Omdat mensenhandel vaak in het verborgene gebeurt, is het niet exact bekend hoeveel slachtoffers er zijn. Elk jaar worden er zo’n tien- tot vijftienduizend mensen, veelal vrouwen en kinderen, slachtoffer van mensenhandel. In een plattelandsgebied centraal in Nepal werkt Tearfund samen met een lokale partnerorganisatie om mensenhandel te voorkomen. Het gebied behoort tot de top drie districten van waaruit vrouwen en meisjes verhandeld worden, vanwege armoede en de nabijheid met India en grote steden in Nepal. 

Er zijn veel organisaties in Nepal die gericht zijn op het bevrijden van meisjes uit de prostitutie in India en organisaties die werken aan de grens bij Nepal en India om daar mensenhandel aan te pakken. Onze lokale partner houdt zich juist bezig met de preventie van mensenhandel door de grondoorzaken aan te pakken.

De positie van kwetsbare vrouwen en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen versterken

Onze partner wil de kwetsbaarheid van de lokale bevolking aanpakken en hun alternatieven bieden om in te gaan op het aanbod van een (mensen)handelaar. De partner zal via lokale groepen in de gemeenschap mensen informeren over de risico’s van het reizen naar een ander land, en over de technieken die mensenhandelaren gebruiken. Ook wordt er informatie gegeven over veilige manieren van arbeidsmigratie, zodat mensen die kiezen voor arbeidsmigratie op een veilige manier een baan kunnen vinden.   

De partnerorganisatie ondersteunt daarnaast mensen die economisch gezien het meest kwetsbaar zijn om hun eigen onderneming op te zetten. Door hen via spaargroepen samen te brengen, kunnen ze hun economische positie versterken. De spaargroepen helpen mensen in Nepal om zélf op te staan uit armoede. Hierdoor wordt hun toekomstperspectief beter, hebben ze een eigen bron van inkomsten en zijn ze minder kwetsbaar voor mensenhandelaren.

Als laatste besteed de partner aandacht aan onderliggende normen en waarden die mensen kwetsbaar maken, zoals discriminatie, huiselijk geweld, kindhuwelijken en de achtergestelde positie van vrouwen. Door middel van de training ‘Value based family life’ leren mensen het belang van een stabiel en veilig gezinsleven waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen, naar school kunnen gaan en waarin de man en vrouw elk hun eigen rol mogen innemen. 

De partner werkt in dit project nauw samen met de lokale overheid en andere organisaties die zich inzetten tegen mensenhandel. Alleen door samen te werken kan het netwerk van handelaren doorbroken worden. 

Foto: Esther Trewinnard | Tearfund