan? Dat kan! Met jouw donatie steun je het werk van Tearfund in projecten als deze en kunnen we o.a. vrouwen en meisjes beschermen en en hun economische positie verbeteren. 

Help mee!

Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken.
Afbeelding
Gerechtigheid

Justice

Recht doen is voor ons een opdracht van God. Door te bouwen aan een beweging van rechtbrengers werken we aan verandering.