Afbeelding
red de giften aftrek

In het hoofdlijnenakkoord van de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB staat dat er 250 miljoen wordt bezuinigd op de giftenaftrek. Dit beperkt de mogelijkheden voor miljoenen Nederlanders om royaal te kunnen schenken aan goede doelen. Zij lopen hierdoor jaarlijks tientallen miljoenen aan giften mis.

In een samenleving die steeds meer draait om het individu is het belangrijk dat er plekken zijn waar mensen nog wel naar elkaar omzien. Dat moet je niet belasten, maar juist stimuleren. Daarom zeggen wij: red de giftenaftrek!

Tearfund spreekt zich uit, doe jij mee?

Teken de petitie

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.